Erkenning en subsidies sportverenigingen

Ben je een individuele sporter?

Hier kan je de sportinfo-brochure (9MB) downloaden. Dit is een brochure met heel wat informatie over de sportdienst en sportclubs in Ronse.

Ben je verantwoordelijke van een sportclub? De sportdienst helpt je graag verder.

Als sportclub kan je bij de sportdienst een ondersteuningsdossier voor jouw vereniging indienen. Op basis van deze aanvraag kan je als club erkend worden en subsidies aanvragen. Hieronder kan je de documenten voor de ondersteuningsaanvraag en de aanvraag tot projectsubsidies terugvinden. Ook de reglementen rond erkenning en de werkings- en projectsubsidies kan je hieronder raadplegen. Daarnaast kan je als erkende sportvereniging ook bij de sportdienst terecht voor logistieke steun tijdens jullie evenementen.

Aanvraagformulieren

- Ondersteuningsaanvraag sportverenigingen 

Aanvraag projectsubsidies

Reglementen

Reglement erkenning sportverenigingen

- Reglement projectsubsidies sportverenigingen

- Reglement werkingssubsidies sportverenigingen