Agenda gemeenteraad

De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en vinden plaats in TIO3 (Oscar Delghustraat 60, Ronse).
De zittingen beginnen stipt om 19 uur. Aansluitend vinden de zittingen van de OCMW-raad plaats.
Iedereen is welkom om deze zittingen bij te wonen.

>> TIO3 - Oscar Delguststraat 60 - 9600 Ronse

Om de gemeenteraadszittingen LIVE te volgen kan je terecht op het Vimeo-kanaal van de stad Ronse!

Corona update : 27/08/2021 

De zitting van maandag 30 augustus 2021 zal plaatsvinden in TIO3 vanaf 19 uur.
Door de geldende coronamaatregelen wordt nog geen publiek of pers toegelaten. 
Je kan de zitting wel volgen via de live-stream op het Vimeo-kanaal van de stad. 

>>> https://vimeo.com/stadronse   

Volg deze link voor de audiovisuele opnames, de besluitenlijst en de notulen na elke gemeenteraadszitting.

Abonneren

Geïnteresseerden kunnen zich (digitaal) abonneren op de agenda van de gemeenteraad. Dit kan aangevraagd worden via communicatie@ronse.be.

Gemeenteraadszittingen 2021

De zittingen starten telkens om 19 uur. 

Datum Agenda (PDF) Bijkomende informatie
maandag 25 januari Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/493540878
maandag 22 februari Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/515648473
maandag 29 maart Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/515446819
maandag 3 mei Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/530500151
maandag 7 juni Agenda Herbekijken via https://vimeo.com/544746624
en vragenronde https://vimeo.com/560101580
maandag 5 juli Agenda Herbekijken via https://vimeo.com/560127193
maandag 30 augustus Agenda Herbekijken via https://vimeo.com/594614993
maandag 11 oktober    
maandag 22 november    
maandag 20 december    

Zelf een agendapunt op de gemeenteraad brengen? 

Verzoekschriften

Iedereen heeft, op basis van artikel 28 van de Grondwet, het recht om verzoekschriften in te dienen bij de organen van de gemeente of het OCMW. Een verzoekschrift is een schriftelijke vraag om een bepaald onderwerp te behandelen.

Informatie over hoe dit kan en wat de voorwaarden zijn kan je hier vinden.

Voorstellen en vragen

Inwoners van de stad hebben het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering op de agenda van de raden te plaatsen. Om de agenda te halen, moeten een voorstel of vraag gesteund worden door minstens 100 inwoners ouder dan 16 jaar.

Informatie over hoe dit kan en wat de voorwaarden zijn kan je hier vinden.

Huishoudelijk reglement

Hier kan je huishoudelijk reglement van de gemeenteraad downloaden.

Archief