College van burgemeester en schepenen

De burgemeester is de voorzitter van het college van burgemeester en schepenen, ook wel kortweg het College of schepencollege genoemd. Behalve een aantal bevoegdheden als lid van het college heeft hij nog een aantal specifieke functies als hoofd van de politiediensten en als verantwoordelijke voor de openbare orde en rust.

Het College is het uitvoerend orgaan in de gemeente. Het College neemt beslissingen als één geheel. Hoewel elke schepen een aantal welbepaalde bevoegdheden heeft, kan hij/zij toch niet alleen beslissen over een bepaalde materie. Het schepencollege staat in voor het voorbereiden van de dossiers voor de gemeenteraad, het uitvoeren van de beslissingen van de raad, het dagelijks beheer van de stad en haar goederen en het toezicht op de gemeentewerken en het gemeentepersoneel.

Het schepencollege vergadert wekelijks op maandag, tenzij anders afgesproken. Deze zittingen zijn niet openbaar. De besluiten kan je hier wel raadplegen.
De schepenen zijn beschikbaar tijdens hun spreekuur op het stadhuis, in hun kabinet op de eerste verdieping.
Wil je de burgemeester of één van de schepenen spreken, dan kan je hiervoor steeds een afspraak maken.

Een vraag of opmerking kan gestuurd worden aan:College van burgemeester en schepenen
Grote Markt 12, 9600 Ronse

Het college van burgemeester en schepen werkt op afspraak.
Je kan als burger steeds contact opnemen via mail of telefoon om een gesprek aan te vragen.

Burgemeester: Ignace Michaux (CD&V)

Grote Markt 12, 9600 Ronse (stadhuis)
Tel.: 055 23 27 00 (stadhuis)
GSM: 0472 93 07 73

burgemeester@ronse.be

Spreekuren
Woensdag 14 - 16 u.
Enkel op afspraak.
Niet in juli en augustus.

 • Bevolking
 • Veiligheid (preventie en noodplanning)
 • Politie
 • Brandweer
 • AGB - SOB
 • Eva Bouwmaatschappij Ronse
 • Armoedebestrijding
 • Bommelsfeesten

 

1e schepen: Jan Foulon (CD&V)

Noordstraat 2C, 9600 Ronse (privé)
Grote Markt 12, 9600 Ronse (stadhuis)
GSM: 0478 53 01 17

jan.foulon@ronse.be

Spreekuren
Mogelijk op afspraak.

 • Openbare werken
 • Patrimonium en gebouwen
 • Fiertel
 • Stadsfeestzaal COC
 • Jumelages
 • Plechtigheden en protocol
 • Begraafplaatsen
 • Diversiteit

 

2e schepen: Brigitte Vanhoutte (N-VA) 

Prolstraat 20 A, 9600 Ronse (privé)
Grote Markt 12, 9600 Ronse (stadhuis)

Tel.: 055 23 27 02 (stadhuis) 
GSM: 0478 22 84 28

brigitte.vanhoutte@ronse.be

Spreekuren
Mogelijk op afspraak.

 • Organisatieontwikkeling
 • Personeel
 • Burgerlijke stand
 • Lokale economie
 • Sociale economie
 • Markten
 • Toerisme
 • Onderwijs

 

3e schepen: Aaron Demeulemeester (N-VA) 

N. Annicqstraat 53 bus 103, 9600 Ronse (privé)
Grote Markt 12, 9600 Ronse (stadhuis)
GSM: 0477 72 62 69

aaron.demeulemeester@ronse.be

Spreekuren
Mogelijk op afspraak.

 • Jeugd
 • Evenementen
 • Communicatie
 • Citymarketing
 • ICT
 • Inburgering
 • Gelijke kansen
 • Dierenwelzijn

  

4e schepen: Joris Vandenhoucke (CD&V)

Muziekbosstraat 35, 9600 Ronse (privé)
Grote Markt 12, 9600 Ronse (stadhuis)
GSM: 0477 93 16 95

joris.vandenhoucke@ronse.be

Spreekuren
Mogelijk op afspraak.

 • Cultuur
 • Bibliotheek
 • KAVA
 • Erfgoed
 • Sport
 • AGBSCO
 • Mobiliteit

 

5e schepen: Patrice Dutranoit (CD&V)

Viermaartlaan 115, 9600 Ronse (privé)
Grote Markt 12, 9600 Ronse (stadhuis)
Tel.: 055 23 27 03 (stadhuis) 
GSM: 0475 79 05 39

patrice.dutranoit@ronse.be

Spreekuren:
Mogelijk op afspraak.

 • Stadsontwikkeling
 • Ruimtelijke ordening
 • Stedenbouw
 • Milieu en duurzaamheid
 • Lokaal sociaal beleid
 • Financiën

 

6e schepen: Wim Vandevelde (N-VA)

Zonnestraat 423, 9600 Ronse (privé)
Grote Markt 12, 9600 Ronse (stadhuis)
Tel.: 055 23 27 07 (stadhuis)
GSM: 0474 48 19 52

wim.vandevelde@ronse.be

Spreekuren:
Mogelijk op afspraak.

 • Sociaal huis en opvolging zorgdossier
 • Voorzitter BCSD
 • Woonbeleid en huisvesting
 • Landbouw
 • Erediensten