Recyclagepark

Afval? Recycleren!

Het recyclagepark van Ronse - ook wel bekend als containerpark - vind je in de Viermaartlaan (naast de carwash) bij de rotonde van de Viermaartlaan met de Leuzesesteenweg. Wanneer kun je naar het recyclagepark? Met welke soorten afval kun je naar het recyclagepark? Hoe werkt de toegangscontrole? Hoeveel kost een bezoekje? Waar moet je op letten als je naar het recyclagepark gaat? Je leest het hier. Heel veel informatie vind je ook in de afvalkalender (of ophaalkalender) van de stad.

Tips voor een vlot en aangenaam bezoek aan het recyclagepark

• Breng nog bruikbaar materiaal naar de kringwinkel
• Sorteer vooraf je afval
• Kom op tijd. Een kwartier voor sluitingstijd gaat de poort dicht. 
• Per toegangsbeurt mag maximum 2 m³ afval gebracht worden
• Hou je eigen identiteitskaart, toegangsbadge of -attest klaar
• Open je koffer spontaan 
• Volg de aanwijzingen van de parkwachters op
• Misbruiken worden beboet
• Laat geen zwerfvuil achter en ruim gemorst afval op
• Er mag geen afval uit de containers meegenomen worden.