Cel Kinderopvang

Om je beter te kunnen helpen, werken de medewerkers van de Cel Kinderopvang enkel op afspraak.
Je kan hen spreken na het maken van een afspraak. Dus niet tijdens de vrije consultaties in het Sociaal Huis. 
Voor een afspraak kan je terecht op het gratis nummer 0800 11 906.

Tot deze cel behoort:                          

De opdracht:

1) De coördinatie en de aansturing van de verschillende initiatieven buitenschoolse kinderopvang van de lokale besturen

2) De administratieve verwerking (facturatie, etc.)

3) Ondersteuning bij zoektocht naar kinderopvang

De zoektocht naar een gepaste opvang voor je kind(eren) is niet altijd even makkelijk. Heb je vragen over kinderopvang in Ronse? Weet je niet goed hoe aan de zoektocht te beginnen? Wil je weten of je in aanmerking komt voor individueel verminderd tarief? Dan kan je terecht bij de medewerkers van de Cel Kinderopvang van het Sociaal Huis. Ze helpen je op weg en bieden de nodige ondersteuning.

4) Aanvragen subsidies voor onthaalouders   

Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad goedgekeurde kredieten op de begroting en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan het lokaal bestuur Ronse subsidies verlenen aan door Kind en Gezin vergunde kinderopvanginitiatieven in Ronse. Het betreft een startpremie en een jaarlijkse ondersteuningspremie.

De subsidies zijn bedoeld ter ondersteuning van de werking van de kinderopvanginitiatieven van onthaalouders in Ronse. Het bestuur wil ondersteunend zijn en zijn waardering uiten voor het werk van de kinderopvangsector en de mogelijkheid die dit biedt aan ouders om werk en/of opleiding te combineren met hun gezinsleven. Het lokaal bestuur wil tevens het aanbieden van kwalitatieve kinderopvang op zijn grondgebied stimuleren.

Subsidiereglement onthaalouders 
Beslissing gemeenteraad
Aanvraagformulier starterspremie voor onthaalouders
Aanvraagformulier subsidies voor onthaalouders 
Verklaring op eer

5) Adviezen bij kinderopvang

De adviesopdracht van het lokaal bestuur is vastgelegd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 (BS 18 juni 2013) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Zo vraagt het Agentschap Opgroeien aan het lokaal bestuur om een advies te formuleren over alle aanvragen binnen de gemeente. Hiervoor werden duidelijke criteria en een beoordelingsprocedure vastgelegd. Voor meer info kan je hier terecht.

Deze opdracht is een taak van het Huis van het Kind Ronse.

Website Kinderopvang

De vernieuwde website kan je voortaan raadplegen via www.kinderopvangwijzer.be/ronse.

Wie op zoek is naar kinderopvang kan op een eenvoudige manier vinden wat er bestaat aan opvangmogelijkheden en of er al dan niet nog vrije plaatsen zijn. Ouders kunnen tevens hun specifieke vragen doormailen aan het door hen gekozen kinderopvanginitiatief. De informatie die nu reeds ter beschikking is betreft vooral kinderopvang. Er is ook mogelijkheid om meer specifieke vormen van opvang of vrijetijdsaanbod voor kinderen (bv. vakantieopvang of opvang doelgroepen) toe te voegen.

Organisaties die hun gegevens nog niet terugvinden op de website kunnen contact opnemen met het Sociaal Huis.

Contactgegevens Kinderopvangwijzer Ronse:

Cel Kinderopvang - Sociaal Huis Ronse
Oscar Delghuststraat 62
055 23 56 24 - huisvanhetkind@ronse.be

Documenten