Vacatures

Openstaande vacatures

Het lokaal bestuur van Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers en toffe collega's.

Functie

Solliciteren tot

Zorgkundigen WZC De Linde  
Verpleegkundigen WZC De Linde  
   
   
   
   
   

>> Stadsbestuur Ronse

 

>> Sociaal Huis Ronse

 

>> Woonzorgcentrum De Linde Ronse

Het Woonzorgcentrum De Linde is erkend voor 152 bewoners. Wij willen een nieuwe thuis creëren voor bejaarden die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Ons streefdoel om een open leef-, woon- en zorgcentrum te zijn waar men waardig kan leven, proberen wij te realiseren met het nodige respect voor de privacy en autonomie van de bewoners en hun familieleden.

Het OCMW Ronse werft aan voor het Woonzorgcentrum De Linde:

ZORGKUNDIGEN

 • Voltijds of deeltijds (bespreekbaar)
 • Ploegensysteem 
   
  Profiel:
 • 7de jaar bejaardenzorg of scholing die de titel van zorgkundige oplevert
 • Geregistreerd zijn als zorgkundige bij de FOD Volksgezondheid (in het bezit zijn van een Rizivnummer en visum van zorgkundige)
   
  Taken:
 • Kwaliteitsvol uitvoeren van zorgen aan de hem/haar toegewezen bewoners.
 • Correct uitvoeren van afspraken die in het kader van de kwaliteitszorg zijn gemaakt.
 • De bewoners zoveel mogelijk een thuisgevoel bieden.
 • De persoon met een zorgbehoefte helpen bij de activiteiten van het dagelijks leven.
 • Veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte observeren.
 • Bepaalde functies van de persoon met een zorgbehoefte meten en de informatie overmaken aan de verpleegkundige.
   
  Competenties:
 • Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
 • Integriteit
 • Stressbestendig
 • Flexibel
   
  Ons aanbod:
 • Contract van bepaalde duur.
 • Loon volgens wettelijke barema’s.
 • Geldelijke valorisatie tot 10 jaar relevante privé-anciënniteit en onbeperkt voor de publieke sector.
 • Maaltijdcheques.
 • Fietsvergoeding en terugbetaling openbaar vervoer.
   
  Contactpersonen:
 • Tom Aelbrecht, Directeur Woonzorgcentrum De Linde, tel. 055/237 455 - Tom.Aelbrecht@ocmwronse.be
 • Véronique Cristofoli, hoofd personeelsdienst OCMW Ronse, tel. 055/232 727
  Veronique.Cristofoli@ocmwronse.be

 

>> Woonzorgcentrum De Linde Ronse

Het Woonzorgcentrum De Linde is erkend voor 152 bewoners in kamers voorzien van alle hedendaags comfort. Wij willen een nieuwe thuis creëren voor bejaarden die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Ons streefdoel om een open leef-, woon- en zorgcentrum te zijn waar men waardig kan leven, proberen wij te realiseren met het nodige respect voor de privacy en autonomie van de bewoners en hun familieleden.

Het OCMW Ronse werft aan voor het Woonzorgcentrum De Linde:

VERPLEEGKUNDIGEN 

 • Voltijds of deeltijds (bespreekbaar)
 • In ploegensysteem (geen onderbroken diensten)
 • Ook pas afgestudeerden komen in aanmerking

Diploma

 • Master in de verpleegkunde
 • Bachelor in de verpleegkunde (A1)
 • Gegradueerde in de verpleegkunde (A2)

Taken

 • Draagt bij tot de ontwikkeling van een klimaat van waardigheid, geborgenheid en veiligheid voor alle residenten van het woonzorgcentrum en tot een sfeer van samenwerking, respect en begrip ten aanzien van alle medewerkers van de instelling.
 • Voert verpleegkundige handelingen uit, zoals verzorging van wonden, aanbrengen van verbanden, bloedafname, plaatsen van en toezicht op sonden,…
 • Ziet toe op een goede hygiëne bij de toegewezen bewoners en stimuleert hun maximale zelfredzaamheid. Daar waar hun zelfredzaamheid verminderd is, ondersteunt hij/zij geheel of gedeeltelijk een aantal activiteiten zoals zich wassen, kleden, verplaatsen, toiletbezoek, vocht- en voedselinname,...
 • Staat in voor de medicatiebedeling aan de residenten.
 • Helpt bij de logistieke taken op de afdeling: linnen bezorgen en sorteren, maaltijden bedelen, bedden opmaken, residenten begeleiden naar de refter,...
 • Staat in voor de opvang van nieuwe residenten.
 • Verwijst de familie door naar de hoofdverpleegkundige.
 • Voert een aantal administratieve taken uit.
 • Houdt dagelijks de verzorgingsdossiers van de residenten bij, waarin de evolutie van hun fysische, psychische en sociale status kan opgevolgd worden.
 • Begeleidt de huisartsen.
 • Participeert aan diverse vormen van werkoverleg.
 • Vervangt de hoofdverpleegkundige bij zijn/haar afwezigheid.
 • Binnen de equipe gegradueerde en gebrevetteerde verpleegkundigen kunnen er referentieverpleegkundigen aangeduid worden die, naast hun taken en bevoegdheden op hun afdeling, een werkgroep leiden. 

Competenties

 • Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
 • Integriteit
 • Stressbestendig
 • Flexibel
 • Initiatief nemen 

Ons aanbod

 • Contract van onbepaalde duur
 • Loon volgens wettelijke barema’s (C3-C4 of BV1-BV3).
 • Relevante anciënniteit wordt onbeperkt verrekend.
 • Maaltijdcheques.
 • Hospitalisatieverzekering na 1 jaar.
 • Eindejaarspremie en attractiviteitspremie.
 • Fietsvergoeding en terugbetaling openbaar vervoer. 

Contactpersonen