Jeugdraad

Stedelijke Adviesraad voor Jeugd: Adviesorgaan voor en door jeugd... kortweg Jeugdraad!

De belangrijkste opdracht van de Jeugdraad bestaat er in op eigen initiatief, of op verzoek van het stadsbestuur advies uit te brengen over allerhande aangelegenheden die jeugd betreffen. De schepen van jeugd moet over alle jeugdbeleidsmateries die door het stadsbestuur worden behandeld advies vragen aan de Jeugdraad. Naast haar adviesfunctie is ze ook een steunpilaar voor alle jeugdverenigingen in Ronse. Aangesloten jeugdverenigingen kunnen logistieke en financiële steun verwachten.

De Jeugdraad bestaat uit een Stuurgroep en een Algemene Vergadering. De Stuurgroep zorgt voor de werking van de Jeugdraad. De Algemene Vergadering beslist uiteindelijk wat er uitgevoerd moet worden. Deze bestaat uit afgevaardigden van de erkende jeugdwerkinitiatieven en onafhankelijk geïnteresseerden.