Villa Creademie

Villa Creademie

Villa Creademie en de zomer van 2023.

Villa Creademie staat voor zomerkampen waarbij de focus ligt op het creatieve en en de wereld van de verbeelding. Denken we maar aan dans, theater, muziek, circus,...

We zijn volop bezig met de planning van Villa Creademie en van zodra deze afrond is, zal deze gecommuniceerd worden.