Agenda gemeenteraad

De gemeenteraad vergadert minimum 10 keer per jaar. De gemeenteraadszittingen zijn openbaar en vinden plaats in TIO3 in Atelier 1 (Oscar Delghustraat 60, Ronse). De zittingen beginnen stipt om 19 uur. Aansluitend vinden de zittingen van de OCMW-raad plaats. Iedereen is welkom om deze zittingen bij te wonen.

TIO3 - Atelier 1
Oscar Delguststraat 60 - 9600 Ronse

Om de gemeenteraadszittingen LIVE te volgen kan je terecht op het Vimeo-kanaal van de stad Ronse!

Corona update : 17/12/2020 

De zitting van maandag 21 december 2020 zal digitaal plaatsvinden vanaf 19 uur.
Je kan de zitting wel volgen via de live-stream op het Vimeo-kanaal van de stad. 

>>> https://vimeo.com/stadronse   

Volg deze link voor de audiovisuele opnames, de besluitenlijst en de notulen na elke gemeenteraadszitting.

Abonneren

Geïnteresseerden kunnen zich (digitaal) abonneren op de agenda van de gemeenteraad. Dit kan aangevraagd worden via communicatie@ronse.be.

Gemeenteraadszittingen 2021

De gemeenteraadszittingen 2021 zullen doorgaan op maandag 25 januari, 22 februari, 29 maart, 3 mei, 7 juni, 5 juli, 30 augustus, 11 oktober, 22 november en 20 december.

De zittingen starten telkens om 19 uur. 

Datum Agenda (PDF) Bijkomende informatie
maandag 25 januari Agenda  
     
     
     
     
     
     
     
     

Gemeenteraadszittingen 2020

Datum          Agenda (PDF) Bijkomende informatie
maandag 3 februari Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/387462059
maandag 16 maart Agenda + bijkomende agenda Geen streaming : conference call (n.a.v. maatregelen corona)
maandag 20 april Agenda + bijkomende agenda Herbeluisteren via https://vimeo.com/419865552 (enkel audio)
maandag 25 mei Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/419513828
maandag 29 juni Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/431498565
maandag 31 augustus Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/455204110
maandag 5 oktober Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/464891556
maandag 16 november Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/465139422
maandag 21 december Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/480040172

Gemeenteraadszittingen 2019

Datum          Agenda (PDF) Bijkomende informatie
donderdag 3 januari Agenda Installatievergadering
maandag 28 januari Agenda Herbekijken via https://vimeo.com/313658433
maandag 4 maart Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/320928722
maandag 1 april Agenda Herbekijken via https://vimeo.com/325045004
maandag 13 mei Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/327899476
maandag 24 juni Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/341178344 
maandag 2 september Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/357390117
maandag 14 oktober Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/364094558
maandag 18 november Agenda + bijkomende agenda Herbekijken via https://vimeo.com/367985069  
maandag 16 december Agenda Herbekijken via https://vimeo.com/378087685

Zelf een agendapunt op de gemeenteraad brengen? 

Verzoekschriften

Iedereen heeft, op basis van artikel 28 van de Grondwet, het recht om verzoekschriften in te dienen bij de organen van de gemeente of het OCMW. Een verzoekschrift is een schriftelijke vraag om een bepaald onderwerp te behandelen.

Informatie over hoe dit kan en wat de voorwaarden zijn kan je hier vinden.

Voorstellen en vragen

Inwoners van de stad hebben het recht om voorstellen en vragen over de gemeentelijke beleidsvoering op de agenda van de raden te plaatsen. Om de agenda te halen, moeten een voorstel of vraag gesteund worden door minstens 100 inwoners ouder dan 16 jaar.

Informatie over hoe dit kan en wat de voorwaarden zijn kan je hier vinden.

Huishoudelijk reglement

Hier kan je huishoudelijk reglement van de gemeenteraad downloaden.

Archief