Reglementen en verordeningen

Bekendmakingen

De reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester zelf worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website. De meeste recente vind je in onderstaande tabel. Reglementen van vorige jaren kan je opvragen bij dienst Bestuursadministratie.

In de tabel staat telkens een korte omschrijving van het reglement of de verordening met vermelding van zowel de datum waarop het werd aangenomen als de datum waarop het op de website bekendgemaakt werd. Via de link in de kolom 'onderwerp' kan je het reglement zelf raadplegen.

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Lokale besturen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website. Op deze manier kan je die beslissingen eenvoudig raadplegen en eventueel klacht indienen. Hoe je een klacht kan indienen bij de toezichthoudende overheid vind je in de klachtenwegwijzer van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Politiebesluiten

Onderwerp Orgaan Datum goedkeuring Datum bekendmaking
Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer nav van de wielerwedstrijden "E3 Saxo Bank Classic Junioren" en "Leiedal Koerse UCI 1.2" op 30 april 2022. College  10 januari 2022 14 februari 2022
Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer nav de wielerwedstrijd "Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen" op 2 april 2022. College 24 januari 2022 14 februari 2022
Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer nav de wielerwedstrijden "Kuurne-Brussel-Kuurne voor juniores en voor eliterenners" op 27 februari 2022. College  24 januari 2022 14 februari 2022
Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer nav de wielerwedstrijd "E3 Prijs" op 25 maart 2022. College 7 februari 2022 14 februari 2022
Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer nav de wielerwedstrijd "Dwars door Vlaanderen" op 30 maart 2022. College 17 januari 2022 14 februari 2022
Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer nav het wielerevenement "Chasing Cancellara" op 20 maart 2022. College  7 februari 2022 14 februari 2022
Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer nav culturele activiteiten in CC De Ververij gelegen Zuidstraat. College  28 februari 2022 08 maart 2022
Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer nav een cartwedstrijd op 27 maart 2022. College  28 februari 2022 08 maart 2022
Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd "Halle-Ingooigem" op 22 juni 2022. College 21 maart 2022 29 maart 2022
Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de doortocht van de wielerwedstrijd "Baloise Tour Belgium" op 15 juni 2022. College  2 mei 2022 09 juni 2022
Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de fiertelommegang op 12 juni 2022 College  23 mei 2022 09 juni 2022
Politiebesluit houdende beperkingsmaatregelen op het verkeer naar aanleiding van de braderie in de centrumstraten op 20 juni 2022. College  30 mei 2022 09 juni 2022
       
       

Bestuur

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Tijdelijke politieverordening betreffende de veiligheid bij de doortocht van de wielerwedstrijden 'Ronde van Vlaanderen voor dames Elite' en 'Ronde van Vlaanderen voor heren Elite' op het grondgebied van de Stad Ronse op 03 april 2022. Goedkeuring. Gemeenteraad 14 februari 2022 23 februari 2022
Verzoekschrift aan de gemeenteraad, ingediend door een inwoner van de Stad Ronse, houdende voorstel tot het afschaffen van de Algemene Gemeentelijke Heffing of zoniet, tot het verminderen van het verschuldigde bedrag tot 50 euro. Beslissing. Gemeenteraad 14 februari 2022 23 februari 2022
Centraal Kerkbestuur Ronse. Coördinatie meerjarenplan 2020-2025 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. Goedkeuring. Gemeenteraad 21 maart 2022 28 maart 2022
Centraal Kerkbestuur Ronse. Budgetten 2022 van de kerkfabrieken ressorterend onder het Centraal Kerkbestuur Ronse. Aktename. Gemeenteraad 21 maart 2022 28 maart 2022
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en de Stad Mechelen in het kader van 'Gemeente zonder gemeentehuis'. Bekrachtiging van de Collegebeslissing van 07 februari 2022. Gemeenteraad 21 maart 2022 28 maart 2022
Stadspersoneel. Aanpassing van het arbeidsreglement. Beslissing. Gemeenteraad 21 maart 2022 28 maart 2022
Stadspersoneel. Arbeidsreglement. Wijziging van de bijlage van het arbeidsreglement inzake de uurroosters voor de groepsopvang. Goedkeuring. Gemeenteraad 21 maart 2022 28 maart 2022
Politiezone Ronse. Jaarrekening 2021. 1) Kasnazicht. Toestand op 31 december 2021. Kennisname. 2) Begrotingsrekening 2021 en balans en resultatenrekening 2021. Vaststelling. Gemeenteraad 25 april 2022 03 mei 2022
Motie voorgedragen door de fractieleiders van alle politieke partijen betreffende de toekomst van de materniteit in Ronse. Goedkeuring. Gemeenteraad 25 april 2022 03 mei 2022
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. Jaarrekening 2021. Advies. Gemeenteraad 25 april 2022

03 mei 2022

OCMW-personeel. Aanpassing van het arbeidsreglement. Goedkeuring. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 25 april 2022  05 mei 2022

 

Economie

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Handelsvestigingsconvenant afgesloten tussen de Stad Ronse en Jumbo België bv. Kennisname. Gemeenteraad 21 maart 2022 28 maart 2022

 

Welzijn

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en SAAMO Oost-Vlaanderen vzw in functie van het project 'Groeien in diversiteit - Gericht ondersteunen van leerkrachten in het omgaan met diversiteit in de klas'. Verlenging schooljaar 2021-2022. Beslissing. Gemeenteraad 14 februari 2022 23 februari 2022
Sociale Dienst. Aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst conform artikel 61 ten behoeve van een terbeschikkingstelling van een werknemer ingevolge artikel 60 bij Privégebruiker Domino's Pizza te Ronse. Beslissing. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 14 februari 2022 23 februari 2022
Sociale Dienst. Verlenen van goedkeuring tot afsluiten van een Samenwerkingsovereenkomst conform artikel 61 af te sluiten met vzw De Linde te Ronse teneinde een artikel 60§7 terbeschikkingstelling mogelijk te maken. Beslissing. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 14 februari 2022 23 februari 2022

Sociale Dienst. Aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst met het Zorghotel Prinsenhof ten behoeve van de dienstverlening in het kader van crisisopvang. Beslissing.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn 14 februari 2022 23 februari 2022
Armoedebeleidsplan. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Ronse en De Vrolijke Kring vzw houdende voorzien van materiële hulp aan huisvesting van kwetsbare gezinnen door klusjesdienst De Kompanie voor de periode 2022 tot en met 2025. Goedkeuring. Gemeenteraad 21 maart 2022 28 maart 2022
Sociaal Huis. Intentieverklaring tot samenwerking inzake het Pilootproject gemeenten en steden 2022, voor het project 'Sterrenkinderen'. Beslissing. Gemeenteraad 21 maart 2022 28 maart 2022
Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de Stad Ronse en hogeschool VIVES voor de organisatie van de Techniekacademie, van 2021 tot en met 2025. Goedkeuring. Gemeenteraad 21 maart 2022 28 maart 2022
Aanpassing van de termijnen in het reglement 'Toewijscriteria te gebruiken door de toeleider Sociaal Huis naar de Sociale Kruidenier Kaboes, het sociaal restaurant 'De Pepermolen', de Kringwinkel en voor het sociaal tarief kinderopvang'. Beslissing. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 21 maart 2022 29 maart 2022
Sociale Dienst. Aangaan van een kaderovereenkomst met het Agentschap Inburgering en Integratie inzake beroep doen op officiële tolken ten behoeve van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Bekrachtiging van de beslissing van het Vast Bureau van 21 maart 2022. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 25 april 2022 05 mei 2022
Sociale Dienst. Aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst met Triamant Ronse ten behoeve van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en afsluiten van verblijfsovereenkomsten met de bewoners van de flats. Bekrachtiging van de beslissing van het Vast Bureau van 11 april 2022. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 25 april 2022 05 mei 2022
Sociale Dienst. Verlenen van goedkeuring voor het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst op grond van artikel 61 waarbij OCMW Ronse met D&S Group kan samenwerken teneinde een tewerkstelling artikel60-privé te realiseren. Beslissing. Raad voor Maatschappelijk Welzijn 25 april 2022 05 mei 2022

 

Vrije Tijd

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Wielerevenement 'Ronde van Vlaanderen Cyclo'. Goedkeuring van het convenant afgesloten tussen verschillende gemeentebesturen en Peloton en goedkeuring van de overeenkomst tot oprichting van de interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen Cyclo'. Gemeenteraad 14 februari 2022 23 februari 2022
Kunstacademie Vlaamse Ardennen. Wijziging van het Academiereglement. Goedkeuring. Gemeenteraad 25 april 2022 03 mei 2022

 

Wonen

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Stadsvernieuwingsproject De Stadstuin. Wijziging van het ontwerp van statuten en wijzigende basisakte voor de residentie Catillus. Goedkeuring. Gemeenteraad 21 maart 2022 28 maart 2022

 

Milieu

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Overeenkomst voor samenwerking met het asiel 'The Lucky Stars' in het kader van het zwerfkattenproject, het plaatsen van de schuilhokken voor katten en voor de algemene opvang van verloren en verdwaalde dieren. Goedkeuring. Gemeenteraad 14 februari 2022 23 februari 2022
Bijzonder Waterverkoopreglement - Gemeentespecifiek deel Ronse. Beslissing. Gemeenteraad 25 april 2022 03 mei 2022

 

Mobiliteit / verkeer

Onderwerp  Orgaan  Datum
goedkeuring 
Datum
bekendmaking
 
Voorstel van motie betreffende de elektrificatie van de treinlijn Ronse - Eeklo (lijnen 86 en 58), verhogen van het treinaanbod, optimaliseren van de dienstverlening en verbeteren van de veiligheid en netheid van de stationsomgeving. Beslissing. Gemeenteraad 21 maart 2022 28 maart 2022

 

Archief : 2021 - 2020 - 2019 - 2018