Handelspandenfonds

HPF

Geef een leegstaand handelspand een nieuw leven!

In 2002 werd de stad Ronse met het succesvolle handelspandenfonds bekroond tot 'meest ondernemende stad van Vlaanderen'. Uit het handelspandenfonds worden subsidies toegekend aan nieuwe handelszaken in leegstaande panden in het winkelcentrum. Daarom geeft de stad Ronse mensen met zin voor ondernemen graag een duwtje in de rug!

Eind 2022 werd het subsidiereglement aangepast en werden de subsidiebedragen opgetrokken. Dit werd mede mogelijk gemaakt dankzij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. 

Wie kan genieten van een subsidie uit het handelspandenfonds?

Personen die een leegstaand handelspand in het afgebakend commercieel centrum bezitten, kopen of huren en er een handelszaak wensen te vestigen. Ook personen die een pand, dat op vandaag geen winkel is, wensen om te bouwen tot een handelszaak kunnen rekenen op een subsidie.

Een aantal activiteiten (zoals callshops, nachtwinkels, automatenshops, goktenten, sexshops, peepshows, dancings, lunaparken, privé-clubs, winkels die telefonie en/of internet aanbieden e.d.) komen niet in aanmerking voor subsidiëring. Ook financiële en verzekeringsinstellingen net als immo- en interimkantoren worden van subsidiëring uitgesloten, voor zover ze niet voldoen aan de definitie van zichtbare bedrijvigheid.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

  • Het leegstaand pand dient zich te bevinden in één van de straten van het afgebakend commercieel centrum.
  • In het pand dient gedurende een ononderbroken en opeenvolgende periode van 9 jaar een handelszaak te worden uitgebaat, zoniet dient de subsidie (al dan niet gedeeltelijk) terugbetaald te worden.
  • De nieuwe invulling dient te voldoen aan de voorwaarden die vastgelegd zijn in de stedenbouwkundige verordening van het afgebakend commercieel centrum.
  • De facturen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 1 jaar na opening van de handelszaak.

Elke verplaatsing of verhuis van een bestaande handelszaak binnen het doelgebied kan een subsidie bekomen op voorwaarde dat de subsidie in de afgelopen 9 jaar, op datum van verhuis, niet eerder werd toegekend. De subsidie wordt enkel toegekend indien de verhuis gepaard gaat met een verbetering van het commercieel centrum, dus indien het gaat om een upgrade van de zone.

Panden die gelegen zijn op het W. Churchillplein, Grote Markt en Kleine Markt zijn enkel vatbaar voor subsidie wanneer in een leegstaand pand een horeca- of daarmee samenhangende functie als herbestemming wordt voorzien.

Wat houdt de subsidie in?

De subsidie bestaat uit een tussenkomst in de kosten voor:

  • De heropbouw, renovatie of transformatie van het pand ten belope van 30% en met een maximum van € 12.500; bv. verbouwingswerken, afwerkingskosten, kosten voor architectuur, werken om een woonhuis om te vormen tot handelspand.
  • de inrichtingskosten van de handelszaak ten belope van 25% en met een maximum van € 7.500; bv. schilder- en behangwerken van de zaak, etalage…
    Kortom: alles wat vast wordt gemaakt in de handelszaak.
  • Indien je een bestaande handelszaak hebt buiten het centrum, of buiten de stad en die verplaatst naar ons centrum dan steunen wij je ten belope van 25% en met een maximum van € 4.000; bv. uitgaven voor een verhuizing, voor een bestelwagen, voor de adreswijziging, voor de publicatie in de lokale media om de verhuizing kenbaar te maken…
  • de gevelrenovatie ten belope van 30% van de kostprijs met een maximum van € 2.000.

=> En dit telkens van de reële aantoonbare kosten exclusief btw.

=> De 3 subsidietypes zijn cumuleerbaar, maar niet met eenzelfde subsidietype van een hogere overheid.

=> De subsidie handelspandenfonds is niet cumuleerbaar met de subsidie nieuw ondernemerschap van de stad Ronse.

Aanvraagformulier

Een aanvraagformulier kan ook bekomen worden op de dienst omgeving. Iedere aanvraag moet goedgekeurd worden door het college van burgemeester en schepenen. De uitbetaling zal pas gebeuren nadat alle werken uitgevoerd werden en nadat voldaan is aan alle voorwaarden zoals omschreven in het reglement  'subsidie handelspandenfonds’.