Zelf afvalwater zuiveren

Als je woning volgens het zoneringsplan gelegen is in het individueel te optimaliseren buitengebied (rood ingekleurd), dan moet je als burger zelf instaan voor de zuivering van het afvalwater van je woning door een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). Nog aan te leggen IBA's moeten voorzien zijn van het Europese keurmerk CE. Voor België wordt dit geïntegreerd in het BENOR-certificaat. Reeds bestaande IBA's die voldoen aan de huidige milieuwetgeving kunnen behouden blijven.

Wat is een IBA?

IBA staat voor 'individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater'. Het is een mini-zuiveringsinstallatie die huishoudelijk afvalwater ter plaatse behandelt, zodat het zuiver genoeg is om in het oppervlaktewater te lozen. Huishoudelijk afvalwater is afvalwater dat voortvloeit uit de normale huishoudelijke activiteiten, sanitair, keuken, schoonmaak… Dit is niet alleen van toepassing voor particulieren, maar kan ook gelden voor bedrijven. Om een goed zuiveringsresultaat mogelijk te maken, mag er geen regenwater in de IBA geloosd worden.

Collectief beheer IBA’s

Sinds het najaar 2009 biedt de stad Ronse aan haar inwoners de kans om de levering, plaatsing en het beheer van de IBA’s te laten opnemen in een collectieve aanpak. Hiervoor werkt de gemeente samen met FARYS. Enkel indien de burger kiest voor een collectieve aanpak, doet de stad een vaste tussenkomst van € 2.500 per IBA voor de plaatsing van de IBA (investeringskost). De burger staat in voor de restfinanciering van de plaatsing van de IBA. Het onderhoud van de installatie (exploitatiekost) neemt de stad volledig op zich.  De burger betaalt ook jaarlijks een saneringsbijdrage op het drinkwaterverbruik in dezelfde grootte als de saneringsbijdrage bij een rioolaansluiting.

Een aanvraag tot het bekomen van een IBA in de collectieve aanpak kan worden ingediend bij FARYS, Stropstraat 1, 9000 Gent. Dit kan ook telefonisch via de Aquafoon op nummer 078 35 35 99, alle werkdagen van 8 tot 20 u. en op zaterdag van 9 tot 13 u. of via de website van Farys.

Na de aanvraag door de klant wordt door FARYS bij een technische evaluatie ter plaatse de inplanting, randvoorwaarden en gebruiksvoorschriften van de IBA besproken en vastgelegd alsook de planning van de werken. Na deze technische evaluatie kunnen de modaliteiten van de plaatsing van de IBA, onder meer de inplanting op het perceel, als definitief worden beschouwd.