Agenda gemeenteraad

De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en vinden plaats in TIO3 (Oscar Delghustraat 60, Ronse).
De zittingen beginnen stipt om 19 uur.  Aansluitend vinden de zittingen van de OCMW-raad plaats.
Iedereen is welkom om deze zittingen bij te wonen. (Tenzij de coronamaatregelen dit niet toestaan.)

>> TIO3 - Oscar Delguststraat 60 - 9600 Ronse

De gemeenteraadszittingen kan je ook LIVE volgen via het Vimeo-kanaal van de stad Ronse!

>>> https://vimeo.com/stadronse   

Volg deze link voor de audiovisuele opnames, de besluitenlijst en de notulen na elke gemeenteraadszitting.

Abonneren

Geïnteresseerden kunnen zich (digitaal) abonneren op de agenda van de gemeenteraad. Dit kan aangevraagd worden via communicatie@ronse.be.

Gemeenteraadszittingen 2022

Datum Agenda (PDF) Bijkomende informatie
maandag 14 februari Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/658728501
maandag 21 maart Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/677424869
maandag 25 april Agenda Herbekijken via https://vimeo.com/690671901
maandag 30 mei    
maandag 4 juli    
maandag 5 september    
maandag 10 oktober    
maandag 21 november    
maandag 19 december    

Gemeenteraadszittingen 2021

De zittingen starten telkens om 19 uur. 

Datum Agenda (PDF) Bijkomende informatie
maandag 25 januari Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/493540878
maandag 22 februari Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/515648473
maandag 29 maart Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/515446819
maandag 3 mei Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/530500151
maandag 7 juni Agenda Herbekijken via https://vimeo.com/544746624
en vragenronde https://vimeo.com/560101580
maandag 5 juli Agenda Herbekijken via https://vimeo.com/560127193
maandag 30 augustus Agenda Herbekijken via https://vimeo.com/594614993
maandag 11 oktober Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/594829372
maandag 8 november Agenda Herbekijken via https://vimeo.com/629455557
maandag 22 november Agenda Herbekijken via https://vimeo.com/643628955
maandag 20 december Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/658567091

Zelf een agendapunt op de gemeenteraad brengen? 

Verzoekschriften

Iedereen heeft, op basis van artikel 28 van de Grondwet, het recht om verzoekschriften in te dienen bij de organen van de gemeente of het OCMW. Een verzoekschrift is een schriftelijke vraag om een bepaald onderwerp te behandelen.

Informatie over hoe dit kan en wat de voorwaarden zijn kan je hier vinden.

Voorstellen en vragen

Inwoners van de stad hebben het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering op de agenda van de raden te plaatsen. Om de agenda te halen, moeten een voorstel of vraag gesteund worden door minstens 100 inwoners ouder dan 16 jaar.

Informatie over hoe dit kan en wat de voorwaarden zijn kan je hier vinden.

Huishoudelijk reglement

Hier kan je huishoudelijk reglement van de gemeenteraad downloaden.

Archief