Burgerbudget klimaat

burgerbudget

Jouw klimaatactie is geld waard!

Ben je een inwoner, vereniging, school of bedrijf van Ronse? Dan ben jij misschien wel de ideale persoon om de klimaatuitdagingen in jouw buurt aan te pakken. Heb je een concreet voorstel om zelf de CO2-uitstoot te verminderen of om ons beter te wapenen tegen de klimaatverandering? Kan iedereen meegenieten van de voordelen?

Dan kan je jouw project indienen. Als jouw project wint, ontvang je een subsidie tussen 500 euro en maximum 5.000 euro. Een budget van 10.000 euro wordt verdeeld over de best scorende projecten tot uitputting van het budget. De winnende indiener staat nadien zelf in voor de uitvoering van het project.

Jaarlijks kunnen Ronsese burgers, verenigingen, scholen, bedrijven hun projectvoorstel indienen.

Rond welke thema’s kan je een project indienen?

Het project heeft een langdurig effect en bereikt zoveel mogelijk mensen. Jouw project levert een positieve bijdrage aan het klimaat.

Dat kan binnen verschillende klimaatthema’s:

KLIMAATTHEMA TOELICHTING & VOORBEELDEN
duurzaam renoveren en hernieuwbare energie energiebesparing, energiedelen, hernieuwbare energie, duurzaam renoveren, …
duurzame mobiliteit duurzaam verplaatsingsgedrag, zachte weggebruiker, minder uitstoot, …
groen, natuur en biodiversiteit meer groen, natuur, gezonde en diervriendelijke omgeving, …
water en droogte minder verharding, bijkomende opvang en hergebruik van regenwater, …
circulariteit en hergebruik delen, opwaarderen en hergebruiken van materialen of grondstoffen, …

Wat zijn de stappen en de timing?

 • Projectvoorstel indienen - tot 8 april 2024

  • Heb je projectideeën om zelf te realiseren? Vertel jouw plannen voor het klimaat en dien een project in.
  • De voorwaarden voor een geldig project vind je in het reglement.
  • Je gebruikt het ‘formulier projectvoorstel’ om je projectvoorstel op te maken.
  • Vul alle rubrieken zorgvuldig in, onderteken en bezorg je ondertekende document digitaal via duurzaamheid@ronse.be
 • Projectvoorstel evalueren (jurybeoordeling) - april-mei 2024

  • De stad beoordeelt of jouw project voldoet aan de voorwaarden.
  • Een onafhankelijke jury evalueert nadien alle weerhouden projecten. Een project moet minimaal de helft van de punten behalen om door te gaan naar de stemronde.
 • Stemronde - mei-juni 2024

  • Niet alleen de jury geeft punten. Elke Ronsenaar kan digitaal een stem uitbrengen. De stemming zal via sms-voting verlopen.
  • De eindscore bestaat uit de juryscore (50 %) en de publieksscore (50 %).
 • Bekendmaken winnaars - juli 2024

Burgerbudget klimaat 2023

In 2023 vond de eerste editie plaats. Één project voldeed aan de voorwaarden en werd weerhouden. Daarom werd in 2023 geen stemming georganiseerd. Het weerhouden project van Saamo zet in op delen, ruilen en hergebruik via een ruilbeurs voor kinderkledij:

“Ruil kinderkledij, goed voor jouw portemonnee én voor het milieu.”

Meer nieuws over de realisatie verneem je binnenkort.

Burgerbudget klimaat 2024

Editie 2023 gemist? Heb jij of jouw vereniging, school, … een concreet projectvoorstel? Aarzel niet en dien jouw project in, uiterlijk tegen 8 april 2024.

Interesse?

Inspiratie? Voorbeelden?

Zoek je voorbeelden of inspiratie? Ga dan zeker ook eens gluren bij de buren. Ook andere gemeenten en steden organiseren dergelijke initiatieven.