Erkenning en subsidies jeugdverenigingen

Een duidelijk subsidiereglement, met aandacht voor de vragen en noden uit het werkveld, biedt erkende en startende jeugdwerkinitiatieven in Ronse jaarlijks de gepaste financiële ondersteuning. Het subsidiereglement voorziet in startsubsidies en projectsubsidies.

Daarnaast kunnen erkende en startende jeugdwerkinitiatieven een beroep doen op de logistieke ondersteuning van de stad Ronse wat betreft diensten en het gebruik van stedelijke infrastructuur of materiaal.

De stedelijke jeugddienst geeft je graag meer info over de subsidies voor jeugdwerkinitiatieven en de mogelijkheid tot ondersteuning.

Documenten