Documenten gemeenteraad

Iedereen is welkom om de vergaderingen van de gemeenteraad bij te wonen.
De vergaderingen vinden plaats in TIO3 - Oscar Delghuststraat 60 - 9600 Ronse en beginnen stipt om 19 uur. 

>> Raadpleeg de agenda en documenten van de gemeenteraad via deze link

Je kan per zitting de volgende documenten van de gemeenteraad raadplegen:

  • Agenda
  • Besluitenlijst – binnen de 10 dagen na de zitting
  • De goedgekeurde reglementen
  • Notulen (openbaar gedeelte) – na goedkeuring

Gemeenteraadszittingen 2024

Datum Datum Datum
maandag 19 februari dinsdag (!) 4 juni maandag 21 oktober
maandag 25 maart maandag 1 juli maandag 25 november
maandag 29 april maandag 2 september  

Abonneren

Geïnteresseerden kunnen zich (digitaal) abonneren op de agenda van de gemeenteraad. Dit kan aangevraagd worden via communicatie@ronse.be.

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid?

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die volgens hen het recht of het algemeen belang schenden.

Je kan een eventuele klacht tegen een beslissing van een orgaan van de stad of het OCMW indienen via een digitaal klachtenformulier of via mail op het volgende mailadres: binnenland@vlaanderen.be. Je kan de klacht ook op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Meer info vind je via deze link

Huishoudelijk reglement

Hier kan je huishoudelijk reglement van de gemeenteraad downloaden.

Archief

Verslagen van de gemeenteraad kan je steeds aanvragen via bestuursadministratie@ronse.be.

Besluiten & notulen Agenda
Vanaf 13/06/2022 via https://lblod.ronse.be/LBLODWeb/Home/Overzicht Vanaf 13/06/2022 via https://lblod.ronse.be/LBLODWeb/Home/Overzicht
Verslagen gemeenteraad 2021 - 2022 Agenda gemeenteraad 2021- 2022
Verslagen gemeenteraad 2019 - 2020 Agenda gemeenteraad 2019 - 2020
Verslagen gemeenteraad 2017 - 2018 Agenda gemeenteraad 2017 - 2018