Agenda gemeenteraad

De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en vinden plaats in de gemeenteraadszaal op de tweede verdieping van het stadhuis. De zittingen beginnen stipt om 19 uur.
Aansluitend vinden de zittingen van de OCMW-raad plaats. Iedereen is welkom om deze zittingen bij te wonen.

Stadhuis Ronse - Tweede Verdieping
Grote Markt 12 - 9600 Ronse

Om de gemeenteraadszittingen LIVE te volgen kan je ook online terecht op het Vimeo-kanaal van de stad Ronse!

>>> https://vimeo.com/314301782

De inwoners van Ronse kunnen zich abonneren op de agenda van de gemeenteraad.
Dit kan schriftelijk aangevraagd worden bij "College van burgemeester en schepenen, Grote Markt 12, 9600 Ronse"
of via communicatie@ronse.be (om de documenten digitaal te ontvangen).

Volg deze link voor de audiovisuele opnames, de besluitenlijst en de notulen na elke gemeenteraadszitting.   

Gemeenteraadszittingen 2019

Datum          Agenda (PDF) Bijkomende agenda of aanvulling
donderdag 3 januari Agenda Installatievergadering
maandag 28 januari Agenda Herbekijken via https://vimeo.com/313658433
maandag 4 maart   LIVE-stream via https://vimeo.com/314301782
maandag 1 april    
maandag 13 mei    
maandag 1 juli    

Gemeenteraadszittingen 2018

Datum   Agenda (PDF)  Bijkomende agenda (PDF) 
maandag 19 februari Agenda Bijkomende agenda
maandag 26 maart  Agenda  
maandag 23 april  Agenda  
maandag 28 mei Agenda OPGELET : aanvang om 20.30 uur !!
maandag 11 juni Agenda  
maandag 2 juli Agenda  
maandag 3 september Agenda  
maandag 15 oktober Agenda  
maandag 19 november  Agenda  
maandag 17 december Agenda  

Gemeenteraadszittingen 2017

Datum   Agenda (PDF)  Bijkomende agenda (PDF) 
maandag 30 januari  Agenda  
maandag 6 maart  Agenda  
maandag 24 april  Agenda   
maandag 29 mei  Agenda   
maandag 3 juli  Agenda   
maandag 4 september  Agenda  Bijkomende agenda 
maandag 16 oktober Agenda  
maandag 23 oktober Agenda Bijkomende agenda
maandag 27 november Agenda Bijkomende agenda
maandag 18 december  Agenda  

Zelf een agendapunten op de gemeenteraad brengen? 

Inwoners hebben ook het recht om zelf voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te laten inschrijven en om deze agendapunten tijdens de zitting van de gemeenteraad te komen toelichten. Informatie over hoe dit kan en wat de voorwaarden zijn kan je hier vinden.

Hier kan je huishoudelijk reglement van de gemeenteraad downloaden.