Gemeentelijke subsidies

Subsidies door de stad verleend : een overzicht

Inwoners van Ronse kunnen voor een aantal thema's subsidies of toelagen ontvangen van het stadsbestuur. Deze subsidies kaderen in een algemene behoefte van de bevolking of in het kader van een waardevol maatschappelijk belang.

Hieronder vind je een algemeen overzicht van alle subsidies en toelagen verleend door de stad Ronse. Deze zijn verzameld per dienst die de dossiers behandelt en hierover een advies uitbrengt aan het college van burgemeester en schepenen. Klik je op "Meer info." dan word je rechtstreeks gelinkt naar een pagina die meer informatie geeft over deze subsidiëring en waar je ook het subsidiereglement en aanvraagformulier kan downloaden.

Dienst omgeving - milieu:

Dienst mobiliteit en duurzaamheid:

 • Subsidie voor het plaatsen van hemelwaterputten. Meer info. 
 • Subsidie voor afkoppeling van hemelwater en afvalwater op privaat domein. Meer info. 
 • Subsidie voor IBA (individuele behandeling afvalwater). Meer info. 
 • Subsidie voor herbruikbare luiers. Meer info.

Dienst omgeving - economie - subsidies voor ondernemers

 • Subsidie in het kader van het handelpandenfonds. Meer info.
 • Subsidie voor nieuw ondernemerschap. Meer info.
 • Subsidie voor aankoop gronden door terreinbeherende verenigingen. Meer info. 

Dienst jeugd

 • Erkenning en subsidies van jeugdbewegingen. Meer info.

Dienst cultuur

 • Erkenning en subsidies van cultuurverenigingen. Meer info.

Dienst sport

 • Erkenning en subsidiering van sportverenigingen. Meer info.

Dienst evenementen

 • Toelage bij uitwisselingsactiveit met zusterstad. Meer info.

Sociaal huis - dienst welzijn - 1-loket - gezinsondersteuning

 • Sociaal-pedagogische toelage voor andersvalide kinderen. Meer info.
 • Subsidie voor onthaalouders. Meer info.
 • Tussenkomst socio-culturele participatie. Meer info.
 • Ondersteuning bij aanvragen tegemoetkoming. Meer info.

Sociaal convenanten

De stad Ronse werkt in het kader van het Lokaal Sociaal Beleid ook samen met een aantal externe organisaties om welbepaalde opdrachten te laten uitvoeren. Die samenwerking is gebonden aan een aantal regels  en voorwaarden. Dit wordt in een samenwerkingsovereenkomst - sociaal convenant - gegoten.

Door de stad wordt, op basis van een aantal criteria, subsidiëring voorzien. Deze subsidiëring gaat dus niet rechtstreeks naar de burger maar naar organisaties. Meer info.

Gerelateerde items