Erkenning en subsidies sportverenigingen

Ben je een individuele sporter?

Hier kan je de sportinfo-brochure downloaden. Dit is een brochure met heel wat informatie over de sportdienst en sportclubs in Ronse.

Ben je verantwoordelijke van een sportclub? De sportdienst helpt je graag verder.

Hieronder vind je de documenten terug om erkend te worden als sportclub, alsook de aanvraagformulieren voor en de reglementen van de subsidies. Daarnaast kan je bij de sportdienst ook terecht voor logistieke steun tijdens jullie evenementen.

- Erkenningsreglement gemeentelijke sportvereniging 

- Subsidieaanvraag sportverenigingen 

- Subsidiereglement sportverenigingen

Subsidiereglement Impulssubsidie - “Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders in de sportverenigingen”

- Reglement extra toelagen (sportevenementen)

Gerelateerde inhoud