Vacatures

Openstaande vacatures

Het lokaal bestuur van Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers en toffe collega's voor het stadsbestuur, het Sociaal Huis en/of het Woonzorgcentrum De Linde. Het lokaal bestuur Ronse is een werkgever waar talenten alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. 

Voor meer informatie over deze vacatures kan je steeds terecht bij de personeelsdienst van de stad Ronse:
055 23 27 27 - 055 23 27 25 - vacatures@ronse.be of via onderstaande links.

Functie

Solliciteren tot

Coördinator dienst gebouwen 18/10/2019
Deskundige archief en erfgoed 18/10/2019
Maatschappelijk werker Sociaal Huis 20/10/2019
Verpleegkundigen WZC De Linde Permanent

 

>> Stadsbestuur Ronse

Dringend op zoek naar

Coördinator gebouwen - B1-B3 - voltijds

Aanwerving in statutair verband.
Met aanleg van een werfreserve zowel contractueel als statutair geldig voor de duur van 3 jaar.

Taken :

 • Coördinatie, leiding en ondersteuning van de dienst gebouwen.
 • Beheer van het materiaal en het materieel.
 • ...

Vereist :  

 • Houder zijn van een bachelor diploma of gelijkwaardig diploma én rijbewijs B
 • Houder zijn van het getuigschrift veiligheidskunde niveau 2 of te behalen tijdens de proeftijd (in dit laatste geval bedraagt de proeftijd 2 jaar

  Meer informatie vind je hier.

   Aanleg van een werfreserve

  Deskundige archief en erfgoed - B1-B3 - voltijds

  Aanleg van een werfreserve, in zowel contractueel als statutair verband, geldig voor de duur van 3 jaar.
  Mogelijke invulling van de functie: mei 2020

  Taken :

  • Administratieve ondersteuning bij de uitbouw, structurering en beheer van de dienst erfgoed en het stadsarchief.
  • Ondersteuning bij het uitdenken, uitwerken, uitvoeren en coördineren van lokale en bovenlokale projecten rond onroerend, roerend en immaterieel erfgoed.
  • ...

  Vereist :  

  • Houder zijn van een bachelor diploma of gelijkwaardig diploma én rijbewijs B

  Meer informatie vind je hier.

  Najaar 2019 - voorjaar 2020: 

  • zaalwachter sportsite 't Rosco - D1-D3 - contractueel
  • toezichter zwembad D1-D3 - D1-D3 - contractueel

  Meer informatie hierover zal ten gepaste tijde worden gepubliceerd.

   

  >> Sociaal Huis Ronse

  Maatschappelijk werker - B1-B3 - voltijds

  Aanwerving in contractueel verband/vervangingscontract

  Vanuit verschillende teams wordt hulp- en dienstverlening gegeven op verschillende levensdomeinen zoals inkomen, onderwijs, kinderopvang, huisvesting, activering…

  Taken:

  • Sociaal en financieel onderzoek en psychosociale begeleiding van cliënten in noodsituaties.
  • Opnemen van de doorverwijsfunctie: een informatieknooppunt waar de burger terecht kan met al zijn vragen rond welzijn
  • Uitbouwen van een effectieve dienstverlening op maat van de cliënt. 
  • Emancipatorisch werken. De zelfredzaamheid van de cliënt staat centraal. 
  • Uitvoering van administratieve taken en rapportage.
  • ...

  Vereisten

  • Diploma van bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel
   maatschappelijk assistent of bachelor in de sociale gezondheidszorg
  • Bij voorkeur ervaring in een sociale dienst en ruim inzicht in sociale wetgeving en tegemoetkomingen.

  Meer informatie vind je hier.

    

   >> Woonzorgcentrum De Linde Ronse

   Verpleegkundige

   • Voltijds of deeltijds (bespreekbaar)
   • In ploegensysteem (geen onderbroken diensten)
   • Ook pas afgestudeerden komen in aanmerking

   Taken

   • Verpleegkundige handelingen zoals verzorging van wonden, aanbrengen van verbanden, bloedafname, plaatsen van sonden.
   • Toezien op een goede hygiëne bij de toegewezen bewoners en stimuleren van maximale zelfredzaamheid.
   • Geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij activiteiten zoals wassen, kleden, verplaatsen, toiletbezoek, vocht- en voedselinname.
   • ...

   Diploma

   • Master in de verpleegkunde
   • Bachelor in de verpleegkunde (A1)
   • Gegradueerde in de verpleegkunde (A2)

   Meer informatie vind je hier.