College van burgemeester en schepenen

De burgemeester is de voorzitter van het college van burgemeester en schepenen, ook wel kortweg het college of schepencollege genoemd. Behalve een aantal bevoegdheden als lid van het college heeft hij nog een aantal specifieke functies als hoofd van de politiediensten en als verantwoordelijke voor de openbare orde en rust.

Het college is het uitvoerend orgaan in de gemeente. Het college neemt beslissingen als één geheel. Hoewel elke schepen een aantal welbepaalde bevoegdheden heeft, kan hij/zij toch niet alleen beslissen over een bepaalde materie. Het schepencollege staat in voor het voorbereiden van de dossiers voor de gemeenteraad, het uitvoeren van de beslissingen van de raad, het dagelijks beheer van de stad en haar goederen en het toezicht op de gemeentewerken en het gemeentepersoneel.

Het schepencollege vergadert wekelijks op maandag, tenzij anders afgesproken. Deze zittingen zijn niet openbaar.
De schepenen houden elk een zitdag op het stadhuis, in hun kabinet op de eerste verdieping.

Een vraag of opmerking kan gestuurd worden aan:
College van burgemeester en schepenen
Grote Markt 12, 9600 Ronse

Burgemeester : Luc Dupont (CD&V-Groen!)

J.B. Mouroitplein 11, 9600 Ronse
Tel.: 055 23 27 00 (stadhuis)
luc.dupont@ronse.be 

Spreekuren
woensdag 13.30 - 16.00 u. (zonder afspraak)

 • Veiligheid (politie, brandweer, preventie)
 • Opvolging projecten
 • AGB - SOB
 • Bevolking     

 

1e schepen : Jan Foulon (CD&V-Groen!)

Noordstraat 2C, 9600 Ronse
Tel.: 055 23 27 01 (stadhuis)
jan.foulon@ronse.be 

Spreekuren
woensdag 13.30 - 15.30 u. (zonder afspraak)

 • Stadsontwikkeling
 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • Woonbeleid en huisvesting
 • Financiën
 • Lokaal sociaal beleid 
 • Welzijn

 

2e schepen : Ignace Michaux (CD&V-Groen!)

Zonnestraat 365, 9600 Ronse
Tel.: 055 23 27 03 (stadhuis)
ignace.michaux@ronse.be 

Spreekuren
vrijdag 10.00 - 12.00 u. (zonder afspraak)
maandag en woensdag 14.00 - 16.00 u. (enkel op afspraak)

 • Burgerlijke stand
 • Jeugd
 • Communicatie en Citymarketing
 • Evenementen (o.a. Septemberfeesten, kermis, kerstmarkt...)
 • Bommelsfeesten en Fiertel
 • Markten en Erediensten
 • Jumelages en Vaderlandslievende verenigingen
 • Stadsfeestzaal COC

 

3e schepen : Tom Deputter (Open Vld) 

Tom Deputter

C. De Gaullestraat 19
Tel.: 055 23 27 06 (stadhuis)
tom.deputter@ronse.be 

Spreekuren
woensdag 14.30 - 16.30 u. (zonder afspraak)
andere dagen enkel op afspraak

 • Openbare werken en beheer van de gebouwen
 • Begraafplaatsen
 • Beheer van het patrimonium

  

4e schepen : Brigitte Vanhoutte (N-VA) 

Brigitte Vanhoutte

Prolstraat 20 A, 9600 Ronse
Tel.: 055 23 27 02 (stadhuis)
brigitte.vanhoutte@ronse.be

Spreekuren
woensdag 14.00 - 16.30 u. (zonder afspraak)

 • Interne organisatie (kwaliteitsvolle dienstverlening, 
  samenwerking / integratie stadsdiensten & OCMW)
 • ICT
 • Personeel
 • Lokale economie (middenstand, KMO, industrie, ambulante handel)
 • Toerisme

  

5e schepen : Joris Vandenhoucke (CD&V-Groen!)

Joris Vandenhoucke

Muziekbosstraat 35, 9600 Ronse
Tel.: 055 23 27 05 (stadhuis)
joris.vandenhoucke@ronse.be  

Spreekuren:
maandag 14.00 - 16.00 u. (zonder afspraak)
vrijdag 9.00 - 11.00 u. (enkel op afspraak)

 • Cultuur (Bibliotheek, CC De Ververij, Kunstacademie)
 • Erfgoed
 • Sport
 • AGB - SCO
 • Diversiteit / Integratie / Onderwijs

 

6e schepen : Wouter Stockman (CD&V-Groen!)

Wouter Stockman

Riekestraat 17, 9600 Ronse
Tel.: 055 23 27 04 (stadhuis)
wouter.stockman@ronse.be

Spreekuren
vrijdag 9.00 - 10.30 u. (enkel op afspraak)

 • Leefmilieu & landbouw
 • Duurzaamheid
 • Mobiliteit
 • Sociale Economie

 

7e schepen (van rechtswege) en voorzitter OCMW : Wim Vandevelde (N-VA)

Wim Vandevelde

Zonnestraat 423, 9600 Ronse
Tel.: 055 23 27 07 (OCMW)
wim.vandevelde@ocmwronse.be

 • Sociaal huis
 • RVT De Linde
 • Kindercrèche
 • Seniorenflats
 • Dienstencentrum De Hoge Winde