Trage Wegen

trage wegen

Ontdek de "trage wegen"

In Vlaanderen zijn nog tal van "trage wegen" gelegen. Dit zijn wegen of paden voor niet-gemotoriseerd verkeer. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld voor de zachte weggebruiker, zoals voetgangers en fietsers. Trage wegen bieden heel wat mogelijkheden. Zo vormen ze verkeersveilige routes, zijn ze van groot belang voor natuurverbinding en -ontwikkeling, dragen ze vaak een grote cultuurhistorische waarde, vormen ze een milieuvriendelijk alternatief voor korte afstanden en zijn ze uitermate geschikt voor verschillende vormen van duurzame recreatie. 

Herwaardering trage wegen in Ronse

Trage-wegen kaart 

Wandelfolders

Meldpunt

Wandelnetwerk getuigenheuvels Vlaamse Ardennen

 

Herwaardering netwerk trage wegen Ronse

Ook het stadsbestuur Ronse is overtuigd van de meerwaarde van deze trage wegen en maakt sinds een aantal jaar werk van de herwaardering van deze trage wegen. Het stadsbestuur kan daarvoor rekenen op ondersteuning van de Vlaamse Overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA). Omdat het onmogelijk is het volledige grondgebied gelijktijdig aan bod te laten komen, werd Ronse opgesplitst in deelgebieden.

Deelgebied 1: noordoosten van Ronse

In september 2009 werd gestart met de aanpak van een eerste deelgebied zijnde het noordoosten van Ronse (alles ten oosten van de Kruisstraat en ten noorden van de Ninoofsesteenweg). Via infovergaderingen en een uitgebreide bevraging van alle mogelijke betrokkenen werd heel wat nuttige informatie verzameld die uiteindelijk uitmondde in een actieplan. In het actieplan staan zowel algemene als concrete maatregelen rond herwaardering van trage wegen. Het actieplan werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 21 november 2011. Voor meer info over dit actieplan en de uitvoering ervan, kan je terecht bij de duurzaamheidsambtenaar. 

Deelgebied 2: zuidoosten van Ronse

In oktober 2011 werd een tweede deelgebied opgestart: het gebied tussen de Ninoofsesteenweg en de Elzeelsesteenweg. Via infovergaderingen en een uitgebreide bevraging van alle mogelijke betrokkenen werd ook hier heel wat nuttige informatie verzameld die uiteindelijk uitmondde in een wenselijkheidsdossier. Dit dossier werd verder uitgewerkt tot een echt actieplan (met opsomming weg per weg welke maatregelen worden voorzien).

 Terug

Trage-wegenkaart Ronse

Het noordoosten van Ronse (gebied tussen Ninoofsesteenweg en Kruisstraat) werd in september 2009 opgestart als eerste deelgebied. Voor dit deelgebied werd nu een kaart opgemaakt met een overzicht van alle trage wegen die toegankelijk zijn anno 2013. Het stadsbestuur is nog volop bezig met het uitvoeren van acties rond herwaardering van trage wegen maar via deze kaart wil het stadsbestuur inwoners en bezoekers van Ronse nu al de kans geven om dit deel van het grondgebied te verkennen.

De kaart werd niet enkel opgemaakt voor toeristen. Het stadsbestuur hoopt met deze kaart ook haar inwoners te overtuigen om af en toe de auto te laten staan en te voet of per fiets naar de winkel of familie in de buurt te gaan. Op deze manier kan iedereen zijn steentje bijdragen om van Ronse een veilige en milieuvriendelijke stad te maken.

De trage-wegenkaart kan gratis afgehaald worden aan het onthaal van het stadhuis of de dienst Toerisme.

Terug

Wandelfolders

Sinds 2010 neemt Ronse deel aan ‘Dag van de trage weg’. Op die dag van de trage weg worden tijdens één of meerdere lusvormige wandelingen de trage wegen in Ronse in de kijker gesteld. Van die uitgestippelde wandelingen werd een wandelfolder opgemaakt. Er zijn momenteel 4 wandelfolders beschikbaar met trage wegenwandelingen:

Scherpenberg-Ossestraat

Muziekbos en Brembosmolen

Muziekbos - Sint-Pietersbos

Ossestraat - Folderstraat

Mijnwerkerspad

Hemelberg-Spichtenberg

 

De wandelingen nemen je mee langs idyllische paadjes en tonen je prachtige stukjes natuur in Ronse. Ongetwijfeld ontdek je wandelpaadjes die voor jou onbekend waren. Voor mensen die houden van natuurlijke wandelingen langs onverharde wegen zijn de wandelfolders een echte aanrader!

Terug

Meldpunt trage wegen

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen over bepaalde trage wegen in Ronse? Neem dan contact op met de duurzaamheidsambtenaar die fungeert als meldpunt trage wegen via tragewegen@ronse.be of 055 23 27 76.

Terug

Wandelnetwerk Getuigenheuvels Vlaamse Ardennen

'Eerste' Oost-Vlaamse wandelnetwerk is een feit

Half november 2010 opende het eerste volwaardige wandelnetwerk in Oost-Vlaanderen: Getuigenheuvels Vlaamse Ardennen. Toerisme Oost-Vlaanderen plaatste ruim 950 palen met daarop 2.100 bordjes in Ronse, Oudenaarde, Maarkedal, Brakel en Horebeke. Aan de hand van 152 knooppunten kunnen wandelaars voortaan hun eigen trajecten uitstippelen in de Vlaamse Ardennen.

300 kilometer wandelplezier

Het netwerk is ruim 300 km lang. Volgens het eenvoudige principe koop je de kaart (met begeleidend boekje!) waarop de wandelwegen gedrukt staan. Op de kruispunten ervan vind je de genummerde knooppunten. Tussen de knooppunten geven de afstanden de mogelijkheid om voor jezelf een parcours uit te stippelen. Tijdens het wandelen heb je de kaart dus niet nodig, maar enkel een lijstje met de knooppunten. Eenmaal op pad heb je de kaart niet meer nodig, je volgt enkel de getallen van de knooppunten, die op het terrein bewegwijzerd (in beide richtingen) staan.

"Augmented reality"

Een nieuwigheidje: op het netwerk wordt gewerkt met "augmented reality". Tenminste, als je een smartphone bezit. Op bepaalde punten tijdens de wandeling kan je dan extra informatie op je telefoon zien. Je mist geen restaurant of museum meer. En in een mum van tijd weet je de dichtsbijzijnde zitbank of speelzone te vinden.

Wandelknooppuntennetwerk van Milieufront Omer Wattez

Dit werk is ook een stukje te danken is aan het 'allereerste' wandelknooppuntennetwerk in de streek. Het 'Wandelknooppuntennetwerk Vlaamse Ardennen' van het Milieufront Omer Wattez biedt al sinds 2007 de prachtigste trage wegen op een dienblaadje aan. Dit netwerk werd vastgelegd op een wandelknooppuntenkaart maar is niet bewegwijzerd.

Je kan de kaart van Getuigenheuvels Vlaamse Ardennen aankopen op de dienst Toerisme, alsook de Wandelknooppuntenkaart van het Milieufront Omer Wattez.

Terug

Meer info: www.tragewegen.be en www.visitronse.be