Duurzame ontwikkeling

Verschillende organisaties zijn actief bezig rond duurzame ontwikkeling. Een greep uit het aanbod:

 • TRAP of Transitieplatform Ronse ijvert voor een leefbare stad waarbij respect voor elkaar, ecologie, duurzaamheid en sociale betrokkenheid centraal staan (meer info via Facebook)
 • www.letsvlaamseardennen.be: LETS staat voor Lokaal Economisch Transactie Systeem of een plaatselijk ruil- en handelssysteem. Lets Vlaamse Ardennen is een groep mensen, die met elkaar afspraken maken, zodat ze vlot diensten, belevenissen, kennis en goederen kunnen uitwisselen
 • www.repaircafe.be: Een Repair Café is een gratis bijeenkomst waar mensen (samen) spullen herstellen. Materiaal en know-how zijn aanwezig, jij brengt je kapotte voorwerp mee naar de reparateurs. Ook in Ronse worden Repaircafés georganiseeerd.
 • pala.be: website van de Global Society vzw over globalisering en internationale samenwerking. Je kan er gratis inschrijven op de elektronische nieuwsbrief PALA die inzoomt op de problemen van onze globaliserende wereld en op alternatieven en vindt er interessante webreportages met didactische omkadering.
 • www.ecolife.be: Ecolife vzw is een maatschappelijke milieuorganisatie die streeft naar een duurzame wereld door middel van ecologische gedragsverandering bij diverse doelgroepen. Ecolife ontwikkelt en implementeert hiervoor procesmatige actiemodellen, projecten en campagnes in samenwerking met verschillende partners.
 • Green vzw: GREEN vzw is een organisatie die jongeren en volwassenen duurzaam leert leven. Reeds 10 jaar ontwikkelt en begeleidt ze projecten, vormingen en lespakketten rond water, energie, mobiliteit, duurzame consumptie, natuur... GREEN stimuleert en ondersteunt participatie aan het beleid en doet aan 
  ontwikkelingssamenwerking.
 • www.kleurbekennen.be: Kleur Bekennen is een gemeenschappelijk programma van de federale Minister van Ontwikkelingssamenwerking, de Belgische Technische Cooperatie, de Vlaamse provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Kleur Bekennen wil Mondiale Vorming en Actief Wereldburgerschap in het onderwijs promoten, stimuleren en ondersteunen. Kinderen, jongeren en leerkrachten kunnen kennismaken met talrijke thema's. 
  Als jouw school een project wil opzetten in verband met andere landen en culturen en alles daaromtrent (vooroordelen, solidariteit, etc.), dan kan je beroep doen op ondersteuning door Kleur Bekennen.
 • www.djapo.be: Djapo vzw is een NGO die mondiale vorming brengt voor kleuter- en basisonderwijs. We geloven in een totale aanpak. Ze richten zich via een rijk aanbod van koffers, workshops, vormingen en begeleidingen op diverse doelgroepen, van individuele kleuter tot schooloverschrijdende netwerken. Via procesbegeleiding streeft Djapo vzw naar structurele aandacht voor duurzaamheid en wereldburgerschap binnen de schoolcultuur.
 • Mondiale solidariteit: steunpunt voor mondiale vorming in Oost-Vlaanderen dat werkt rond thema's als de Noord-Zuidverhoudingen, duurzame ontwikkeling, globalisering, diversiteit, interculturaliteit, vrede en mensenrechten.
 • www.mo.be: berichtgeving over de ontwikkelingssamenwerking met landen in het Zuiden, duurzame ontwikkeling en de (anders-)globalisering en alle hieraan verbonden thema’s in de meest ruime zin
 • voetafdruktest: informatie over de ecologische voetafdruk en een test om je eigen voetafdruk te berekenen.
 • www.green.tv: Green.tv is een breedband (internet)televisiezender die reportages en korte documentaires over milieuthema’s uitzendt. Voor de ontwikkeling van de website werd beroep gedaan op de steun van het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP). Green.tv heeft 7 kanalen met elk een eigen thema: lucht, aarde, water, de klimaatverandering, de mens, de verschillende dier- en plantensoorten en de technologie. Elk kanaal biedt de keuze tussen nieuwsitems, hoofdreportages en een ‘kids’-sectie.
 • www.vodo.be: VODO vzw staat voor Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling en heeft als belangrijkste doel het stimuleren van het maatschappelijk debat over duurzame ontwikkeling en hieraan een kritische en progressieve invulling geven
 • www.duurzameontwikkeling.be: op deze site vind je een voorstelling van de organisaties die een sleutelrol in ons land vervullen inzake duurzame ontwikkeling op federaal niveau; de sleuteldocumenten van de nationale politiek van duurzame ontwikkeling, een gegevensbank van alle gesubsidieerde projecten rond duurzame ontwikkeling, evenals een kort overzicht van de laatste relevante nieuwsitems betreffende duurzame ontwikkeling in België en elders
 • www.vlaanderen.be/duurzameontwikkeling: portaalsite duurzame ontwikkeling van de Vlaamse overheid
 • www.waterloketvlaanderen.be: Vlaams infopunt over duurzaam omgaan met water
 • www.rescoopv.be: REScoop.Vlaanderen is de Vlaamse federatie van burgercoöperaties voor hernieuwbare energie. REScoop verenigt burgerinitiatieven die werken volgens de internationaal erkende principes van coöperatief ondernemen (ICA-definitie &principes). Ontdek welke burgercoöperaties er allemaal actief zijn in Vlaanderen.