Vacatures

Openstaande vacatures

Het lokaal bestuur van Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers en toffe collega's.

Functie

Solliciteren tot

Assistent dienstleider bibliotheek 11-01-2019
Verpleegkundige WZC De Linde  

>> Stadsbestuur Ronse

Stad Ronse zoekt volgend talent :

Assistent Dienstleider Bibliotheek B1-B3

aanwerving in statutair verband, met aanleg van een werfreserve voor de duur van 3 jaar (S/C).

Vereist : bachelor diploma of gelijkwaardig, bij voorkeur een specifiek einddiploma uitgereikt door een erkende instelling voor bibliotheekwetenschappen.

Taken : coördineren en organiseren van de werking van de afdeling mediatheek & jeugd - medewerkers begeleiden, evalueren, ondersteunen - coördineren van collectievorming, verwerving en ontsluiting van materialen van de afdeling mediatheek & jeugd en coördineren van de activiteiten- en doelgroepenwerking.

Ben je op zoek naar een creatieve job, heb je leidinggevende vaardigheden, neem je graag initiatief en voldoe je aan de gestelde voorwaarden : stuur dan tegen uiterlijk 11 januari 2019 jouw kandidatuur, samen met cv, kopie diploma en een recent uittreksel uit het strafregister naar "college van burgemeester en schepenen", Grote Markt 12, 9600 Ronse of naar vacatures@ronse.be. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert. De taalwetgeving is van toepassing.
Uitgebreide info : tel 055/232.724 of 055/232.725

 

>> Sociaal Huis Ronse

Er zijn momenteel geen vacatures binnen het Sociaal Huis Ronse.

>> Woonzorgcentrum De Linde Ronse

Het Woonzorgcentrum De Linde is erkend voor 152 bewoners in kamers voorzien van alle hedendaags comfort. Wij willen een nieuwe thuis creëren voor bejaarden die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Ons streefdoel om een open leef-, woon- en zorgcentrum te zijn waar men waardig kan leven, proberen wij te realiseren met het nodige respect voor de privacy en autonomie van de bewoners en hun familieleden.

Het OCMW Ronse werft aan voor het Woonzorgcentrum De Linde:

Verpleegkundigen 

 • Voltijds of deeltijds (bespreekbaar)
 • In ploegensysteem (geen onderbroken diensten)
 • Ook pas afgestudeerden komen in aanmerking

Diploma

 • Master in de verpleegkunde
 • Bachelor in de verpleegkunde (A1)
 • Gegradueerde in de verpleegkunde (A2)

Taken

 • Draagt bij tot de ontwikkeling van een klimaat van waardigheid, geborgenheid en veiligheid voor alle residenten van het woonzorgcentrum en tot een sfeer van samenwerking, respect en begrip ten aanzien van alle medewerkers van de instelling.
 • Voert verpleegkundige handelingen uit, zoals verzorging van wonden, aanbrengen van verbanden, bloedafname, plaatsen van en toezicht op sonden,…
 • Ziet toe op een goede hygiëne bij de toegewezen bewoners en stimuleert hun maximale zelfredzaamheid. Daar waar hun zelfredzaamheid verminderd is, ondersteunt hij/zij geheel of gedeeltelijk een aantal activiteiten zoals zich wassen, kleden, verplaatsen, toiletbezoek, vocht- en voedselinname,...
 • Staat in voor de medicatiebedeling aan de residenten.
 • Helpt bij de logistieke taken op de afdeling: linnen bezorgen en sorteren, maaltijden bedelen, bedden opmaken, residenten begeleiden naar de refter,...
 • Staat in voor de opvang van nieuwe residenten.
 • Verwijst de familie door naar de hoofdverpleegkundige.
 • Voert een aantal administratieve taken uit.
 • Houdt dagelijks de verzorgingsdossiers van de residenten bij, waarin de evolutie van hun fysische, psychische en sociale status kan opgevolgd worden.
 • Begeleidt de huisartsen.
 • Participeert aan diverse vormen van werkoverleg.
 • Vervangt de hoofdverpleegkundige bij zijn/haar afwezigheid.
 • Binnen de equipe gegradueerde en gebrevetteerde verpleegkundigen kunnen er referentieverpleegkundigen aangeduid worden die, naast hun taken en bevoegdheden op hun afdeling, een werkgroep leiden. 

Competenties

 • Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
 • Integriteit
 • Stressbestendig
 • Flexibel
 • Initiatief nemen 

Ons aanbod

 • Contract van onbepaalde duur
 • Loon volgens wettelijke barema’s (C3-C4 of BV1-BV3).
 • Relevante anciënniteit wordt onbeperkt verrekend.
 • Maaltijdcheques.
 • Hospitalisatieverzekering na 1 jaar.
 • Eindejaarspremie en attractiviteitspremie.
 • Fietsvergoeding en terugbetaling openbaar vervoer. 

Contactpersonen