Jeugdraad

of de "Stedelijke Adviesraad voor Jeugd" 

De belangrijkste opdracht van de Jeugdraad bestaat er in op eigen initiatief, of op verzoek van het stadsbestuur advies uit te brengen over allerhande aangelegenheden die jeugd betreffen. De schepen van jeugd moet over alle jeugdbeleidsmateries die door het stadsbestuur worden behandeld advies vragen aan de Jeugdraad. Naast haar adviesfunctie is ze ook een steunpilaar voor alle jeugdverenigingen in Ronse. Aangesloten jeugdverenigingen kunnen logistieke en financiële steun verwachten.

De Jeugdraad bestaat uit een Stuurgroep en een Algemene Vergadering. De Stuurgroep zorgt voor de werking van de Jeugdraad. De Algemene Vergadering beslist uiteindelijk wat er uitgevoerd moet worden. Deze bestaat uit afgevaardigden van de erkende jeugdwerkinitiatieven en onafhankelijk geïnteresseerden.

Momenteel is de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd als volgt samengesteld:

Politieke Jongerenverenigingen:

Jong CD&V - Ronse: Versluys Lien
Jong N-VA - Ronse: Oucham Mehèr

Jeugdwerkinitiatieven:

Chiro OndergRonse: Deschaumes Lisa
Chiro Ondergronse: Surquin Jan (Secretaris)
FOS De Ouistiti's: Germyns Marie - Lou
FOS De Ouistiti's: Vandezande Gilles (Voorzitter)
Kadetten Ronse: Soetens Luca
Kadetten Ronse: Cambier Bryan
Kadetten Ronse: Verhellen Celine (niet - stemgerechtigd)
Kadetten Ronse: Rommens Aurelie (niet - stemgerechtigd)
Scouting Durendael vzw: De Meue Ellen
Scouting Durendael vzw: Watté Emile
Scouting Durendael vzw: Van den Branden Virginie (niet - stemgerechtigd)
Scouting Durendael vzw: Maes Ivo (niet - stemgerechtigd)
Scouts & Gidsen - Ridders v/d Fiertel: Bourgeus Thomas
Scouts & Gidsen - Ridders v/d Fiertel: Cornelus Victor
Toeterniettoe: Cant Junior
Toeterniettoe: Vandewiele Gregory
Lejo vzw: Verhelst Jana
Speelplein Pagadders: Moustahfid Zakaria (Ondervoorzitter)
Katholiek Onderwijs Ronse: Vandenbossche Kjell
Onafhankelijk Geïnteresseerde: D'Hondt Pieter (Penningmeester)

Jeugdgroep voor Amateuristische Kunstbeoefening:

Ritmo Ronse: Khiter Sammy
Ritmo Ronse: Kapamba Perignon Roxanne

Waarnemers

Schepen voor Jeugd: Demeulemeester Aaron (niet - stemgerechtigd)
Diensthoofd Jeugddienst: De Tavernier Steven (niet - stemgerechtigd)
Medewerker Jeugddienst: Sanspeur Veerle (niet - stemgerechtigd)