Gratis aanleg geveltuintjes

geveltuintje

Kleur Ronse een beetje groener

Een geveltuintje vrolijkt jouw huis en je straat op en brengt ook de natuur terug in de stad. Daarom kan je er nu zeer eenvoudig ééntje laten aanleggen via de stad. Een geveltuintje is een aanplanting van groen op het openbaar domein, binnen de rooilijn of atlas van de buurtwegen, gelegen tegen een muur van een private eigendom of een eigendom van een openbaar bestuur en dit binnen de bebouwde kom

De aanleg van het geveltuintje gebeurt door en op kosten van de stad Ronse. Deze werken omvatten het maken van de plantput tot op max 0,40m diepte met inbegrip van de opbraak en afvoer van de bestaande verharding, het plaatsen van een afboording en het aansluiten van de bestaande verharding. De stad draagt eveneens de kosten voor het aanvragen van de nodige plannen met betrekking tot de ligging van leidingen en kabels bij het Kabel en Leidingen Informatie Portaal (KLIP).

De aanvulling van de plantenbak, de aanplant en het onderhoud van het geveltuintje vallen ten laste van de aanvrager. Het geveltuintje moet zodanig worden onderhouden dat het geheel geen hinder of gevaar oplevert voor voetgangers of andere weggebruikers.

Meer informatie omtrent de voorwaarden kan je vinden in het reglement.

Interesse? Hier vind je het aanvraagformulier.

Meer info: Technische Dienst via td@ronse.be of via 055 23 27 58.