Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

RLVA

Een regionaal landschap is een streek die door haar prachtig landschap met een uitgesproken groen karakter een grote landschappelijke en ecologische waarde heeft. Aantrekkelijk voor zijn bewoners, maar ook voor bezoekers van buiten de streek. Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) is een vzw die zich engageert om de natuurlijke troeven van deze streek te beschermen. Dat gebeurt door overheid, bewoners en bezoekers van de streek te betrekken in concrete projecten die in een duurzame streekontwikkeling passen. De stad Ronse is lid van het RLVA. Voor een aantal onderhoudswerken in de natuur doet de stad beroep op deze vzw.

 

Boomplantactie

Een jaarlijks terugkerend initiatief van het RLVA in samenwerking met de stad Ronse is de boomplantactie. Elk jaar opnieuw wordt een uitgebreid gamma aan fruitbomen, kleinfruit en bosplantsoen aangeboden tegen democratische prijzen. Het uiteindelijke doel van deze actie is tweeledig: enerzijds de aanplanting van (hoogstam)fruitbomen herwaarderen en anderzijds de bevolking en openbare besturen stimuleren om streekeigen autochtoon bosplantsoen aan te planten.

De boomplantactie vindt telkens plaats in november. Bestellen is enkel mogelijk met de bestelbon die het RLVA verspreidt via haar infokrant en kan ook aangevraagd worden via info@rlva.be. De bestelbon is beschikbaar van september tot ongeveer half oktober.

Meer info? Neem een kijkje op de website van het RLVA.