Speelpleinwerking Pagadders

speelplein

Start inschrijvingen : zondag 14 juni 

OPGELET : onze speelpleinwerking zal deze zomer doorgaan in de gebouwen van de DA VINCI CAMPUS te Ronse - ingang via Engelsenlaan.

Het zijn bijzondere tijden, waarin van elk van ons grote inspanningen verwacht worden.

De stedelijk diensten Jeugd en Sport hebben de voorbije periode hard gewerkt om deze zomer een vakantieaanbod te voorzien dat zo veilig én leuk mogelijk kan verlopen, zowel voor de kind(eren), ouders als begeleiders. Met fierheid en opluchting laten ze weten dat ze hierin geslaagd zijn. Er zullen dus deze zomer ook sportkampen, creakampen en speelpleinwerking georganiseerd worden!

De beperkende maatregelen vanuit de Nationale Veiligheidsraad, zorgen er echter voor dat het aanbod beperkter is dan voorgaande jaren. Toch werden heel wat inspanningen geleverd om zo veel mogelijk kinderen te laten deelnemen aan het vakantieaanbod.

Inschrijven vanaf zondag 14 juni - van 9 uur tot 13 uur voor inwoners Ronse.

Zondag 21 juni inschrijvingen voor niet-inwoners van Ronse.
Deze inschrijvingen verlopen via email naar Speelpleinwerking@ronse.be (geldig vanaf 9u00) en worden vanaf maandag 22 juni chronologisch verwerkt.

Inschrijven voor speelpleinwerking Pagadders:

 • Inschrijven gebeurt aan de balie van 9 tot 13 uur of via email naar Speelpleinwerking@ronse.be .
 • Kinderen moeten 4 jaar zijn, en mogen géén 12 jaar zijn.
 • Je schrijft voor min. 3 dagen per week in.
 • De betaling gebeurt via bancontact aan de balie of binnen de twee dagen met overschrijving.
 • Je ontvangt nadien enkele documenten :
  • een hernieuwd huishoudelijk reglement dat je zo snel mogelijk dient te ondertekenen en terug te bezorgen;
  • een nieuwe medische fiche dat je zo snel mogelijk dient in te vullen en terug te bezorgen;
  • een document “niet ziek” dat je op de eerste deelname-dag dient terug te bezorgen.

Indien één of meerdere documenten niet tijdig in orde zijn gebracht, wordt de inschrijving geannuleerd.

-----------------------------------------

Vakantie ? Op het speelplein natuurlijk !! 

Op de stedelijke Speelpleinwerking Pagadders kunnen kinderen en jongeren van 4 tot 13 jaar terecht voor een dag boordevol leuke activiteiten onder de begeleiding van gebrevetteerde monitoren. Er is speelpleinwerking tijdens de krokusvakantie, de paasvakantie, de zomervakantie en de herfstvakantie.

 • Krokusvakantie : van 24 tot en met 28 februari 2020
 • Paasvakantie : geen werking
 • Zomervakantie : van 6 juli tot en met 14 augustus 2020 - opgelet 21/07 is er geen werking
 • Herfstvakantie : van 3 tot en met 6 november 2020 - opgelet 2/11 is er geen werking

Voor wie?

Voor alle kinderen en jongeren tussen 4 en 13 jaar. Voor de allerkleinsten is zindelijkheid een voorwaarde. Ouders/voogd die hun kind(eren) voor een eerste keer willen laten deelnemen aan de Speelpleinwerking, dienen voorafgaand hun kind te registreren. Dit kan aan de balie van de jeugddienst, via de telefoon of via een e-mail. Volgende gegevens zijn hiervoor vereist: Naam en voornaam van het kind, geboortedatum, volledige adresgegevens, rijksregisternummer van het kind, contactgegevens ouder(s).

Registratie & Medische fiche

Voorafgaand de eerste inschrijving, dient de medische fiche volledig ingevuld en gehandtekend aan de jeugddienst bezorgd te worden. Deze medische fiche kan je ook bekomen op de jeugddienst of aanvragen via jeugd@ronse.be.

Inschrijven : OPGELET! DE INSCHRIJVINGEN VOOR DE ZOMERVAKANTIE OP 27 APRIL GAAN NIET DOOR EN WORDEN UITGESTELD.

Er geldt dat er op voorhand ingeschreven en betaald moet worden. Deze inschrijvingen gebeuren op basis van een kalenderweek. Om de kwaliteit van de werking te garanderen, wordt het aantal inschrijvingen beperkt.

Inschrijven kan vanaf een bepaalde datum (zie verder)  
- aan de balie van de jeugddienst

- via een inschrijvingsformulier (afgeven of opsturen naar de jeugddienst)
- telefonisch of per mail naar jeugd@ronse.be

Op basis van de opgegeven weken speelplein, ontvang je een betaaluitnodiging. Deze moet binnen de 10 werkdagen in orde gebracht worden. Pas dan is de inschrijving een feit! Alle verdere details vind je in het huishoudelijke reglement, en het retributiereglement.

Annuleren

Annuleringen kunnen op twee wijzen verlopen:

1. Bij een annulering van een volledige weekinschrijving die ten laatste 6 werkdagen voor de aanvang van de opvangperiode gebeurt, wordt het betaalde bedrag voor die week integraal terug bezorgd.
2. Bij een annulering tijdens de opvangperiode zelf, op voorwaarde dat aan de organisatie een geldig ziekteattest op naam van het deelnemende kind wordt voorgelegd, wordt het betaalde bedrag verhoudingsgewijs verminderd terug bezorgd.

Waar?

In de Krokus- en Herfstvakantie heeft de speelpleinwerking Pagadders plaats in de gebouwen van de stedelijke jeugddienst (Grote Marijve 133, 9600 Ronse).

In de Paas- en Zomervakantie heeft de speelpleinwerking Pagadders plaats in de gebouwen de DA VINCI CAMPUS te Ronse (aan de Engelsenlaan - ingang via de kiss & ride zone).

Prijs

Volledige dag         
Basis: € 10,00
VTP C2: € 7,00
VTP C1: € 3,00

Halve dag              
Basis: € 6,00
VTP C2: € 4,00
VTP C1: € 1,80 

Korting 2de kind: min € 1,00
Korting vanaf 3de kind: min € 2,00

De prijzen VTP C1 voor een volledige, resp. halve dag, gelden als bodemprijzen. Hierop kunnen geen verdere kortingen worden toegekend.

Kinderen moeten steeds een lunchpakket voor 's middags meehebben. Ze krijgen water bij de maaltijd. Indien gewenst kan je je kind een extra drankje meegeven.
Boterhammen en melk als vieruurtje, materiaal en verzekering zijn inbegrepen in de deelnameprijs.

Start inschrijvingen :

Om iedere geïnteresseerde gelijke kansen te geven, mogen mailtjes op de inschrijvingsdag ons niet vóór 8u30 bereiken.

Start inschrijving Krokusvakantie : maandag 13 januari 2020, vanaf 8u30
Werking van 24 tot vrijdag 28 februari

Start inschrijving Paasvakantie : woensdag 4 maart 2020, vanaf 8u30
Werking van 6 april tot en met 17 april

Start inschrijving Zomervakantie : DE INSCHRIJVINGEN VOOR DE SPEELPLEINWERKING WORDEN TEVENS UITGESTELD NAAR EEN LATERE DATUM. LATER MEER HIEROVER.
Werking van 6 juli tot en met 14 augustus

Start inschrijving Herfstvakantie : woensdag 9 september 2020, vanaf 8u30
Werking van 3 november tot en met 6 november

 
 

Dagindeling:

Telkens van 7.30 tot 17.30 u., met activiteiten van 9 tot 16 u..

07u30 – 09u00: aanmelden en vooropvang
09u00 – 11u30: activiteiten in leeftijdsgroepen
11u30 – 13u50: lunchpauze en vrij spel met toezicht
13u50 – 14u00 : verzamelen om de namiddag activiteiten aan te vangen
14u00 – 16u00: keuzeactiviteiten
16u00 – 17u30: naopvang: vrij spel met toezicht

Boete

Om misbruiken te vermijden wordt er een boete van 1 euro per kind en per begonnen kwartier gerekend bij het laattijdig afhalen. Deze som dient direct betaald te worden. Bij het niet (kunnen) voldoen aan de boeteregeling, dient de betaling te gebeuren bij de eerstvolgende aanmeldbeurt/daginschrijving. Zolang de boete niet is vereffend wordt er geen nieuwe inschrijving van uw kind gedaan.

Huishoudelijk reglement

De Speelpleinwerking Pagadders beschikt over een huishoudelijk reglement.
Deze kan je hier downloaden, afhalen op de Speelpleinwerking of de Jeugddienst,  of aanvragen via mail.

Ouders die hun kind inschrijven in de Speelpleinwerking verklaren zich akkoord met dit  huishoudelijk reglement.

Jeugddienst tijdens paas- en zomervakantie

G. Royerslaan 39
>> Speelplein Pagadders
Ronse 9600
België

Openingsuren
Telefoon
055 23 28 80 / 055 23 28 81 (Villa Creademie)
Alle openingsuren