Reglementen en verordeningen 2019

Bestuur

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Gemeenteraad 28 januari 2019 6 februari 2019
Huishoudelijk reglement van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Raad voor Maatschappelijk Welzijn 28 januari 2019 7 februari 2019
Huishoudelijk reglement van de begraafplaats Hogerlucht. Goedkeuring. Gemeenteraad 04 maart 2019 14 maart 2019
Huishoudelijk reglement van de OCMW-raad Raad voor Maatschappelijk Welzijn 01 april 2019 08 april 2019
Politiezone Ronse. 1) Kasnazicht. Toestand op 31 december 2018. 2) Begrotingsrekening 2018 en balans- en resultatenrekening 2018. Vaststelling. Gemeenteraad 13 mei 2019 05 juli 2019
Retributiereglement houdende tarieven voor geconcedeerde en niet-geconcedeerde bijzettingen op de begraafplaatsen. Aanpassing. Gemeenteraad 13 mei 2019 22 mei 2019
Verzekeringsportefeuille van de Stad en het OCMW Ronse, AGB Sport, Cultuur en Ontspanning, AGB Stadsontwikkelingsbedrijf, Politiezone Ronse en OVERO Ronse. Goedkeuring van de selectieleidraad. Gemeenteraad 13 mei 2019 05 juli 2019
Jaarrekening 2018 van de Stad Ronse. Vaststelling. Gemeenteraad 24 juni 2019 28 juni 2019
Autonoom Gemeentebedrijf Sport, Cultuur en Ontspanning. Jaarrekening 2018. Advies. Gemeenteraad  24 juni 2019 2 juli 2019
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. Jaarrekening 2018. Advies. Gemeenteraad 24 juni 2019 2 juli 2019
Jaarrekening 2018 OCMW Ronse Raad voor Maatschappelijk Welzijn 24 juni 2019 2 juli 2019
Welzijnsvereniging Openbare Vereniging Ronse (OVERO). Jaarrekening 2018. Advies. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 24 juni 2019 2 juli 2019
Aanpassing arbeidsreglementen voor het personeel administratie en sociale dienst, personeel art60§7 en personeel BKO en WZC Raad voor Maatschappelijk Welzijn 24 juni 2019 2 juli 2019
Wijziging rechtpositieregeling voor de personeelsgroepen artikel 186§2 Raad voor Maatschappelijk Welzijn 24 juni 2019 2 juli 2019
Beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse met betrekking tot de exploitatie van de campus TIO³. Goedkeuring. Gemeenteraad 02 september 2019 09 september 2019
Verzekeringsportefeuille van de Stad en het OCMW Ronse, AGB Sport, Cultuur en Ontspanning, AGB Stadsontwikkelingsbedrijf, Politiezone Ronse en OVERO Ronse. Goedkeuring rapport selectieleidraad, lastvoorwaarden en opstart van de plaatsingsprocedure. Gemeenteraad 02 september 2019 09 september 2019
Overeenkomst tussen het Stadsbestuur Ronse en het Erfgoedbureau Erfgoed en Innovatie vzw betreffende de opmaak van een UNESCO-dossier voor de Fiertelommegang. Goedkeuring. Gemeenteraad 02 september 2019 09 september 2019
Stadspersoneel. Arbeidsreglement. Aanpassing van de uurroosters van het personeel van de Sportsite 't Rosco. Goedkeuring. Gemeenteraad 02 september 2019 09 september 2019
Beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse inzake onderlinge samenwerking. Aanpassing door toevoeging van een bijlage. Beslissing. Gemeenteraad 02 september 2019 09 september 2019
Nieuw stedelijk zwembad. Vaststelling van de tarieven. Beslissing. Gemeenteraad 02 september 2019 09 september 2019
Beheersovereenkomst tussen de Stad Ronse en het OCMW Ronse inzake onderlinge samenwerking. Aanpassing door toevoeging van een bijlage. Beslissing. OCMW Raad voor Maatschappelijk Welzijn 02 september 2019 10 september 2019
Politiezone Ronse. Politiebegroting 2019. Begrotingswijziging nummer 1, gewone dienst en buitengewone dienst van het dienstjaar 2019. Vaststelling. Gemeenteraad 14 oktober 2019 21 oktober 2019
Oprichting van de projectvereniging "VARIANT", intergemeentelijke samenwerking rond cultuur en erfgoed in de Vlaamse Ardennen. Goedkeuring van de oprichting, van de statuten en van het huishoudelijk reglement. Gemeenteraad 14 oktober 2019 21 oktober 2019
Belastingreglement DIFTAR op de inzameling en verwijdering van restafval via ophaling aan huis, de inzameling en verwijdering van grof vuil en snoeihout via ophaling op afroep en voor het gebruik van het recyclagepark. Aanpassing. Beslissing. Gemeenteraad 18 november 2019 26 november 2019
Gemeentelijk retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein. Hernieuwing voor de periode van 01 januari 2020 tot en met 31 december 2022. Beslissing. Gemeenteraad 18 november 2019 26 november 2019
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. Budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2019. Goedkeuring. Gemeenteraad 18 november 2019 26 november 2019
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. Meerjarenplan 2020 - 2025. Goedkeuring. Gemeenteraad 18 november 2019 26 november 2019
Stadspersoneel. Arbeidsreglement. Aanpassing van de uurroosters van het personeel van de Sportdienst, Jeugddienst en Recyclagepark. Goedkeuring. Gemeenteraad 18 november 2019 26 november 2019
Budgetwijziging 1/2019 OCMW. Vaststelling Raad voor Maatschappelijk Welzijn 16 december 2019 23 december 2019
Politieverordening Ronde van Vlaanderen betreffende randactiviteiten rond de doortocht van de wielerwedstrijden "Ronde van Vlaanderen voor dames Elite" en "Ronde van Vlaanderen voor heren Elite" op het grondgebied van de Stad Ronse. Goedkeuring. Gemeenteraad 16 december 2019 23 december 2019
Politiezone Ronse.Begroting voor het dienstjaar 2020. Vaststelling. Gemeenteraad 16 december 2019 23 december 2019
Stad Ronse. Budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2019. Vaststelling. Gemeenteraad 16 december 2019 23 december 2019
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. Budgetwijziging nummer 1 van het boekjaar 2019. Goedkeuring. Gemeenteraad 16 december 2019 23 december 2019
Lokaal Bestuur Ronse. Vaststelling van het meerjarenplan 2020 - 2025. Gemeenteraad 16 december 2019 23 december 2019
Algemene gemeentelijke heffing. Aanpassing. Beslissing. Gemeenteraad 16 december 2019 23 december 2019
Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB). Hernieuwing. Beslissing. Gemeenteraad 16 december 2019 23 december 2019
Opcentiemen op de onroerende voorheffing. Hernieuwing. Beslissing. Gemeenteraad 16 december 2019 23 december 2019
Retributie op de afgifte van EPS-zakken. Aanpassing. Beslissing. Gemeenteraad 16 december 2019 23 december 2019
Belasting op motoren. Aanpassing. Beslissing. Gemeenteraad 16 december 2019 23 december 2019
Belasting op het afleveren van administratieve stukken. Aanpassing. Beslissing. Gemeenteraad 16 december 2019 23 december 2019
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening. Goedkeuring van het nieuw huishoudelijk reglement. Gemeenteraad 16 december 2019 23 december 2019
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) De Vrijheid. Definitieve vaststelling. Gemeenteraad 16 december 2019 23 december 2019
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. Evaluatieverslag met betrekking tot de uitvoering van de beheersovereenkomst en de verzelfstandiging. Goedkeuring. Gemeenteraad  16 december 2019 23 december 2019

 

Economie

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Overeenkomst tussen de Stad Ronse en Oxfam Wereldwinkel Oudenaarde vzw - verkooppunt Ronse ter ondersteuning van de fairtrade handel. Goedkeuring. Gemeenteraad 02 september 2019 09 september 2019
Afsluiten van een nieuw convenant met de nv Fun2Play voor een kansspelinrichting klasse II voor de speelhal Golden Palace gelegen op de Grote Markt 28/29 te Ronse. Goedkeuring. Gemeenteraad 14 oktober 2019 21 oktober 2019
Deelname aan de interlokale vereniging SEVA (Sociale Economie Vlaamse Ardennen). Goedkeuring van de overeenkomst met statutaire draagkracht, het huishoudelijk reglement, beleidsplan en budgetvoorstel. Gemeenteraad 18 november 2019 26 november 2019

 

Welzijn

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Huishoudelijk reglement IBO De Pipompuulekies. Beslissing. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 14 oktober 2019 18 oktober 2019
Procedure financiële tussenkomst in een extern woonzorgcentrum of assistentiewoning. Beslissing. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 24 juni 2019 4 juli 2019
Toewijscriteria Sociaal Huis naar de sociale kruidenier Kaboes, sociaal restaurant De Pepermolen, de Kringwinkel en voor het sociaal tarief kinderopvang. Beslissing. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 24 juni 2019 4 juli 2019

 

Vrije Tijd

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Reglement van inwendige orde voor de Sportsite 't Rosco. Goedkeuring. Gemeenteraad 02 september 2019 09 september 2019
Stedelijke openbare bibliotheek. Aanpassing van het dienstreglement naar aanleiding van de overschakeling naar het Eengemaakt Bibliotheeksysteem (EBS). Goedkeuring. Gemeenteraad 02 september 2019 09 september 2019
Overeenkomst tussen de Stad Ronse en vzw Ronse Koerst in het kader van de DVV Verzekeringen Trofee - Hotondcross. Goedkeuring. Gemeenteraad 14 oktober 2019 21 oktober 2019
Kunstacademie Vlaamse Ardennen. Samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Kluisbergen en een externe partner "un oeuf is un oeuf" voor de organisatie van een lokaal samenwerkingsinitiatief "Kunstkuur". Goedkeuring. Gemeenteraad 18 november 2019 26 november 2019
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en Lejo vzw in het kader van lokaal jeugdbeleid. Goedkeuring. Gemeenteraad 16 december 2019 23 december 2019
Stedelijk zwembad 't Rosco. Intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomsten tussen de Stad Ronse en de gemeenten Kluisbergen, Frasnes-lez-Anvaing, Celles, Ellezelles en Mont-de-l'Enclus. Goedkeuring. Gemeenteraad 16 december 2019 23 december 2019

 

Wonen

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Lokaal toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen voor de Stad Ronse. Goedkeuring. Gemeenteraad 24 juni 2019 27 juni 2019
Schrijven van 16 september 2019 van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding houdende voorwaardelijke goedkeuring van het Lokaal Toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen. Kennisgeving. Gemeenteraad 16 december 2019 23 december 2019

 

Milieu

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Politiereglement voor de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen.Goedkeuring. Gemeenteraad 16 december 2019 23 december 2019

 

Mobiliteit / verkeer

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking