Erkenning en subsidies sportverenigingen

Ben je een individuele sporter?

Hier kan je de sportinfo-brochure (9MB) downloaden. Dit is een brochure met heel wat informatie over de sportdienst en sportclubs in Ronse.

Ben je verantwoordelijke van een sportclub? De sportdienst helpt je graag verder.

Hieronder vind je de documenten terug om erkend te worden als sportclub, alsook de aanvraagformulieren voor en de reglementen van de subsidies. Je vind ook een document terug met alle informatie over welke aanvragen wanneer ingediend moeten worden. Daarnaast kan je bij de sportdienst ook terecht voor logistieke steun tijdens jullie evenementen.

- Procedure aanvragen sportverenigingen - 'Wat vraag ik wanneer aan?'

- Erkenningsreglement gemeentelijke sportvereniging 

- Erkenningsaanvraag sportverenigingen

- Subsidiereglement sportverenigingen

- Subsidieaanvraag sportverenigingen 

Subsidiereglement Impulssubsidie - “Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen”

- Subsidieaanvraag impulssubsidie

- Reglement extra toelagen (sportevenementen)

- Aanvraagformulier extra toelagen

Gerelateerde inhoud