Subsidie voor afkoppelingswerken

Bepalingen voor de afkoppeling van hemelwater en afvalwater worden opgelegd in Vlaamse wetgeving. Het stadsbestuur is er zich echter van bewust dat dit grote gevolgen kan hebben voor de eigenaars die de afkoppelingswerken moeten uitvoeren. De gemeenteraad heeft daarom in zitting van 1 juli 2013 een reglement goedgekeurd voor subsidiëring van afkoppelingswerken die opgelegd worden door het stadsbestuur bij (her)aanleg van riolering in de straat.

De subsidie bedraagt maximaal de helft van de bewezen kosten via facturen (BTW inbegrepen) met een maximum van € 1.000 voor open en halfopen bebouwing en € 500 voor gesloten bebouwing.

Afkoppelingswerken uitgevoerd bij woningen waarbij in de stedenbouwkundige vergunning en/of bijhorend bouwplan de verplichting tot afkoppeling werd opgelegd, komen niet in aanmerking voor subsidiëring.

De subsidie wordt éénmalig toegekend per woning of woongebouw en wordt enkel toegekend aan particulieren. Aanvragen kan via dit formulier.