Reglementen en verordeningen

De moderne aanplakbrief

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester zelf worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. De meeste recente vind je in onderstaande tabel. Reglementen van vorige jaren kan je opvragen bij dienst Bestuursadministratie.

In de tabel staat telkens een korte omschrijving van het reglement of de verordening met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de website bekendgemaakt werd. Via de link in de kolom 'onderwerp' kan je het reglement zelf raadplegen.

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Lokale besturen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig raadplegen en eventueel klacht indienen. Hoe je een klacht kan indienen bij de toezichthoudende overheid vind je in de klachtenwegwijzer van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Bestuur

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Gemeenteraad 28 januari 2019 6 februari 2019
Huishoudelijk reglement van de OCMW-raad Raad voor Maatschappelijk Welzijn 28 januari 2019 7 februari 2019
Huishoudelijk reglement van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst Raad voor Maatschappelijk Welzijn 28 januari 2019 7 februari 2019
Retributiereglement houdende de tarieven voor geconcedeerde en niet-geconcedeerde bijzettingen op de begraafplaatsen. Goedkeuring. Gemeenteraad 04 maart 2019 14 maart 2019
Huishoudelijk reglement van de begraafplaats Hogerlucht. Goedkeuring. Gemeenteraad 04 maart 2019 14 maart 2019
Huishoudelijk reglement van de OCMW-raad Raad voor Maatschappelijk Welzijn 01 april 2019 08 april 2019
Retributiereglement houdende tarieven voor geconcedeerde en niet-geconcedeerde bijzettingen op de begraafplaatsen. Aanpassing. Gemeenteraad 13 mei 2019 22 mei 2019

 

Economie

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
       

 

Welzijn

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Huishoudelijk reglement IBO De Pipompuulekies Raad voor Maatschappelijk Welzijn 4 maart 2019 12 maart 2019

 

Vrije Tijd

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
       

 

Wonen

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
       

 

Milieu

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
       

 

Mobiliteit / verkeer

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
AR Koningin Astridplein: invoeren kiss & ride stroken College 22 januari 2019 30 januari 2019
AR Spinstersstraat 36: voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap College 22 januari 2019 30 januari 2019
AR Hector Denisstraat: opheffen voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap College 28 januari 2019

11 februari 2019

AR De Vrijheid: definitieve verkeerscirculatie College 4 maart 2019 8 maart 2019

 

Archief : 2018