Vacatures

14/08

Openstaande vacatures

Het lokaal bestuur van Ronse is steeds op zoek naar geschikte medewerkers en toffe collega's. 

Het lokaal bestuur Ronse is een werkgever waar talenten alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. 

Functie

Solliciteren tot

Afdelingshoofd Leven & Welzijn 11/09/2019
Zorgkundigen WZC De Linde  
Verpleegkundigen WZC De Linde  
   
   
   
   

>> Stadsbestuur Ronse

In het najaar zullen mogelijks examenprocedures worden opgestart voor volgende functies :

- coördinator gebouwen B1-B3

- toezichters zwembad D1-D3

- deskundige erfgoed B1-B3

Meer informatie hierover zal ten gepaste tijde worden gepubliceerd.

 

>> Sociaal Huis Ronse

Wil je actief meewerken aan het uitzetten van een lokaal welzijnsbeleid ?

Stel je dan kandidaat voor de functie van :

 

Afdelingshoofd Leven en Welzijn (m/v/x) - 4a-A4b

Aanwerving in statutair verband - voltijds met aanleg van één wervingsreserve voor de duur van 3 jaar (contractueel/statutair).

Je coördineert en je draagt de eindverantwoordelijkheid over de werking van de dienst preventie en de diensten van het Sociaal Huis, onder leiding van de algemeen directeur.  Je biedt beleidsondersteuning aan het bestuur en je werkt mee aan de voorbereiding en ontwikkeling van het sociaal beleid van het lokaal bestuur, alsook aan de verbetering van de dienstverlening, communicatie en informatie.

Aanwervingsvoorwaarden:

 • Houder van een rijbewijs B.
 • Houder zijn van een masterdiploma of gelijkwaardig.
 • Minimum 4 jaar nuttige beroepservaring hebben in een gelijkaardige functie.

 Wij verwachten van jou dat je:

 • leidinggevende vaardigheden bezit, kan organiseren, stimuleren, coachen en motiveren van medewerkers
 • verantwoordelijkheidszin hebt, respect voor timing en afspraken en zowel zelfstandig kan werken als in groep
 • een projectmatige aanpak kan opzetten, begeleiden en uitvoeren
 • een visie kan ontwikkelen en beleidsvoorbereidend werk kan doen

Wij bieden jou:

 • duurzame tewerkstelling
 • automatische periodieke loonsverhogingen
 • geldelijke valorisatie tot 10 jaar rechtstreekse nuttige privé-ervaring en onbeperkt voor de publieke sector
 • extra legale voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, …), flexibele uur- en vakantieregeling
 • permanente vorming

Interesse?

Voldoe je aan de gestelde vereisten ? Verstuur dan uiterlijk tegen 11 september 2019, samen met CV, kopie diploma en een recent uittreksel uit het strafregister naar gent@searchselection.com (Anja Bracke).

Kandidaturen kunnen ook afgegeven worden tegen ontvangstbewijs. Vermeld indien mogelijk een mobiel telefoonnummer en e-mail adres in je sollicitatie. 

Info

Meer info over de examenprocedure, loonvoorwaarden, functiebeschrijving …kan je opvragen bij de personeelsdienst, tel. 055.23.27.27 of 055.23.27.25 - e-mail : vacatures@ronse.be .

De functiebeschrijving vind je hier.

De datum voor de schriftelijke proef is vastgelegd op zaterdag 28 september 2019.  Nadien volgen nog een assessmentproef (minimum halve dag – datum nog niet bepaald) én een mondeling deel (tijdstip en datum nog niet bepaald).

 

Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

>> Woonzorgcentrum De Linde Ronse

Het Woonzorgcentrum De Linde is erkend voor 152 bewoners. Wij willen een nieuwe thuis creëren voor bejaarden die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Ons streefdoel om een open leef-, woon- en zorgcentrum te zijn waar men waardig kan leven, proberen wij te realiseren met het nodige respect voor de privacy en autonomie van de bewoners en hun familieleden.

Het OCMW Ronse werft aan voor het Woonzorgcentrum De Linde:

ZORGKUNDIGEN

 • Voltijds of deeltijds (bespreekbaar)
 • Ploegensysteem 
   
  Profiel:
 • 7de jaar bejaardenzorg of scholing die de titel van zorgkundige oplevert
 • Geregistreerd zijn als zorgkundige bij de FOD Volksgezondheid (in het bezit zijn van een Rizivnummer en visum van zorgkundige)
   
  Taken:
 • Kwaliteitsvol uitvoeren van zorgen aan de hem/haar toegewezen bewoners.
 • Correct uitvoeren van afspraken die in het kader van de kwaliteitszorg zijn gemaakt.
 • De bewoners zoveel mogelijk een thuisgevoel bieden.
 • De persoon met een zorgbehoefte helpen bij de activiteiten van het dagelijks leven.
 • Veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte observeren.
 • Bepaalde functies van de persoon met een zorgbehoefte meten en de informatie overmaken aan de verpleegkundige.
   
  Competenties:
 • Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
 • Integriteit
 • Stressbestendig
 • Flexibel
   
  Ons aanbod:
 • Contract van bepaalde duur.
 • Loon volgens wettelijke barema’s.
 • Geldelijke valorisatie tot 10 jaar relevante privé-anciënniteit en onbeperkt voor de publieke sector.
 • Maaltijdcheques.
 • Fietsvergoeding en terugbetaling openbaar vervoer.
   
  Contactpersonen:
 • Tom Aelbrecht, Directeur Woonzorgcentrum De Linde, tel. 055/237 455 - Tom.Aelbrecht@ocmwronse.be
 • Véronique Cristofoli, hoofd personeelsdienst OCMW Ronse, tel. 055/232 727
  Veronique.Cristofoli@ocmwronse.be

 

>> Woonzorgcentrum De Linde Ronse

Het Woonzorgcentrum De Linde is erkend voor 152 bewoners in kamers voorzien van alle hedendaags comfort. Wij willen een nieuwe thuis creëren voor bejaarden die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Ons streefdoel om een open leef-, woon- en zorgcentrum te zijn waar men waardig kan leven, proberen wij te realiseren met het nodige respect voor de privacy en autonomie van de bewoners en hun familieleden.

Het OCMW Ronse werft aan voor het Woonzorgcentrum De Linde:

VERPLEEGKUNDIGEN 

 • Voltijds of deeltijds (bespreekbaar)
 • In ploegensysteem (geen onderbroken diensten)
 • Ook pas afgestudeerden komen in aanmerking

Diploma

 • Master in de verpleegkunde
 • Bachelor in de verpleegkunde (A1)
 • Gegradueerde in de verpleegkunde (A2)

Taken

 • Draagt bij tot de ontwikkeling van een klimaat van waardigheid, geborgenheid en veiligheid voor alle residenten van het woonzorgcentrum en tot een sfeer van samenwerking, respect en begrip ten aanzien van alle medewerkers van de instelling.
 • Voert verpleegkundige handelingen uit, zoals verzorging van wonden, aanbrengen van verbanden, bloedafname, plaatsen van en toezicht op sonden,…
 • Ziet toe op een goede hygiëne bij de toegewezen bewoners en stimuleert hun maximale zelfredzaamheid. Daar waar hun zelfredzaamheid verminderd is, ondersteunt hij/zij geheel of gedeeltelijk een aantal activiteiten zoals zich wassen, kleden, verplaatsen, toiletbezoek, vocht- en voedselinname,...
 • Staat in voor de medicatiebedeling aan de residenten.
 • Helpt bij de logistieke taken op de afdeling: linnen bezorgen en sorteren, maaltijden bedelen, bedden opmaken, residenten begeleiden naar de refter,...
 • Staat in voor de opvang van nieuwe residenten.
 • Verwijst de familie door naar de hoofdverpleegkundige.
 • Voert een aantal administratieve taken uit.
 • Houdt dagelijks de verzorgingsdossiers van de residenten bij, waarin de evolutie van hun fysische, psychische en sociale status kan opgevolgd worden.
 • Begeleidt de huisartsen.
 • Participeert aan diverse vormen van werkoverleg.
 • Vervangt de hoofdverpleegkundige bij zijn/haar afwezigheid.
 • Binnen de equipe gegradueerde en gebrevetteerde verpleegkundigen kunnen er referentieverpleegkundigen aangeduid worden die, naast hun taken en bevoegdheden op hun afdeling, een werkgroep leiden. 

Competenties

 • Betrokken zijn en zin voor kwaliteit hebben
 • Integriteit
 • Stressbestendig
 • Flexibel
 • Initiatief nemen 

Ons aanbod

 • Contract van onbepaalde duur
 • Loon volgens wettelijke barema’s (C3-C4 of BV1-BV3).
 • Relevante anciënniteit wordt onbeperkt verrekend.
 • Maaltijdcheques.
 • Hospitalisatieverzekering na 1 jaar.
 • Eindejaarspremie en attractiviteitspremie.
 • Fietsvergoeding en terugbetaling openbaar vervoer. 

Contactpersonen