Vacatures

Openstaande vacatures

Het lokaal bestuur van Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers en toffe collega's.

Functie

Solliciteren tot

Hovenier 05/04/2019
Hulphovenier 05/04/2019
Deskundige sportmonitor 08/05/2019
Teamleider wegenis 08/05/2019
Arbeider wegenis 08/05/2019
Deskundige ontwerpbureau 08/05/2019
Jobstudenten Zorgkundigen 31/05/2019

Verpleegkundige WZC De Linde

 

>> Stadsbestuur Ronse

Zoekt volgend talent :

PERSONEEL GEZOCHT VOOR DE GROENDIENST

HOVENIER D1-D3 voor aanleg werfreserve voor de duur van 3 jaar (statutair/contractueel)
Vereist : je beschikt over 4 jaar nuttige ervaring of een diploma nuttig voor de functie
Functiebeschrijving : klik hier

HULPHOVENIER E1-E3 aanwerving in contractueel verband en aanleg werfreserve voor de duur van 3 jaar (statutair/contractueel)
Er zijn geen specifieke ervaring- of diplomavereisten voor deze functie.
Functiebeschrijving : klik hier

Interesse en voldoe je aan de gestelde vereisten ?
Solliciteer dan voor 5 april 2019 t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 12 te 9600 Ronse. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert. Voeg hierbij je CV, eventueel diploma nuttig voor de functie en reen recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maand oud).

 

PERSONEEL GEZOCHT VOOR DE SPORTDIENST

DESKUNDIGE SPORTMONITOR B1-B3 halftijds contractueel met aanleg werfreserve voor 3 jaar (statutair/contractueel)
Vereist : houder zijn van een bachelor diploma lichamelijke opvoeding.
Functiebeschrijving : klik hier

Interesse ? Solliciteer dan voor 8 mei 2019 via Liantis : select@liantis.be - adres : Nadine Crappéstraat 1 bus 101, 9000 Gent, voeg hierbij jouw CV, kopie diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maand oud). Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

 

PERSONEEL GEZOCHT VOOR DE DIENST WEGENIS

TEAMLEIDER WEGENIS (kasseier) C1-C3 voltijds - statutair met aanleg werfreserve voor 3 jaar (statutair/contractueel)
Vereist : diploma hoger secundair onderwijs of gelijkwaardig - rijbewijs B (rijbewijs C of BE te behalen tijdens de proeftijd)
Functiebeschrijving : klik hier

ARBEIDER WEGENIS E1-E3 met aanleg werfreserve voor 3 jaar (statutair/contractueel)
Geen diplomavereisten.
Functiebeschrijving : klik hier

Interesse ? Solliciteer dan voor 8 mei 2019 via Liantis : select@liantis.be - adres : Nadine Crappéstraat 1 bus 101, 9000 Gent, voeg hierbij jouw CV, kopie diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maand oud). Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

 

PERSONEEL GEZOCHT VOOR HET ONTWERPBUREAU

DESKUNDIGE ONTWERPBUREAU B1-B3 - aanleg werfreserve van 3 jaar (statutair/contractueel)
Vereist : bachelor diploma of gelijkwaardig diploma - rijbewijs B is een pluspunt.
Functiebeschrijving : klik hier

Interesse ? Solliciteer voor 8 mei 2019 via Search & Selection Gent : gent@searchselection.com, voeg hierbij jouw CV, kopie diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (max. 3 maand oud). Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Uitgebreide info met betrekking tot de vacature bekom je bij de personeelsdienst van de stad Ronse : 055 23 27 23 of 055 23 27 24 of via vacatures@ronse.be

 

>> Sociaal Huis Ronse

Het Sociaal Huis Ronse is momenteel op zoek naar: geen openstaande vacatures.

 

>> Woonzorgcentrum De Linde Ronse

Het Woonzorgcentrum De Linde is erkend voor 152 bewoners in kamers voorzien van alle hedendaags comfort. Wij willen een nieuwe thuis creëren voor bejaarden die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Ons streefdoel om een open leef-, woon- en zorgcentrum te zijn waar men waardig kan leven, proberen wij te realiseren met het nodige respect voor de privacy en autonomie van de bewoners en hun familieleden.

Het OCMW Ronse werft aan voor het Woonzorgcentrum De Linde:

JOBSTUDENTEN ZORGKUNDIGEN voor de maanden augustus en september 2019

Voltijds - Ploegensysteem 

Profiel:

 • Zorgkundige of geslaagd zijn in het eerste jaar verpleegkundige.
   
  Taken:
 • Personen met een zorgbehoefte over mogelijkheden tot ontspanningsactiviteiten informeren of hen tijdens deze activiteiten begeleiden.
 • Voor de lichaamsverzorging, de comfortzorg en de preventieve verzorging van de persoon met een zorgbehoefte instaan.
 • Maaltijden en lichte maaltijden aan de persoon met een zorgbehoefte volgens de noden of het zorgplan bedelen.
 • De persoon met een zorgbehoefte bij de activiteiten van het dagelijks leven helpen.
 • Veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte observeren.
 • Bepaalde functies van de persoon met een zorgbehoefte meten en de informatie overmaken aan de verpleegkundige.
 • Bedelen van de maaltijden en hulp aan de residenten bij het nuttigen.
   
  Waar en hoe solliciteren:
   
  Kandidaturen dienen vóór 31 mei 2019 per gewone brief of via e-mail met Cv en een kopie van het diploma zorgkundige of een attest van slagen in het 1ste jaar verpleegkundige gericht te worden aan:
   
  Mevrouw Heidi Groené, OCMW Personeelsdienst, Oscar Delghuststraat 62 te 9600 Ronse.
  tel.: 055/232 729 of mail Heidi.Groene@ronse.be
   
  Let wel: kandidaten dienen te beschikken over een visum op het moment dat de overeenkomst aanvangt. (studenten van een 7de jaar die in juni afstuderen, kunnen zich reeds kandidaat stellen)

 

>> Woonzorgcentrum De Linde Ronse

Het Woonzorgcentrum De Linde is erkend voor 152 bewoners in kamers voorzien van alle hedendaags comfort. Wij willen een nieuwe thuis creëren voor bejaarden die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Ons streefdoel om een open leef-, woon- en zorgcentrum te zijn waar men waardig kan leven, proberen wij te realiseren met het nodige respect voor de privacy en autonomie van de bewoners en hun familieleden.

Het OCMW Ronse werft aan voor het Woonzorgcentrum De Linde:

VERPLEEGKUNDIGEN 

 • Voltijds of deeltijds (bespreekbaar)
 • In ploegensysteem (geen onderbroken diensten)
 • Ook pas afgestudeerden komen in aanmerking

Diploma

 • Master in de verpleegkunde
 • Bachelor in de verpleegkunde (A1)
 • Gegradueerde in de verpleegkunde (A2)

Taken

 • Draagt bij tot de ontwikkeling van een klimaat van waardigheid, geborgenheid en veiligheid voor alle residenten van het woonzorgcentrum en tot een sfeer van samenwerking, respect en begrip ten aanzien van alle medewerkers van de instelling.
 • Voert verpleegkundige handelingen uit, zoals verzorging van wonden, aanbrengen van verbanden, bloedafname, plaatsen van en toezicht op sonden,…
 • Ziet toe op een goede hygiëne bij de toegewezen bewoners en stimuleert hun maximale zelfredzaamheid. Daar waar hun zelfredzaamheid verminderd is, ondersteunt hij/zij geheel of gedeeltelijk een aantal activiteiten zoals zich wassen, kleden, verplaatsen, toiletbezoek, vocht- en voedselinname,...
 • Staat in voor de medicatiebedeling aan de residenten.
 • Helpt bij de logistieke taken op de afdeling: linnen bezorgen en sorteren, maaltijden bedelen, bedden opmaken, residenten begeleiden naar de refter,...
 • Staat in voor de opvang van nieuwe residenten.
 • Verwijst de familie door naar de hoofdverpleegkundige.
 • Voert een aantal administratieve taken uit.
 • Houdt dagelijks de verzorgingsdossiers van de residenten bij, waarin de evolutie van hun fysische, psychische en sociale status kan opgevolgd worden.
 • Begeleidt de huisartsen.
 • Participeert aan diverse vormen van werkoverleg.
 • Vervangt de hoofdverpleegkundige bij zijn/haar afwezigheid.
 • Binnen de equipe gegradueerde en gebrevetteerde verpleegkundigen kunnen er referentieverpleegkundigen aangeduid worden die, naast hun taken en bevoegdheden op hun afdeling, een werkgroep leiden. 

Competenties

 • Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
 • Integriteit
 • Stressbestendig
 • Flexibel
 • Initiatief nemen 

Ons aanbod

 • Contract van onbepaalde duur
 • Loon volgens wettelijke barema’s (C3-C4 of BV1-BV3).
 • Relevante anciënniteit wordt onbeperkt verrekend.
 • Maaltijdcheques.
 • Hospitalisatieverzekering na 1 jaar.
 • Eindejaarspremie en attractiviteitspremie.
 • Fietsvergoeding en terugbetaling openbaar vervoer. 

Contactpersonen