Bossen

Muziekbos

De grootste boscomplexen zijn te vinden op de noordelijke heuvelrug: (van west naar oost) Heysndaelebos, Hotond-Scherpenbergbos, Bois Joly, Muziekbos, Bos Ter Eecken.

Het Heynsdaelebos is eigendom van de provincie Oost-Vlaanderen en is niet toegankelijk voor publiek. Een deel van het Hotond-Scherpenbergbos is eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Het Bois Joly is een erkend natuurreservaat, eigendom van Natuurpunt en enkel toegankelijk met gids. Van het Muziekbos is meer dan 100 ha eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos. Ook een deel van Bos Ter Eecken is eigendom van het ANB. Het Patersbos (tussen de oude spoorlijn 87 en de Elzeelsesteenweg) is dan weer eigendom van Natuurpunt.

Meer info vind je op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender 

Een bosgroep is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen zowel openbare als privé boseigenaars. Via de bosgroepen tracht het Agentschap voor Natuur en Bos een antwoord te geven op de problemen die de versnippering van het bos met zich meebrengt. Bosgroepen bieden een uitgebreide dienstverlening aan die de vele boseigenaars helpt bij het beheren van hun bossen. Deze dienstverlening bestaat in grote lijnen uit het verzorgen van de doorstroming van informatie naar de boseigenaars, de creatie van een economisch rendabel en ecologisch efficiënt bosbeheer door collectiviteit, en het sturen van afspraken en overleg tussen verschillende partijen.

Als je boseigenaar bent, kan je je gratis aansluiten bij de bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender. Neem een kijkje op www.bosgroep.be.