Ronse klimaatgezond

Klimaatambities

Nul procent uitstoot of klimaatneutraliteit tegen 2050. Dat is de doelstelling van Europa om ons te beschermen tegen de klimaatverandering. Een grote uitdaging die de nood aan klimaatgezonde acties overal laat voelen. In januari 2017 ondertekende Ronse (samen met 12 andere steden en gemeenten) het Burgemeestersconvenant. Na een intens traject volgde hieruit het klimaatplan ‘Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen’, dat in juli 2018 goedgekeurd werd door de gemeenteraad. Meer dan 60 maatregelen en 300 acties werden opgesteld, een top 20 geeft de prioriteiten aan. Acties worden verder geconcretiseerd, waar mogelijk bovenlokaal (met de steun van streekintercommuncale SOLVA). In 2021 lanceerde de Vlaamse Regering het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) om lokale besturen aan te moedigen en verder te ondersteunen in de realisatie van de klimaatdoelstellingen. De stad Ronse engageert zich om hier verder werk van te maken:

  • CO2-uitstoot in de eigen gebouwen reduceren met 40%
  • Openbare verlichting verledden
  • Burgers, bedrijven en verenigingen stimuleren om mee op de kar te springen
  • De engagementen uit het Burgemeestersconvenant verder realiseren.

Klimaatacties en info

Welke acties en projecten zijn er? Op welke manier kan ik mijn steentje bijdragen? Waar vind ik info over de diversie klimaatthema’s? Ontdek het allemaal hieronder.

Acties en projecten in de kijker

Project Periode
Ronse renoveert 2022-2024
Onze droom? Iedereen zonnestroom 2022-2023
Energiecoaching kmo's 2022-2023
Groepsaankoop regentonnen 2022 (actie afgerond)
Autodelen in Ronse Sedert juli 2020