Documenten College

Hieronder vind je de link naar de lijst met de wekelijkse besluiten die het college in gesloten zitting neemt.

Sinds 13 juni 2022 kan je de documenten van het college raadplegen via:

>>> https://lblod.ronse.be/LBLODWeb/Home/Overzicht

Je kan per zitting de volgende documenten van het college raadplegen:

  • Besluitenlijst (binnen de 10 dagen na de zitting)

De goedgekeurde reglementen worden nog eens afzonderlijk gepubliceerd en bekend gemaakt.

Inzage krijgen?

Oudere documenten vind je hieronder in het archief (tot 2019).  Wens je de besluitenlijst in te zien van voorgaande jaren, dan kan je dat steeds aanvragen bij de dienst Bestuursadministratie. Ook wie inzage wenst in de volledige besluitenlijst of meer details over één van de punten in de lijst, kan contact opnemen met de dienst Bestuursadministratie via mail.

Archief

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid?

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die volgens hen het recht of het algemeen belang schenden.

Je kan een eventuele klacht tegen een beslissing van een orgaan van de stad of het OCMW indienen via een digitaal klachtenformulier of via mail op het volgende mailadres: binnenland@vlaanderen.be. Je kan de klacht ook op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Meer info vind je via deze link