Vacatures

Openstaande vacatures

Het lokaal bestuur van Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers en toffe collega's. Er zijn momenteel meerdere vacatures bij stad en OCMW waarvoor je je nu kandidaat kan stellen en waarvoor de procedures zijn opgestart. Meer info : zie verder op deze pagina.

Naam functie (graad)

Solliciteren tot...

Technisch medewerker weefgetouwen (toerisme) 19/11/2018
Teamleider dienst gebouwen (schrijnwerker) 19/11/2018
Coördinator buitenschoolse kinderopvang 26/11/2018
Ergotherapeut WZC De Linde 26/11/2018
Verpleegkundige WZC De Linde  

Toekomstige vacatures

In het najaar 2018 of voorjaar 2019 zal volgende vacature eveneens worden open verklaard, maar is de procedure nu nog niet opgestart :

 • assistent dienstleider bibliotheek - B1-B3

Bent u geïnteresseerd in bovenvermelde functie, stuur dan gerust een spontane sollicitatie naar het mailadres vacatures@ronse.be met de melding van de functie die je interesseert.  Van zodra deze functie vacant wordt verklaard, brengen we je op de hoogte.

Voor de functie van assistent dienstleider is een bachelordiploma vereist, bij voorkeur een specifiek einddiploma uitgereikt door een erkende instelling voor bibliotheekwetenschappen.

 

>> Stadsbestuur Ronse

Zoekt volgend technisch talent :

Technisch medewerker weefgetouwen (dienst toerisme) :

C1-C3 - aanwerving in contractueel verband - voltijds (en aanleg werfreserve voor 3 jaar statutair/contractueel)

Heb je interesse in en ervaring met de werking van textielmachines, beschik je over technische vaardigheden en ben je een sociaal iemand ? Dan is deze functie misschien voor jou.

Vereisten :

 • diploma HSO of TSO of gelijkwaardig
 • houder zijn van een rijbewijs B

Functiebeschrijving : klik hier

 

Teamleider dienst gebouwen (schrijnwerker) :

C1-C3 - aanwerving in statutair verband - voltijds (en aanleg werfreserve voor 3 jaar statutair/contractueel)

Heb je kennis van houtbewerking en beschik je naast technische vaardigheden ook over een portie leidinggevende vaardigheden, dan betekent deze job misschien een nieuwe uitdaging voor jou.

Vereisten :

 • diploma HSO of TSO of gelijkwaardig
 • houder zijn van een rijbewijs B
 • rijbewijs C of BE te behalen tijdens proeftijd

Functiebeschrijving : klik hier

 

Voldoen je aan de gestelde vereisten ?  Verstuur dan uiterlijk tegen 19 november 2018 jouw kandidatuur, samen met CV, kopie diploma en een recent uittreksel uit het strafregister naar "college van burgemeester en schepenen", Grote Markt 12, 9600 Ronse of naar vacatures@ronse.be.

Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert. De taalwetgeving is van toepassing.

 

>> Het sociaal huis

heeft volgende vacature :

Coördinator buitenschoolse kinderopvang (m/v/x)

B1-B3 - aanwerving in contractueel verband - voltijds (en aanleg werfreserve voor 3 jaar).

We zijn op zoek naar een coachende en bemiddelende leidinggevende met een klantgerichte instelling.

Vereisten

Je hebt een bachelordiploma in een sociale, pedagogische, paramedische richting of een professionele bachelor kleuter-, lager- of secundair onderwijs.

Taakomschrijving

Als verantwoordelijke sta je in voor de dagelijkse leiding van 16 leerlingbegeleid(st)ers en de coördinatie van de buitenschoolse kinderopvang voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. Je bewaakt de kwaliteit van de opvang en stuurt bij waar nodig. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor ouders, collega’s en andere belanghebbenden. Je bent punctueel en administratief goed onderlegd.

Functiebeschrijving: klik hier

Aanbod

 • Een voltijdse tewerkstelling in contractueel verband.
 • Overname van relevante ervaring in de privésector (maximum 10 jaar).
 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering na 1 jaar, fietsvergoeding.
 • We leggen een werfreserve van 3 jaar aan voor deze functie.
   
  Info
  Inhoudelijk: Stefanie Houtteman, hoofdmaatschappelijk werkster
  Tel.: 055/232 830 Stefanie.Houtteman@ocmwronse.be
   
  Administratief: Véronique Cristofoli, hoofd personeelsdienst OCMW Ronse.
  Tel.: 055/232 727 Veronique.Cristofoli@ocmwronse.be
   
  Interesse?
  Voldoe je aan de gestelde vereisten ? Verstuur dan uiterlijk tegen 26 november 2018 jouw kandidatuur, samen met CV, kopie diploma en een recent uittreksel uit het strafregister (model 2) naar Véronique Cristofoli, Oscar Delghuststraat 62 te 9600 Ronse of naar Veronique.Cristofoli@ocmwronse.be.

Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert. De taalwetgeving is van toepassing.

 

>> OCMW Ronse

Het Woonzorgcentrum De Linde is erkend voor 152 bewoners in kamers voorzien van alle hedendaags comfort. Wij willen een nieuwe thuis creëren voor bejaarden die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Ons streefdoel om een open leef-, woon- en zorgcentrum te zijn waar men waardig kan leven, proberen wij te realiseren met het nodige respect voor de privacy en autonomie van de bewoners en hun familieleden.

Het OCMW Ronse werft aan voor het Woonzorgcentrum De Linde:

Ergotherapeut (m/v/x)

B1-B3 - aanwerving in contractueel verband - voltijds (en aanleg werfreserve voor 3 jaar).

Het Woonzorgcentrum De Linde is erkend voor 152 bewoners. Wij willen een nieuwe thuis creëren voor bejaarden die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Ons streefdoel om een open leef-, woon- en zorgcentrum te zijn waar men waardig kan leven, proberen wij te realiseren met het nodige respect voor de privacy en autonomie van de bewoners en hun familieleden.

 

Vereisten

Houder zijn van:

 • de beroepstitel van ergotherapeut
 • een diploma dat een opleiding ergotherapie bekroont (bachelor in de ergotherapie), die overeenstemt met een opleiding van minstens drie jaar in het kader van een voltijds hoger onderwijs, dat beantwoordt aan de vereisten bepaald in artikel 3 van het KB van 8 juli 1996 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van ergotherapeut en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties.

Taakomschrijving 

 • Je organiseert en geeft de dagelijks ergo-therapeutische begeleiding van een leefgroep bewoners.
 • Door aangepaste groepsactiviteiten en individuele activiteiten geef je de bewoners de kans hun mentale, fysieke en sociale mogelijkheden (terug) te ontplooien.
 • Je vertrekt hierbij van hun specifieke noden en stelt een aantal therapeutische doelstellingen voorop.
 • In samenspraak met de dienst animatie zal je instaan voor het organiseren van verschillende activiteiten voor onze bewoners.
 • Je zorgt voor sfeer en gezelligheid binnen een leefgroep.
 • Je zorgt voor een correcte rapportage in de medische en zorg gerelateerde dossiers.

Functiebeschrijving: klik hier

Aanbod

Een voltijdse tewerkstelling in contractueel verband.
Overname van relevante ervaring in de privésector (maximum 10 jaar).
Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering na 1 jaar, fietsvergoeding, attractiviteitspremie.
We leggen een werfreserve van 3 jaar aan voor deze functie.
 
Info

Inhoudelijk: Tom Aelbrecht, dagelijks verantwoordelijke Woonzorgcentrum De Linde. Tel.: 055/237 455 Tom.Aelbrecht@ocmwronse.be

Administratief: Véronique Cristofoli, hoofd personeelsdienst OCMW Ronse. Tel.: 055/232 727 Veronique.Cristofoli@ocmwronse.be

Interesse?

Voldoe je aan de gestelde vereisten ? Verstuur dan uiterlijk tegen 26 november 2018 jouw kandidatuur, samen met CV, kopie diploma en een recent uittreksel uit het strafregister naar Véronique Cristofoli Oscar Delguststraat 62, 9600 Ronse of naar Veronique.Cristofoli@ocmwronse.be.

Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert. De taalwetgeving is van toepassing.

 

Verpleegkundigen 

 • Voltijds of deeltijds (bespreekbaar)
 • In ploegensysteem (geen onderbroken diensten)
 • Ook pas afgestudeerden komen in aanmerking

Diploma

 • Master in de verpleegkunde
 • Bachelor in de verpleegkunde (A1)
 • Gegradueerde in de verpleegkunde (A2)

Taken

 • Draagt bij tot de ontwikkeling van een klimaat van waardigheid, geborgenheid en veiligheid voor alle residenten van het woonzorgcentrum en tot een sfeer van samenwerking, respect en begrip ten aanzien van alle medewerkers van de instelling.
 • Voert verpleegkundige handelingen uit, zoals verzorging van wonden, aanbrengen van verbanden, bloedafname, plaatsen van en toezicht op sonden,…
 • Ziet toe op een goede hygiëne bij de toegewezen bewoners en stimuleert hun maximale zelfredzaamheid. Daar waar hun zelfredzaamheid verminderd is, ondersteunt hij/zij geheel of gedeeltelijk een aantal activiteiten zoals zich wassen, kleden, verplaatsen, toiletbezoek, vocht- en voedselinname,...
 • Staat in voor de medicatiebedeling aan de residenten.
 • Helpt bij de logistieke taken op de afdeling: linnen bezorgen en sorteren, maaltijden bedelen, bedden opmaken, residenten begeleiden naar de refter,...
 • Staat in voor de opvang van nieuwe residenten.
 • Verwijst de familie door naar de hoofdverpleegkundige.
 • Voert een aantal administratieve taken uit.
 • Houdt dagelijks de verzorgingsdossiers van de residenten bij, waarin de evolutie van hun fysische, psychische en sociale status kan opgevolgd worden.
 • Begeleidt de huisartsen.
 • Participeert aan diverse vormen van werkoverleg.
 • Vervangt de hoofdverpleegkundige bij zijn/haar afwezigheid.
 • Binnen de equipe gegradueerde en gebrevetteerde verpleegkundigen kunnen er referentieverpleegkundigen aangeduid worden die, naast hun taken en bevoegdheden op hun afdeling, een werkgroep leiden. 

Competenties

 • Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
 • Integriteit
 • Stressbestendig
 • Flexibel
 • Initiatief nemen 

Ons aanbod

 • Contract van onbepaalde duur
 • Loon volgens wettelijke barema’s (C3-C4 of BV1-BV3).
 • Relevante anciënniteit wordt onbeperkt verrekend.
 • Maaltijdcheques.
 • Hospitalisatieverzekering na 1 jaar.
 • Eindejaarspremie en attractiviteitspremie.
 • Fietsvergoeding en terugbetaling openbaar vervoer. 

Contactpersonen