Documenten OCMW-raad

De zittingen van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zijn openbaar (met uitzondering van de persoonsgebonden punten) en vinden plaats in TIO3 (Oscar Delghuststraat 60, Ronse). De zittingen zijn aansluitend op de gemeenteraadszittingen. Hieronder vind je de kalender van de zittingen van de OCMW-raad.

Sinds 13 juni 2022 kan je de agenda en documenten van de OCMW-raad raadplegen via:

>>> https://lblod.ronse.be/LBLODWeb/Home/Overzicht

Je kan per zitting de volgende documenten van het OCMW raadplegen:

  • Agenda
  • Besluitenlijst (openbaar gedeelte) – binnen de 10 dagen na de zitting
  • Notulen (openbaar gedeelte) – na goedkeuring

De goedgekeurde reglementen worden nog eens afzonderlijk gepubliceerd en bekend gemaakt.

Oudere documenten vind je hieronder in het archief (tot 2017). Wens je notulen of verslagen van een OCMW-raad in te zien van voorgaande jaren, dan kan je dat steeds aanvragen bij de administratie van het OCMW. Vermeld duidelijk over welke zitting of welke jaargang het gaat. De dienst zal verdere afspraken met je maken.

Zittingen OCMW-raad 2024

Datum Datum Datum
maandag 19 februari dinsdag (!) 4 juni maandag 21 oktober
maandag 25 maart maandag 1 juli maandag 25 november
maandag 29 april maandag 2 september  

Zittingen OCMW-raad 2023

Datum Datum Datum
maandag 13 februari maandag 20 maart maandag 24 april
maandag 5 juni maandag 3 juli maandag 4 september
maandag 16 oktober maandag 20 november maandag 18 december

Zelf een agendapunt op de OCMW-raad brengen? 

Verzoekschriften

Iedereen heeft, op basis van artikel 28 van de Grondwet, het recht om verzoekschriften in te dienen bij de organen van de gemeente of het OCMW. Een verzoekschrift is een schriftelijke vraag om een bepaald onderwerp te behandelen. Informatie over hoe dit kan en wat de voorwaarden zijn kan je hier vinden.

Voorstellen en vragen

Inwoners van de stad hebben het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering op de agenda van de raden te plaatsen. Om de agenda te halen, moeten een voorstel of vraag gesteund worden door minstens 100 inwoners ouder dan 16 jaar. Informatie over hoe dit kan en wat de voorwaarden zijn kan je hier vinden.

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 van het Decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan je klacht ook op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

Huishoudelijk reglement

Hier kan je huishoudelijk reglement van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn downloaden.

Archief

Besluiten & notulen    Agenda
Verslagen OCMW 2021 - 2022 Agenda OCMW-raad 2021 - 2022
Verslagen OCMW 2019 - 2020 Agenda OCMW-raad 2019 - 2020
  Agenda OCMW-raad 2017 - 2018