Jeugdraad

of de "Stedelijke Adviesraad voor Jeugd" 

De belangrijkste opdracht van de Jeugdraad bestaat er in op eigen initiatief, of op verzoek van het stadsbestuur advies uit te brengen over allerhande aangelegenheden die jeugd betreffen. De schepen van jeugd moet over alle jeugdbeleidsmateries die door het stadsbestuur worden behandeld advies vragen aan de Jeugdraad. Naast haar adviesfunctie is ze ook een steunpilaar voor alle jeugdverenigingen in Ronse. Aangesloten jeugdverenigingen kunnen logistieke en financiële steun verwachten.

De Jeugdraad bestaat uit een Stuurgroep en een Algemene Vergadering. De Stuurgroep zorgt voor de werking van de Jeugdraad. De Algemene Vergadering beslist uiteindelijk wat er uitgevoerd moet worden. Deze bestaat uit afgevaardigden van de erkende jeugdwerkinitiatieven en onafhankelijk geïnteresseerden.

Momenteel is de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd als volgt samengesteld:

 

Politieke Jongerenverenigingen:

Jong CD&V - Ronse: Versluys Lien

Jong N - VA Ronse: Oucham Mehèr

 

Jeugdwerkinitiatieven:

Chiro OndergRonse: Maljers Shelby

Chiro Ondergronse: Surquin Jan (Secretaris)

FOS De Ouistiti's: Beauchamp Maiky

FOS De Ouistiti's: Vandezande Gilles (Voorzitter)

Kadetten Ronse: Soetens Luca

Kadetten Ronse: Verhellen Celine

Kadetten Ronse: Rommens Aurelie (niet - stemgerechtigd)

Scouting Durendael vzw: De Meue Ellen

Scouting Durendael vzw: Watté Emile

Scouting Durendael vzw: Van den Brande Virginie                    (niet - stemgerechtigd)

Scouting Durendael vzw: Maes Ivo (niet - stemgerechtigd)

Scouts & Gidsen - Ridders v/d Fiertel: D'Hondt Pieter (Penningmeester)

Scouts & Gidsen - Ridders v/d Fiertel: D'Hondt Ruben

Toeterniettoe: Cant Junior

Toeterniettoe: Vandewiele Gregory

 

Lejo vzw: Verhelst Jana

Speelplein Pagadders: Moustahfid Zakaria (Ondervoorzitter)

Katholiek Onderwijs Ronse: Vandenbossche Kjell

 

Jeugdgroep voor Amateuristische Kunstbeoefening:

Ritmo Ronse: Khiter Sammy

Ritmo Ronse: Kapamba Perignon Roxanne

 

Schepen voor Jeugd: Demeulemeester Aaron                           (niet - stemgerechtigd))

Diensthoofd Jeugddienst: De Tavernier Steven                         (niet - stemgerechtigd)

Medewerker Jeugddienst: Sanspeur Veerle (niet - stemgerechtigd)