Tussenkomst socio-culturele en maatschappelijke participatie

Naar een concert, theater of tentoonstelling gaan of zich aansluiten bij een sportvereniging  is voor veel mensen te duur. Deze maatregel wil mensen in het sociale leven betrekken, door ze te laten deelnemen aan cultuur, sport en de nieuwe informatie- en communicatietechnologie.

Wanneer je financiële moeilijkheden ondervindt, kan je bij het OCMW een tussenkomst vragen om deel te nemen aan deze activiteiten. Wanneer je dossier nog niet gekend is door de diensten, zal er een sociaal en financieel onderzoek gebeuren zodat het OCMW zich kan verantwoorden naar het ministerie.

Ook voor de kinderen kan er een financiële tegemoetkoming gebeuren voor allerlei kampen, schoolondersteuning maar ook paramedische tussenkomsten zoals bril, kiné, logo…

Goed om weten dat er ook nog andere tussenkomsten bestaan:

  • Vraag eens na bij je mutualiteit of er een tussenkomst mogelijk is.
  • Naast socio-culturele participatie kan je ook beroep doen op een verminderd tarief voor een pretpark of voor deelname aan kampen. Deze tussenkomst is via vakantieparticipatie, Toerisme Vlaanderen. Je maatschappelijk werk(st)er kan op jouw verzoek een aanvraag indienen.
  • Denk ook aan de vrijetijdspas, die kan bekomen worden op de diensten Cultuur en Sport van de stad op basis van een vignet van mutualiteit wanneer men Omnio-statuut heeft. Daarmee krijg je vermindering op inschrijving sportkampen, cultuur, speelpleinwerking….

Vanuit de cel Financiële en Materiële Hulpverlening van het Sociaal Huis kan een afwijking gevraagd worden om toch een Vrijetijdspas te bekomen. Via onderstaande knop bekom je meer informatie over de vrijetijdspas.