Ondersteuning bij aanvragen tegemoetkoming

Hieronder vind je diverse subsidiëringen door andere overheden waarvoor het Sociaal Huis de burger kan helpen bij opmaak van het dossier.

Voor de aanvraag van onderstaande tegemoetkomingen breng je de volgende documenten mee: 

  • identiteitskaart
  • bewijs inkomsten
  • bewijs kinderbijslag
  • berekeningsnota belastingen met de inkomsten van 2 jaar voor de aanvraag
  • aanslagbiljet onroerende voorheffing

Toelagen           

  • Aanvragen voor inkomensvervangende tegemoetkoming
  • De integratietegemoetkoming (vanaf 21 jaar)
  • Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
  • Forfaitaire toelage voor chronisch zieken: wie in het bezit is van een algemeen attest van FOD Sociale Zaken komt eventueel in aanmerking om een forfaitaire toelage aan te vragen bij het ziekenfonds.