Reglementen en verordeningen

Bekendmakingen

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester zelf worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. De meeste recente vind je via onderstaande link. Reglementen van vorige jaren kan je opvragen bij dienst Bestuursadministratie.

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Lokale besturen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig raadplegen en eventueel klacht indienen. Hoe je een klacht kan indienen bij de toezichthoudende overheid vind je in de klachtenwegwijzer van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Alle besluiten vanaf januari 2023 kan je raadplegen via:

>>> https://lblod.ronse.be/LBLODWeb/Home/Overzicht

 

Archief : 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018