Speelpleinwerking Pagadders

speelplein

Start inschrijvingen herfstvakantie 2021 : maandag 20 september.

Corona update

Vrijdag 19/03/21 legde het Federale Overlegcomité nieuwe Corona-maatregelen bij jeugdactiviteiten voor. Deze hebben een directe impact op hoe wij tijdens de vakantie de Sportkampen en Speelpleinwerking kunnen organiseren. Wij volgen de beslissingen hierover uiteraard nauwgezet voor jullie op, en zullen onze werkingen aanpassen waar nodig. Deze aanpassingen zullen we zo snel en helder mogelijk verder aan jullie communiceren.

Locatie : Da Vinci Campus

OPGELET : onze speelpleinwerking gaat door in de gebouwen van de DA VINCI CAMPUS te Ronse - ingang via Engelsenlaan.

Het zijn bijzondere tijden, waarin van elk van ons grote inspanningen verwacht worden.

De Jeugddienst heeft de voorbije periode hard gewerkt om een vakantieaanbod te voorzien dat zo veilig én leuk mogelijk kan verlopen, zowel voor de kind(eren), ouders als begeleiders.

De beperkende maatregelen vanuit de Nationale Veiligheidsraad, zorgen er echter voor dat het aanbod beperkter is dan voorgaande jaren. Toch werden heel wat inspanningen geleverd om zo veel mogelijk kinderen te laten deelnemen aan het vakantieaanbod. Zolang de huidige maatregelen behouden blijven, kan het aanbod plaatsvinden. Indien de maatregelen strenger worden, kan het gebeuren dat het aanbod geannuleerd moet worden. In dat geval worden de betaalde gelden onverwijld teruggestort.

Start Inschrijvingen 2021:

>>Herfstvakantie : maandag 20 september 

=> De inschrijvingen verlopen via email naar Speelpleinwerking@ronse.be (geldig vanaf 9u00) of aan de balie of telefonisch.

=> Let op: nieuwe regeling vrijetijdspas! Alle info over de VT-Pas hier.

Inschrijven voor speelpleinwerking Pagadders:

  • Inschrijvingen gebeuren aan de balie van 9 tot 16 uur, via email naar Speelpleinwerking@ronse.be of telefonisch.
  • Kinderen moeten 4 jaar zijn, en mogen niet ouder dan 12 jaar zijn.
  • Je schrijft voor min. 3 dagen per week in.
  • Inschrijvingen kunnen voor maximum 2 weken, een 3e optieweek is mogelijk indien er na het verstrijken van de inschrijfperiode nog plaatsen beschikbaar zijn.
  • De betaling gebeurt via bancontact aan de balie of binnen de twee dagen met overschrijving.
  • Je kan volgende documenten downloaden of afhalen op de jeugddienst :

Indien één of meerdere documenten niet tijdig in orde zijn gebracht, wordt de inschrijving geannuleerd.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vakantie ? Op het speelplein natuurlijk !! 

Op de stedelijke Speelpleinwerking Pagadders kunnen kinderen terecht voor een dag boordevol leuke activiteiten onder de begeleiding van gebrevetteerde animatoren. Er is speelpleinwerking tijdens de krokusvakantie, de paasvakantie, de zomervakantie en de herfstvakantie.

  • Krokusvakantie : van 15 tot en met 19 februari 2021
  • Paasvakantie : van 6 tot en met 16 april 2021 - opgelet 5/4 is er geen werking
  • Zomervakantie : van 5 juli tot en met 13 augustus 2021 - opgelet 21/07 is er geen werking
  • Herfstvakantie : van 3 tot en met 5 november 2021 - opgelet 1 en 2/11 is er geen werking

Voor wie?

De kinderen moeten 4 jaar zijn en mogen niet ouder dan 12 jaar zijn. Voor de allerkleinsten is zindelijkheid een voorwaarde. Ouders/voogd die hun kind(eren) voor een eerste keer willen laten deelnemen aan de Speelpleinwerking, dienen voorafgaand hun kind te registreren. Dit kan aan de balie van de jeugddienst, via de telefoon of via een e-mail. Volgende gegevens zijn hiervoor vereist: naam en voornaam van het kind, geboortedatum, volledige adresgegevens, rijksregisternummer van het kind, contactgegevens ouder(s).

Registratie & Medische fiche

Voorafgaand de eerste inschrijving, dient de medische fiche volledig ingevuld en gehandtekend aan de jeugddienst bezorgd te worden. Deze medische fiche kan je ook bekomen op de jeugddienst, downloaden of aanvragen via jeugd@ronse.be.

Er geldt dat er op voorhand ingeschreven en betaald moet worden. Om de kwaliteit van de werking te garanderen, wordt het aantal inschrijvingen beperkt.

Op basis van de opgegeven weken speelplein, ontvang je een betaaluitnodiging. Deze moet binnen de 2 werkdagen in orde gebracht worden. Pas dan is de inschrijving een feit! Alle verdere details vind je in het huishoudelijke reglement, en het retributiereglement.

Annuleren

Annuleringen kunnen enkel op voorwaarde dat aan de organisatie een geldig ziekteattest op naam van het deelnemende kind wordt voorgelegd. Het betaalde bedrag wordt verhoudingsgewijs verminderd terug bezorgd.

Prijs

Volledige dag         
Basis: € 10,00
VTP C2: € 7,00
VTP C1: € 3,00

Halve dag              
Basis: € 6,00
VTP C2: € 4,00
VTP C1: € 1,80 

OPGELET: De kortingen met de VT-Pas zijn enkel geldig voor de geregistreerde inwoners van Ronse.
Niet-inwoners betalen de Basisprijs!  Alle info over de VT-Pas hier.

De prijzen VTP C1 voor een volledige, resp. halve dag, gelden als bodemprijzen. Hierop kunnen geen verdere kortingen worden toegekend.

Kinderen moeten steeds een lunchpakket, 10- en 16-uurtje, en voldoende water (of een hervulbare drinkfles)  meehebben.

Dagindeling:

Telkens van 8.00u tot 17.00 u., met activiteiten van 9 tot 16 u..

08u00 – 09u00: aanmelden en vooropvang
09u00 – 11u30: activiteiten in leeftijdsgroepen
11u30 – 13u50: lunchpauze en vrij spel met toezicht
13u50 – 14u00 : verzamelen om de namiddag activiteiten aan te vangen
14u00 – 16u00: keuzeactiviteiten
16u00 – 17u00: naopvang: vrij spel met toezicht

Boete

Om misbruiken te vermijden wordt er een boete van 1 euro per kind en per begonnen kwartier gerekend bij het laattijdig afhalen. Deze som dient direct betaald te worden. Bij het niet (kunnen) voldoen aan de boeteregeling, dient de betaling te gebeuren bij de eerstvolgende aanmeldbeurt/daginschrijving. Zolang de boete niet is vereffend wordt er geen nieuwe inschrijving van uw kind gedaan.

Huishoudelijk reglement

De Speelpleinwerking Pagadders beschikt over een huishoudelijk reglement.
Deze kan je hier downloaden, afhalen op de Speelpleinwerking of de Jeugddienst,  of aanvragen via mail.

Ouders die hun kind inschrijven in de Speelpleinwerking verklaren zich akkoord met dit  huishoudelijk reglement.

Jeugddienst tijdens paas- en zomervakantie

G. Royerslaan 39
>> Speelplein Pagadders
Ronse 9600
België

Openingsuren
Telefoon
055 23 28 80 / 055 23 28 81 (Villa Creademie)
Alle openingsuren