Agenda gemeenteraad

De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en vinden plaats in de gemeenteraadszaal op de tweede verdieping van het stadhuis. De zittingen beginnen stipt om 19 uur.
Aansluitend vinden de zittingen van de OCMW-raad plaats. Iedereen is welkom om deze zittingen bij te wonen.

Stadhuis Ronse - Tweede Verdieping
Grote Markt 12 - 9600 Ronse

Om de gemeenteraadszittingen LIVE te volgen kan je ook online terecht op het Vimeo-kanaal van de stad Ronse!

>>> https://vimeo.com/event/5457

Volg deze link voor de audiovisuele opnames, de besluitenlijst en de notulen na elke gemeenteraadszitting.

Abonneren

Geïnteresseerden kunnen zich (digitaal) abonneren op de agenda van de gemeenteraad. Dit kan aangevraagd worden via communicatie@ronse.be.

Gemeenteraadszittingen 2019

Datum          Agenda (PDF) Bijkomende informatie
donderdag 3 januari Agenda Installatievergadering
maandag 28 januari Agenda Herbekijken via https://vimeo.com/313658433
maandag 4 maart Agenda Herbekijken via https://vimeo.com/320928722
maandag 1 april Agenda Herbekijken via https://vimeo.com/325045004
maandag 13 mei    
maandag 1 juli    
maandag 2 september    
maandag 7 oktober    
maandag 4 november    
maandag 16 december    

Zelf een agendapunt op de gemeenteraad brengen? 

Iedereen heeft, op basis van artikel 28 van de Grondwet, het recht om verzoekschriften in te dienen bij de organen van de gemeente of het OCMW. Een verzoekschrift is een schriftelijke vraag om een bepaald onderwerp te behandelen.

Informatie over hoe dit kan en wat de voorwaarden zijn kan je hier vinden.

Huishoudelijk reglement

Hier kan je huishoudelijk reglement van de gemeenteraad downloaden.

Archief