Subsidie voor de aankoop van gronden door terreinbeherende verenigingen

De stad Ronse verleent subsidies aan terreinbeherende verenigingen of natuurverenigingen voor de aankoop van gronden binnen de gemeente met de bedoeling deze in te richten en te beheren als natuurreservaat.

Het subsidiereglement kan je hier downloaden.