Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen

Bij bouwen of verbouwen komt heel wat kijken: energieverbruik, watergebruik, materiaalgebruik, afval dat vrijkomt… dit heeft allemaal een grote impact op het milieu voor een zeer lange tijd. Meer en meer wordt er dan ook rekening gehouden met de principes van duurzaam bouwen. Kiezen voor duurzaam bouwen, staat voor een manier van bouwen of verbouwen waarbij je zoveel mogelijk rekening houdt met mens en milieu. Wat je investeert tijdens de bouwfase van je woning, verdien je dubbel en dik terug tijdens de gebruiksfase. Duurzaam bouwen is dus niet alleen beter voor het milieu, maar op lange termijn ook voor je portemonnee. Bovendien zal de waarde van een duurzaam gebouwd huis in de komende jaren alleen maar toenemen.

Enkele belangrijke principes van duurzaam bouwen:

  • zorg voor een goede oriëntatie en de inplanting van je woning en spring verstandig om met de open ruimte
  • beperk het gebruik van energie door te kiezen voor voldoende isolatie, energiezuinige verwarming en verlichting
  • spring verstandig om met water: kies voor waterbesparende toestellen 
  • gebruik zoveel mogelijk hemelwater, kies verhardingen uit waterdoorlaatbare materialen
  • kies voor duurzame energiebronnen 
  • kies voor natuurlijke bouw- en inrichtingsmaterialen

Oost-Vlaams Steunpunt Duurzaam Bouwen en Wonen

Wil je bouwen of verbouwen in Oost-Vlaanderen? Bij het Oost-Vlaams Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen kun je terecht voor onafhankelijk en duurzaam advies. Je krijgt er tips op maat van jouw project en antwoord op vragen over efficiënt energie- en waterbeheer, duurzame energie, gezond wonen en nog veel meer aspecten van duurzaam wonen en bouwen.

Meer info: www.bouwwijs.bedubo@oost-vlaanderen.be of 09 267 78 38