Jeugdraad

of de "Stedelijke Adviesraad voor Jeugd" 

De belangrijkste opdracht van de jeugdraad bestaat er in op eigen initiatief of op verzoek van het stadsbestuur advies uit te brengen over allerhande aangelegenheden die jeugd aanbelangen. De schepen van jeugd moet over alle jeugdbeleidsmateries die door het stadsbestuur worden behandeld advies vragen aan de jeugdraad. Naast haar adviesfunctie is ze ook een steunpilaar voor alle jeugdverenigingen in Ronse. Aangesloten en erkende jeugdverenigingen kunnen logistieke en financiële steun verwachten.

De jeugdraad bestaat uit een stuurgroep en een Algemene Vergadering. De stuurgroep verzekert de dagdagelijkse werking van de jeugdraad. De stuurgroep belegt de vergaderingen, bepaalt de agenda en bereidt ze voor. De Algemene Vergadering beslist uiteindelijk wat er uitgevoerd moet worden. De AV is ondermeer ook nog bevoegd voor het opmaken van de adviezen van de jeugdraad, het aanvaarden en uitsluiten van een jeugdraadlid, het aanvaarden en afzetten  van leden van de stuurgroep... De AV bestaat uit afgevaardigden van de erkende jeugdwerkinitiatieven en onafhankelijk geïnteresseerden.

Momenteel is de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd als volgt samengesteld:

Politieke Jongerenverenigingen:

Jong CD&V - Ronse: Versluys Lien
Jong N-VA - Ronse: Oucham Mehèr

Jeugdwerkinitiatieven:

Chiro OndergRonse: Deschaumes Lisa
Chiro Ondergronse: Surquin Jan (Secretaris jeugdraad)
FOS De Ouistiti's: Germyns Marie - Lou
FOS De Ouistiti's: Vandezande Gilles (Voorzitter jeugdraad)
Kadetten Ronse: Van Cottem Robert
Kadetten Ronse: Cambier Bryan
Kadetten Ronse: Verhellen Celine (niet - stemgerechtigd)
Kadetten Ronse: Rommens Aurelie (niet - stemgerechtigd)
Scouting Durendael vzw: De Meue Ellen
Scouting Durendael vzw: Watté Emile
Scouting Durendael vzw: Van den Branden Virginie (niet - stemgerechtigd)
Scouts & Gidsen - Ridders v/d Fiertel: Bourgeus Thomas
Scouts & Gidsen - Ridders v/d Fiertel: Cornelus Victor
Toeterniettoe: Vandewiele Gregory
Lejo vzw: Nachtergaele Stefanie
Speelplein Pagadders: Moustahfid Zakaria (Ondervoorzitter jeugdraad)
Onafhankelijk Geïnteresseerden: D'Hondt Pieter (Penningmeester jeugdraad), Desloovere Dave & Spileers Bryan

Jeugdgroep voor Amateuristische Kunstbeoefening:

Ritmo Ronse: Khiter Sammy
Ritmo Ronse: Kapamba Perignon Roxanne

Waarnemers

Schepen voor Jeugd: Demeulemeester Aaron (niet - stemgerechtigd)
Diensthoofd Jeugddienst: De Tavernier Steven (niet - stemgerechtigd)
Medewerker Jeugddienst: Sanspeur Veerle (niet - stemgerechtigd)

Verslagen