College van burgemeester en schepenen

De burgemeester is de voorzitter van het college van burgemeester en schepenen, ook wel kortweg het College of schepencollege genoemd. Behalve een aantal bevoegdheden als lid van het college heeft hij nog een aantal specifieke functies als hoofd van de politiediensten en als verantwoordelijke voor de openbare orde en rust.

Het College is het uitvoerend orgaan in de gemeente. Het College neemt beslissingen als één geheel. Hoewel elke schepen een aantal welbepaalde bevoegdheden heeft, kan hij/zij toch niet alleen beslissen over een bepaalde materie. Het schepencollege staat in voor het voorbereiden van de dossiers voor de gemeenteraad, het uitvoeren van de beslissingen van de raad, het dagelijks beheer van de stad en haar goederen en het toezicht op de gemeentewerken en het gemeentepersoneel.

Het schepencollege vergadert wekelijks op maandag, tenzij anders afgesproken. Deze zittingen zijn niet openbaar. De besluiten kan je hier wel raadplegen.
De schepenen houden elk een zitdag op het stadhuis, in hun kabinet op de eerste verdieping.

Een vraag of opmerking kan gestuurd worden aan:
College van burgemeester en schepenen
Grote Markt 12, 9600 Ronse

 

Update corona: vrijdag 13 maart 2020

De publieke spreekuren van het college van burgemeester en schepen zijn momenteel afgelast door de maatregelen in de strijd tegen corona. Je kan als burger steeds contact opnemen via mail of telefoon.

Burgemeester: Luc Dupont (CD&V)

J.B. Mouroitplein 11, 9600 Ronse (privé)
Tel.: 055 23 27 00 (stadhuis)
luc.dupont@ronse.be 

Spreekuren
woensdag 13.30 - 16 u. (zonder afspraak)

 • Veiligheid (politie, brandweer, preventie, noodplanning)
 • Opvolging projecten
 • AGB - SOB
 • Eva Bouwmaatschappij Ronse
 • Bevolking
 • Armoedebestrijding    

 

1e schepen: Ignace Michaux (CD&V)

Zonnestraat 365, 9600 Ronse (privé)
Gsm: +32 472 93 07 73
ignace.michaux@ronse.be 

Spreekuren
woensdag 13.30 - 16 u. (zonder afspraak)
Andere tijdstippen zijn mogelijk na afspraak

 • Openbare werken
 • Patrimonium en gebouwen
 • Bommels en Fiertel
 • Stadsfeestzaal COC
 • Jumelages
 • Plechtigheden en protocol
 • Begraafplaatsen

 

2e schepen: Brigitte Vanhoutte (N-VA) 

Prolstraat 20 A, 9600 Ronse (privé)
Tel.: 055 23 27 02 (stadhuis)
Gsm: 0478 22 84 28
brigitte.vanhoutte@ronse.be

Spreekuren
woensdag 14 - 16 u. (zonder afspraak)

 • Organisatieontwikkeling
 • Personeel
 • Burgerlijke stand
 • Lokale economie
 • Sociale economie
 • Markten
 • Toerisme
 • Onderwijs

 

3e schepen: Aaron Demeulemeester (N-VA) 

N. Annicqstraat 53 bus 103, 9600 Ronse (privé)
Tel.: 055 23 27 04 (stadhuis) 
Gsm: 0477 72 62 69
aaron.demeulemeester@ronse.be  

Spreekuren
woensdag 10 - 12 u. en 14 - 16 u. (zonder afspraak)

 • Jeugd
 • Evenementen
 • Communicatie en Citymarketing
 • ICT
 • Inburgering en gelijke kansen
 • Dierenwelzijn

  

4e schepen: Jan Foulon (CD&V)

Noordstraat 2C, 9600 Ronse (privé)
Tel.: 055 23 27 01 (stadhuis)
Gsm: 0478 53 01 17
jan.foulon@ronse.be 

Spreekuren
woensdag 13.30 - 15.30 u. (zonder afspraak)

 • Stadsontwikkeling
 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • Milieu en Duurzaamheid
 • Mobiliteit
 • Diversiteit
 • Financiën

  

5e schepen: Joris Vandenhoucke (CD&V)

Muziekbosstraat 35, 9600 Ronse (privé)
Tel.: 055 23 27 05 (stadhuis) 
Gsm: 0477 93 16 95
joris.vandenhoucke@ronse.be  

Spreekuren:
maandag 14 - 16 u. (enkel op afspraak)
vrijdag 9 - 11 u. (enkel op afspraak)

 • Cultuur (Bib, CC De Ververij, Kunstacademie Vlaamse Ardennen, erfgoed)
 • Sport
 • AGB - SCO
 • Lokaal sociaal beleid

 

6e schepen: Wim Vandevelde (N-VA)

Zonnestraat 423, 9600 Ronse (privé)
Tel.: 055 23 27 07 (stadhuis)
Gsm: 0474 48 19 52
wim.vandevelde@ronse.be

Spreekuren:
woensdag 13.30 - 16 u. (zonder afspraak)
Andere tijdstippen zijn mogelijk na afspraak

 • Sociaal huis en opvolging zorgdossier
 • Voorzitter BCSD
 • Woonbeleid en huisvesting
 • Landbouw
 • Erediensten