Vrijetijdskorting voor Ronsenaars

"Vrijetijdskorting voor Ronsenaars" vervangt Vrijetijdspas

VT-korting voor Ronsenaars

De stad Ronse investeert veel in een sterk vrijetijdsaanbod. Cultuur, sport en spel zijn immers zeer belangrijk voor de ontplooiing en het welzijn van de inwoners. Vrije tijd verbindt jong en oud en versterkt het samenzijn in een diverse stad. Daarom is het belangrijk dat deelname aan vrije tijd voor alle inwoners toegankelijk is. 

Tot voor kort boden de diensten Cultuur, Jeugd & Sport aan inwoners van Ronse de Vrijetijdspas (VT-pas) aan, waarmee je bij tal van activiteiten korting genoot. 

Na grondige evaluatie hebben het bestuur en de vrijetijdsdiensten beslist deze pas te vervangen door een automatisch kortingssysteem, namelijk ‘Tarief Ronsenaar’. 

Deze korting (tot 38%) is van toepassing op:

  • Het volledig aanbod van het Cultuurcentrum De Ververij (3 euro per voorstelling, uitgezonderd familievoorstellingen).
  • Sportkampen en lessenreeksen georganiseerd door het lokaal bestuur.
  • Sommige vakantie-initiatieven voor kinderen en jongeren georganiseerd door het lokaal bestuur.

Om de korting te verkrijgen, volstaat het om je adresgegevens op te geven:

Je huidige Vrijetijdspas hernieuwen hoeft dus niet meer. Supermakkelijk!

Extra korting voor kwetsbare gezinnen 

Voor kwetsbare gezinnen in Ronse (OMNIO-statuut, schuldbemiddeling…) doet de stad een extra inspanning met het ‘Tarief Ronsenaar+’. Deze vervangt de vroegere VT1-pas en geeft tot 80% korting op:

  • Het volledig aanbod van het Cultuurcentrum De Ververij.
  • Sportkampen en lessenreeksen georganiseerd door het lokaal bestuur.
  • Vakantie-initiatieven voor kinderen en jongeren georganiseerd door het lokaal bestuur.
  • Activiteiten georganiseerd door de bibliotheek.
  • Inschrijvingsgeld bij de Kunstacademie Vlaamse Ardennen.
  • Inschrijvingsgeld of jaarabonnement van deelnemende lokale sportclubs, cultuur- en jeugdverenigingen. 

Jaarlijks ontvangen de mensen die in aanmerking komen voor het ‘Tarief Ronsenaar+’ automatisch een brief met een voordeelcode, samen met een brochure die informeert over de kortingen waarop deze code recht geeft. Bewoners die na de periode van de automatische verdeling in schuldhulpverlening of bijzondere omstandigheid terechtkomen, krijgen na evaluatie door de sociale diensten een brief met voordeelcode in het Sociaal Huis. 

Je verkrijgt de korting ‘Tarief Ronsenaar+’ door de code in te geven op de webshop van de Stad of op de ticketshop van CC De Ververij, of op eenvoudig vertoon van de brief aan de Kunstacademie Vlaamse Ardennen en deelnemende verenigingen.

De voordeelcode is steeds geldig voor activiteiten vanaf 1 september van een lopend kalenderjaar tot en met 31 augustus van het volgende jaar.

Aarzel dus niet en neem volop deel aan de vele vrijetijdsactiviteiten van onze stad. Geniet ervan! 

Heb je vragen? 

Neem gerust contact op met ons team via vtkorting@ronse.be of tel. 055 23 28 00. 
Je kan ook steeds terecht aan het loket van één van de vrijetijdsdiensten: Jeugd & Sport of CC De Ververij.