Vacatures

Er zijn momenteel volgende vacatures bij stad en OCMW.

>> Stadsbestuur Ronse

Heb je groene vingers en beschik je over leidinggevende capaciteiten? Versterk ons team!

Het stadsbestuur organiseert selectieproeven voor de aanwerving van een TEAMLEIDER GROENDIENST in statutair verband – (M/V) – voltijds - C1-C3, met aanleg van een werfreserve van 3 jaar (zowel statutair als contractueel).

Functiebeschrijving : klik hier

Je bent houder van een diploma hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld en in het bezit van een rijbewijs B (rijbewijs C of BE te behalen tijdens proeftijd).

Als teamleider sta je in voor de coördinatie, opvolging en organisatie van de werking van de toegewezen ploeg bij de groendienst ; je zorgt voor groenaanleg en groenonderhoud (gras maaien, snoeien, borders en bloembakken onderhouden, beplanten, gazons aanleggen, onkruid verdelgen / wieden…)  

Wij verwachten van jou dat je :

 • over leidinggevende vaardigheden beschikt, kan plannen, organiseren en coördineren
 • verantwoordelijkheidszin hebt en initiatieven neemt om de werking van de dienst te optimaliseren
 • kennis hebt van de producten, materialen en technieken nodig voor de uitoefening van de functie
 • respect hebt voor timing, afspraken en veiligheid
 • hulpvaardig bent en zowel zelfstandig als in team kan werken

Wij bieden jou :

 • automatische periodieke loonsverhogingen
 • geldelijke valorisatie tot 10 jaar rechtstreekse nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector
 • extra legale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering…) en een flexibele vakantieregeling
 • permanente vorming en duurzame tewerkstelling

Geïnteresseerd?

Verstuur ten laatste tegen 31 mei 2018 je kandidatuur, samen met CV, diploma en een uittreksel uit het strafregister, aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 12 te 9600 Ronse. Vermeld indien mogelijk een mobiel telefoonnummer en e-mail adres in je sollicitatie. Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Meer info over de examenprocedure, loonvoorwaarden, functieomschrijving… kan je opvragen bij de personeelsdienst van de stad Ronse, 055 23 27 25 of 055 23 27 24 - vacatures@ronse.be. Op www.ronse.be vind je de functiebeschrijvingen m.b.t. de vacatures.
 

Version française sur demande.

 

>> OCMW Ronse

Het WZC De Linde is op zoek naar:

Verpleegkundigen (M/V)

 • Voltijds of deeltijds (bespreekbaar)
 • In ploegensysteem (geen onderbroken diensten)
 • Ook pas afgestudeerden komen in aanmerking
   
   
  Diploma
 • Master in de verpleegkunde
 • Bachelor in de verpleegkunde (A1)
 • Gegradueerde in de verpleegkunde (A2)
   
   
  Taken
 • Draagt bij tot de ontwikkeling van een klimaat van waardigheid, geborgenheid en veiligheid voor alle residenten van het woonzorgcentrum en tot een sfeer van samenwerking, respect en begrip ten aanzien van alle medewerkers van de instelling.
 • Voert verpleegkundige handelingen uit, zoals verzorging van wonden, aanbrengen van verbanden, bloedafname, plaatsen van en toezicht op sonden,…
 • Ziet toe op een goede hygiëne bij de toegewezen bewoners en stimuleert hun maximale zelfredzaamheid. Daar waar hun zelfredzaamheid verminderd is, ondersteunt hij/zij geheel of gedeeltelijk een aantal activiteiten zoals zich wassen, kleden, verplaatsen, toiletbezoek, vocht- en voedselinname,...
 • Staat in voor de medicatiebedeling aan de residenten.
 • Helpt bij de logistieke taken op de afdeling: linnen bezorgen en sorteren, maaltijden bedelen, bedden opmaken, residenten begeleiden naar de refter,...
 • Staat in voor de opvang van nieuwe residenten.
 • Verwijst de familie door naar de hoofdverpleegkundige.
 • Voert een aantal administratieve taken uit.
 • Houdt dagelijks de verzorgingsdossiers van de residenten bij, waarin de evolutie van hun fysische, psychische en sociale status kan opgevolgd worden.
 • Begeleidt de huisartsen.
 • Participeert aan diverse vormen van werkoverleg.
 • Vervangt de hoofdverpleegkundige bij zijn/haar afwezigheid.
 • Binnen de equipe gegradueerde en gebrevetteerde verpleegkundigen kunnen er referentieverpleegkundigen aangeduid worden die, naast hun taken en bevoegdheden op hun afdeling, een werkgroep leiden.
   
   
  Competenties
 • Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
 • Integriteit
 • Stressbestendig
 • Flexibel
 • Initiatief nemen
   
   
  Ons aanbod
 • Contract van onbepaalde duur
 • Loon volgens wettelijke barema’s (C3-C4 of BV1-BV3).
 • Relevante anciënniteit wordt onbeperkt verrekend.
 • Maaltijdcheques.
 • Hospitalisatieverzekering na 1 jaar.
 • Eindejaarspremie en attractiviteitspremie.
 • Fietsvergoeding en terugbetaling openbaar vervoer.
   
   
  Contactpersonen

 

Jobstudenten zorgkundigen voor de maanden juli, augustus en september 2018 (Voltijds, Ploegensysteem)

Het woonzorgcentrum De Linde is erkend voor 152 bewoners en wil een nieuwe thuis creëren voor bejaarden die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Het streefdoel is om een open leef-, woon- en zorgcentrum te zijn waar men waardig kan leven, met het nodige respect voor de privacy en autonomie van de bewoners en hun familieleden.

Profiel:

Zorgkundige of geslaagd zijn in het eerste jaar verpleegkundige.

Taken:

 • Personen met een zorgbehoefte over mogelijkheden tot ontspanningsactiviteiten informeren of hen tijdens deze activiteiten begeleiden.
 • Voor de lichaamsverzorging, de comfortzorg en de preventieve verzorging van de persoon met een zorgbehoefte instaan.
 • Maaltijden en lichte maaltijden aan de persoon met een zorgbehoefte volgens de noden of het zorgplan bedelen.
 • De persoon met een zorgbehoefte bij de activiteiten van het dagelijks leven helpen.
 • Veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte observeren.
 • Bepaalde functies van de persoon met een zorgbehoefte meten en de informatie overmaken aan de verpleegkundige.
 • Bedelen van de maaltijden en hulp aan de residenten bij het nuttigen.

 
Waar en hoe solliciteren:
 
Kandidaturen dienen vóór 31 mei 2018 per gewone brief of via e-mail met CV en een kopie van het diploma zorgkundige of een attest van slagen in het 1ste jaar verpleegkundige gericht te worden aan: Mevrouw Heidi Groené, personeelsdienst OCMW Ronse, Oscar Delghuststraat 68, 9600 Ronse
 
Info: Heidi Groené, personeelsdienst OCMW Ronse, 055 23 27 29 – e-mail: Heidi.Groene@ocmwronse.be