Jeugdraad

of de "Stedelijke Adviesraad voor Jeugd" 

De belangrijkste opdracht van de jeugdraad bestaat er in op eigen initiatief of op verzoek van het stadsbestuur advies uit te brengen over allerhande aangelegenheden die jeugd aanbelangen. De schepen van jeugd moet over alle jeugdbeleidsmateries die door het stadsbestuur worden behandeld advies vragen aan de jeugdraad. Naast haar adviesfunctie is ze ook een steunpilaar voor alle jeugdverenigingen in Ronse. Aangesloten en erkende jeugdverenigingen kunnen logistieke en financiële steun verwachten.

De jeugdraad bestaat uit een stuurgroep en een Algemene Vergadering. De stuurgroep verzekert de dagdagelijkse werking van de jeugdraad. De stuurgroep belegt de vergaderingen, bepaalt de agenda en bereidt ze voor. De Algemene Vergadering beslist uiteindelijk wat er uitgevoerd moet worden. De AV is ondermeer ook nog bevoegd voor het opmaken van de adviezen van de jeugdraad, het aanvaarden en uitsluiten van een jeugdraadlid, het aanvaarden en afzetten  van leden van de stuurgroep... De AV bestaat uit afgevaardigden van de erkende jeugdwerkinitiatieven en onafhankelijk geïnteresseerden.

Momenteel is de Stedelijke Adviesraad voor Jeugd als volgt samengesteld:

Jeugdwerkinitiatieven:

Chiro OndergRonse: 
Chiro OndergRonse: 
FOS De Ouistiti's: Jelle Meersschaert
FOS De Ouistiti's: Jason Vanderbruggen
Kadetten Ronse: Kevin Ghijs
Kadetten Ronse: Jolien Blanckaert   
Scouting Durendael: Sofie Pieters
Scouting Durendael: Allan Van Overmeeren 
Scouts & Gidsen - Ridders v/d Fiertel: Baptiste Desmet
Scouts & Gidsen - Ridders v/d Fiertel: Marie Van Driessche
Scouts & Gidsen - Ridders v/d Fiertel: Guust Cornelus (niet - stemgerechtigd)           
Scouts & Gidsen - Ridders v/d Fiertel: Lennert Myncke (niet - stemgerechtigd)
                                                                                                                  

Lejo vzw: Leila Azahaf                                                                                            

Leerlingenraad Glorieux (secundair): Feliciana Nzita Tity
Leerlingenraad Glorieux (secundair): Soraya Douidar (niet - stemgerechtigd)
Leerlingenraad Glorieux (secundair): Inssaf Sealiti Troukasti (niet - stemgerechtigd)    

Jeugdgroep voor Amateuristische Kunstbeoefening:

Ritmo Ronse: Roxanne Perignon
Ritmo Ronse: Febe Batteau

Niet - stemgerechtigde leden:

Schepen voor Jeugd: Brigitte Vanhoutte (niet - stemgerechtigd)
Medewerker Jeugddienst: Veerle Sanspeur (niet - stemgerechtigd)

Verslagen

Notities AV Stedelijke Adviesraad voor Jeugd -18.V.2019.docx

Verslag AV Jeugdraad - 07.IX.2019

Verslag AV Jeugdraad - 23.XI.2019.docx

Verslag AV Jeugdraad - 01.II.2020

Verslag AV Jeugdraad - 17.IV.2020

Verslag AV Jeugdraad -05.IX_.2020.docx

Verslag AV jeugdraad - 19.IX.2020

Verslag AV Jeugdraad - 14.XI.2020

Verslag AV Jeugdraad - 06.II.2021

AV - 03.IV_.2021.docx

AV - 08.V.2021.docx

Verslag AV Jeugdraad - 18 sept.pdf

Verslag AV Jeugdraad - 13.XI_.2021.pdf

Verslag AV Jeugdraad - 11.XII_.2021.pdf

Verslag AV Jeugdraad -15.I.2022.pdf

Verslag AV Jeugdraad - 02.IV_2022

Verslag AV Jeugdraad - 21.V.2022