Subsidie voor hemelwater

De stad Ronse voorziet een subsidie voor de aanleg van een hemelwaterput of het opnieuw in gebruik stellen van een oude hemelwaterinstallatie. De subsidie bedraagt € 0,05 per liter putinhoud met een maximum van € 500.

Het geheel van de hemelwaterinstallatie moet een permanent en definitief karakter hebben en moet worden uitgevoerd volgens de code van goede praktijk. De hemelwaterput moet een inhoud hebben van minimum 5.000 l. Hergebruik van het opgevangen hemelwater is verplicht door minimale aansluiting van 2 gebruikspunten waaronder minimaal 1 WC.

De subsidie kan slechts eenmaal per woning of woongebouw toegekend worden en wordt enkel toegekend aan particulieren.
Bekijk alle details over de voorwaarden in het subsidiereglement of neem hiervoor contact op met de dienst Mobiliteit en Duurzaamheid. Aanvragen kan via dit formulier.