Agenda gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert minimum 10 keer per jaar. De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en vinden plaats in TIO3 in Atelier 1 (Oscar Delghustraat 60, Ronse). De zittingen beginnen stipt om 19 uur. Aansluitend vinden de zittingen van de OCMW-raad plaats. Iedereen is welkom om deze zittingen bij te wonen.

TIO3 - Atelier 1
Oscar Delguststraat 60 - 9600 Ronse

Om de gemeenteraadszittingen LIVE te volgen kan je terecht op het Vimeo-kanaal van de stad Ronse!

Corona update : 1/04/2020 - 10.00 u.

De zitting van maandag 20 april 2020 zal vervangen worden door een conference call.
Er is bijgevolg geen live-stream.  

>>> https://vimeo.com/stadronse   

Volg deze link voor de audiovisuele opnames, de besluitenlijst en de notulen na elke gemeenteraadszitting.

Abonneren

Geïnteresseerden kunnen zich (digitaal) abonneren op de agenda van de gemeenteraad. Dit kan aangevraagd worden via communicatie@ronse.be.

Gemeenteraadszittingen 2020

Datum          Agenda (PDF) Bijkomende informatie
maandag 3 februari Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/387462059
maandag 16 maart Agenda + bijkomende agenda Geen streaming : conference call (n.a.v. maatregelen corona)
maandag 20 april   Geen streaming : conference call (n.a.v. maatregelen corona)
maandag 25 mei    
maandag 29 juni    

Gemeenteraadszittingen 2019

Datum          Agenda (PDF) Bijkomende informatie
donderdag 3 januari Agenda Installatievergadering
maandag 28 januari Agenda Herbekijken via https://vimeo.com/313658433
maandag 4 maart Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/320928722
maandag 1 april Agenda Herbekijken via https://vimeo.com/325045004
maandag 13 mei Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/327899476
maandag 24 juni Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/341178344 
maandag 2 september Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/357390117
maandag 14 oktober Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/364094558
maandag 18 november Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/367985069  
maandag 16 december Agenda Herbekijken via https://vimeo.com/378087685

Zelf een agendapunt op de gemeenteraad brengen? 

Iedereen heeft, op basis van artikel 28 van de Grondwet, het recht om verzoekschriften in te dienen bij de organen van de gemeente of het OCMW. Een verzoekschrift is een schriftelijke vraag om een bepaald onderwerp te behandelen.

Informatie over hoe dit kan en wat de voorwaarden zijn kan je hier vinden.

Huishoudelijk reglement

Hier kan je huishoudelijk reglement van de gemeenteraad downloaden.

Archief