De Fiertel

Fiertel

Zondag 27 mei 2018 

Elke eerste zondag na Pinksteren wordt het schrijn met de relieken van de heilige Hermes, de patroonheilige van de stad Ronse, zo'n 32,6 km rond de grenzen van de stad gedragen. De traditie wil dat iedereen die zich binnen de cirkel bevindt, zo beschermd wordt tegen geestesziekten.

De Fiertelommegang is een historische gebeurtenis en één van de belangrijkste evenementen in Ronse. Het is een gezonde traditie waar jaarlijks meer dan 5000 enthousiaste Ronsenaars en sympathisanten aan deelnemen. Een historische stoet door de centrumstraten sluit deze ommegang af.

Neem alvast een kijkje op Fiertel.be voor meer informatie. Hier vind je alvast een woordje uitleg over de geschiedenis van de Fiertel. Voor het programma of het parcours en de komende fierteldata kan je op deze pagina terecht.

Het Fiertellandschap als kapstok voor UNESCO-erkenning

De Fiertel van Ronse is een eeuwenoude traditie die deel uitmaakt van de identiteit van de Ronsenaars en die het verdient om op wereldniveau te worden erkend. Sedert 2009 is de Fiertel alvast erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Maar Ronse wil nog een stap verder gaan. Het dossier voor de erkenning door UNESCO wordt momenteel grondig voorbereid, om de kans op succes te vergroten. Deze erkenning is immers een werk van lange adem.

Lees hier meer over dit dossier.

Walking With Saints: een internationaal colloquium in Ronse

De stad Ronse organiseert samen met TIO3 en het KADOC, het Documentatie- en onderzoekscentrum voor religie, cultuur en samenleving van de KU Leuven, een internationaal colloquium over immaterieel erfgoed: “Walking with Saints”. Dit colloquium vindt plaats in de auditoria van TIO3 van 24 tot 26 mei 2018. Wetenschappers zullen er nadenken en debatteren over het belang van processies in relatie tot het landschap waarin ze plaatsvinden. Deze conferentie past in de aanloop naar een erkenning van de Fiertel door UNESCO.

Lees hier meer over dit colloquium