Nieuw ondernemerschap

NO

Ondernemen in Ronse werd nog interessanter vanaf 2010!

Wie sindsdien een economische activiteit start in Ronse, kan rekenen op een integrale teruggave van de gemeentelijke belastingen gedurende de eerste 2 jaar. Met deze maatregel wil de stad nieuwe ondernemers aanzetten om zich in Ronse te vestigen. Het nieuw subsidiereglement voor 'Nieuw Ondernemerschap' is uniek in Vlaanderen!

De laatste jaren heeft Ronse heel wat geïnvesteerd om het ondernemerschap in de stad te promoten. Denken we hierbij aan het Ondernemerscentrum Ronse, Campus Delghust, nieuw bedrijventerrein... De fiscale lasten voor een startende ondernemer mogen niet onderschat worden, daarom wil de stad de starters hierbij ondersteunen. De gemeentelijke belastingen worden door de stad Ronse gedurende 2 jaar terugbetaald.

 

 

 

Over welke gemeentelijke belastingen spreken we dan?

  • Onroerende voorheffing die geheven wordt op het bedrijfspand voor wat betreft het gemeentelijk aandeel in deze belasting;
  • Algemene gemeentelijke heffing die geheven wordt op de onderneming;
  • Belasting op drijfkracht die geheven wordt op het vermogen;
  • Kost voor inschrijving in de kruispuntdatabank voor ondernemingen.

Wat dien je aan onze dienst te bezorgen bij jouw aanvraag?

  • het ingevuld aanvraagformulier
  • het bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen
  • het aanslagbiljet Algemene Gemeentelijke Heffing Bedrijven
  • het aanslagbiljet Onroerende Voorheffing + een attest van de boekhouder waarop vermeld staat hoeveel % van de woning gebruikt wordt voor de zelfstandige activiteit + jouw betalingsbewijs
  • een attest van de Sociale Kas voor zelfstandigen waarop vermeld staat of je jouw activiteit uitoefent in hoofd- of bijberoep

Met dit nieuw subsidiereglement heten we ondernemers van harte welkom in onze stad! Dit initiatief wordt mede-ondersteund door Voka en UNIZO.