Documenten Vast Bureau

Hieronder vind je de link naar de lijst met de wekelijkse besluiten die het Vast Bureau in gesloten zitting neemt. De datum van publicatie wordt telkens vermeld. .

Sinds 13 juni 2022 kan je de documenten van het Vast Bureau raadplegen via:

>>> https://lblod.ronse.be/LBLODWeb/Home/Overzicht 

Je kan per zitting de volgende documenten van het Vast Bureau raadplegen:

  • Besluitenlijst (binnen de 10 dagen na de zitting)

De goedgekeurde reglementen worden nog eens afzonderlijk gepubliceerd en bekend gemaakt.

Inzage krijgen?

Oudere documenten vind je hieronder in het archief (tot 2019).  Wens je de besluitenlijst in te zien van voorgaande jaren, dan kan je dat steeds aanvragen. Deze lijst bevat enkel de punten die openbaar kunnen gemaakt worden (wet op de privacy). Wie inzage wenst in de volledige besluitenlijst of één van de punten in de lijst, kan hiervoor contact opnemen met de administratie van het OCMW via telefoon of mail. Je kan je vraag ook op papier indienen via brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres: Lokaal Bestuur Ronse - Oscar Delghuststraat 62 - 9600 Ronse.

Archief

Klacht indienen bij de toezichthoudende overheid?

Wie een klacht wenst in te dienen kan dit – overeenkomstig artikel 287 en 326 van het Decreet Lokaal Bestuur – bij de Gouverneur via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Je kan je klacht ook op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:
Agentschap Binnenlands Bestuur - VAC Herman Teirlinck Brussel - Havenlaan 88, bus 70 - 1000 Brussel