Sportkampen

Sportkampen

Sportkampen herfstvakantie

Zoals u ondertussen via meerdere kanalen heeft kunnen vernemen, geldt momenteel de code rood voor alle jeugdwerk. Concreet betekent dit dat de werkingen voor kinderen tot 12 jaar kunnen doorgaan – zo ook dus ons vakantieaanbod.

We zijn er ons van bewust dat u, net als ons, de gezondheid van uw kind voorop plaatst.

Daarom willen we benadrukken dat we onze vakantiewerking voor deze vakantie vooral willen open stellen naar ouders die geen andere opvangmogelijkheden hebben voor hun kind(eren). We zijn van mening dat kinderen deze vakantie het best in de veilige en besloten bubbel van het gezin opgevangen worden, zodat we zo snel mogelijk de verdere verspreiding van het virus een halt kunnen toeroepen. Indien u alsnog wenst te annuleren, kan dit dus kosteloos.

Onze vakantiewerkingen volgen uiteraard een plan van maatregelen tegen Corona zodat deze werkingen zo veilig mogelijk kunnen verlopen:

  • U moet een mondmasker dragen bij brengen en afhalen;
  • Het brengen en afhalen van de kinderen gebeurt buiten, voor de inkom van de opvang;
  • U respecteert ten allen tijde de afstand van 1,5 meter
  • Uiteraard houdt u uw kind(eren) thuis als die symptomen vertoont (vertonen).

Uiteraard zullen we zoals steeds ons best doen om uw kinderen prikkelende activiteiten aan te bieden. Toch zullen we dit aanbod niet (kunnen) organiseren zoals u van ons gewoon bent. Onze begeleiders zullen zo veel mogelijk de afstandsregels tot uw kind(eren) respecteren, en zullen aangemoedigd worden een mondmasker te dragen bij de begeleiding van uw kinderen.

Met al deze maatregelen willen we ieders gezondheid veilig stellen.

De voorziene samenwerking met de lokale sportclubs zal niet kunnen doorgaan. Gezien de evolutie van de cijfers en de maatregelen is het namelijk niet aangewezen om externen binnen de bubbel te brengen. Daarom worden de specifieke sportstages (inschrijving per halve dag) geannuleerd.