Nieuw ondernemerschap

elektriciteit

Een duwtje in de rug!

Wie een economische activiteit start in Ronse kan, al naargelang de startdatum van de zaak, rekenen op een financiële tegemoetkoming in de opstartkosten. Om de startdatum van de onderneming te bepalen, worden de gegevens uit de Kruispuntbank der Ondernemingen geraadpleegd.

Met deze maatregel wil de stad nieuwe ondernemers aanzetten om zich in Ronse te vestigen. Het subsidiereglement voor 'Nieuw Ondernemerschap' is uniek in Vlaanderen!

De laatste jaren heeft Ronse heel wat geïnvesteerd om het ondernemerschap in de stad te promoten. Denken we hierbij aan het Ondernemerscentrum Ronse, Campus Delghust, nieuwe bedrijventerreinen... 

Ondernemingen die gestart zijn vanaf 1 juli 2023

Ondernemingen die starten vanaf 1 juli 2023 vallen onder het nieuwe subsidiereglement. De subsidie bestaat uit een eenmalige premie, in functie van de tewerkstellingsgraad zoals gekend in de RSZ databank en weergegeven in de Graydon databank. Het is de datum van de aanvraag tot het bekomen van de subsidie Nieuw Ondernemerschap die in aanmerking wordt genomen voor de bepaling van de RSZ klasse.

Werkgeversklasse volgens RSZ Aantal werknemers Premie
Klasse 1 + klasse 2 0-4 werknemers € 250
Klasse 3 + klasse 4 5 -19 werknemers € 1.000
Klasse 5 + klasse 6 20 - 99 werknemers € 3.000
Klasse 7 + klasse 8 100 - 499 werknemers € 5.000
Klasse 9 - klasse 10 Vanaf 500 werknemers € 10.000

Om de subsidie aan te vragen dient u dit formulier ingevuld en ondertekend te bezorgen aan de dienst lokale economie. Dit kan per post: Grote Markt 12, 9600 Ronse of via mail naar economie@ronse.be 

Ondernemingen die gestart zijn voor 1 juli 2023

Welke gemeentelijke belastingen komen in aanmerking voor terugbetaling?

  • Onroerende voorheffing die geheven wordt op het bedrijfspand voor wat betreft het gemeentelijk aandeel in deze belasting;
  • Algemene gemeentelijke heffing die geheven wordt op de onderneming;
  • Belasting op drijfkracht die geheven wordt op het vermogen;
  • Kost voor inschrijving in de kruispuntdatabank voor ondernemingen.

Wat dien je aan onze dienst te bezorgen bij jouw aanvraag?

  • het ingevuld aanvraagformulier
  • het betalingsbewijs van inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen
  • het aanslagbiljet Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven + jouw betalingsbewijs
  • het aanslagbiljet Onroerende Voorheffing + een attest van de boekhouder waarop vermeld staat hoeveel % van de woning gebruikt wordt voor de zelfstandige activiteit + jouw betalingsbewijs
  • een attest van de Sociale Kas voor zelfstandigen waarop vermeld staat of je jouw activiteit uitoefent in hoofd- of bijberoep

Indienen kan via economie@ronse.be of per post: dienst lokale economie - Grote Markt 12, 9600 Ronse. Het subsidiereglement kan je hier raadplegen.

Dit initiatief wordt mede-ondersteund door Voka en UNIZO.