Documenten gemeenteraad

De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en vinden plaats in TIO3 (Oscar Delghuststraat 60, Ronse).
De zittingen beginnen stipt om 19 uur.  Aansluitend vinden de zittingen van de OCMW-raad plaats.
Iedereen is welkom om deze zittingen bij te wonen  >> TIO3 - Oscar Delghuststraat 60 - 9600 Ronse

Sinds 13 juni 2022 kan je de agenda en documenten van de Gemeenteraad raadplegen via:

>>> https://lblod.ronse.be/LBLODWeb/Home/Overzicht

Je kan per zitting de volgende documenten van de gemeenteraad raadplegen:

  • Agenda
  • Besluitenlijst (openbaar gedeelte) – binnen de 10 dagen na de zitting
  • Notulen (openbaar gedeelte) – na goedkeuring

De goedgekeurde reglementen worden nog eens afzonderlijk gepubliceerd en bekend gemaakt.

Oudere documenten vind je hieronder in het archief (tot 2017). Wens je notulen of verslagen van gemeenteraadszittingen in te zien van voor deze datum, dan kan je dat steeds aanvragen bij de dienst Bestuursadministratie van de stad Ronse. Vermeld duidelijk over welke zitting of welke jaargang het gaat. De dienst zal verdere afspraken met je maken.

De gemeenteraadszittingen kan je LIVE volgen via het Vimeo-kanaal van de stad Ronse!

>>> https://vimeo.com/stadronse   

Abonneren

Geïnteresseerden kunnen zich (digitaal) abonneren op de agenda van de gemeenteraad. Dit kan aangevraagd worden via communicatie@ronse.be.

Gemeenteraadszittingen 2022

Datum Datum Datum
maandag 14 februari maandag 30 mei maandag 10 oktober
maandag 21 maart maandag 4 juli maandag 21 november
maandag 25 april maandag 29 augustus maandag 19 december

Zelf een agendapunt op de gemeenteraad brengen? 

Verzoekschriften

Iedereen heeft, op basis van artikel 28 van de Grondwet, het recht om verzoekschriften in te dienen bij de organen van de gemeente of het OCMW. Een verzoekschrift is een schriftelijke vraag om een bepaald onderwerp te behandelen. Informatie over hoe dit kan en wat de voorwaarden zijn kan je hier vinden.

Voorstellen en vragen

Inwoners van de stad hebben het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering op de agenda van de raden te plaatsen. Om de agenda te halen, moeten een voorstel of vraag gesteund worden door minstens 100 inwoners ouder dan 16 jaar. Informatie over hoe dit kan en wat de voorwaarden zijn kan je hier vinden.

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 van het Decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan je klacht ook op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur, VAC Herman Teirlinck Brussel, Havenlaan 88 bus 70, 1000 Brussel.

Huishoudelijk reglement

Hier kan je huishoudelijk reglement van de gemeenteraad downloaden.

Archief

Besluiten & notulen Agenda
Verslagen gemeenteraad 2021 - 2022 Agenda gemeenteraad 2021- 2022
Verslagen gemeenteraad 2019 - 2020 Agenda gemeenteraad 2019 - 2020
Verslagen gemeenteraad 2017 - 2018 Agenda gemeenteraad 2017 - 2018