De Fiertel: praktisch

Fiertel praktisch

Programma

Zaterdag
12u00: Feestelijk klokkengelui van op de Sint-Hermestoren en kanongebulder door de Sint-Hermesgilde in het Bruulpark
15u00: Uitgang van "Trommel en fluitje"
17u00: Plechtige eucharistieviering in de Sint-Hermesbasiliek

Zondag
7u00: Plechtige Fiertelmis
8u00: Ceremonie van de plechtige aanvraag door de burgemeester aan de Rector voor het bekomen van het Sint-Hermesschrijn. Na toestemming kan de Fiertelommegang van start gaan.
8u25: Ter hoogte van de Wijnstraat: afscheid van de processie en terugkeer van de geestelijkheid naar de Sint-Hermesbasiliek. Plotselinge verandering van processiemuziek naar marsmuziek. De Fiertelmars weerklinkt. De Fiertel is begonnen.
8u40: Ekkergem - kruispunt Kruisstraat - Fiertelmeers: eresaluut van de brandweerharmonie. De burgerlijke overheid neemt plaats in de voorbehouden koetsen.
9u00: Chalet de la Cruche - Kruisstraat: stilstand na 2,5 km
10u00 - 10u30: Louise-Marie: verering van de Sint-Hermesrelieken in de Kerk van Onze Lieve Vrouw van La Salette. Rustplaats voor de Bedevaarders. 7 km
10u37: Oude gendarmerie: vluchtherdenking van 1724 en heldhaftig verweer van de ruiters van Saint-Sauveur en Roborst tegen de Geuzen. De bellenklank houdt op en men loopt over een afstand van 150 m met het reliekschrijn.
10u50 - 11u00: Kapel O.L.V. van Lorette: stilstand van de Fiertel.
11u10 - 11u15: Schoonboeke - 10 km
11u47 - 11u55: Place à l'Aulnoit - Ellezelles - 12,5 km
12u20: Hoeve Hardy: doorgang van de voetgangers door de akkers naar de baan van de Beau-Site naar Ronse (Saint-Sauveur) - 15,5 km
13u10 - 13u20: Groeneboom. Korte rust. De Fiertel is halverwege.
13u45 - 13u55: Kruisbeeld Wattripont (grens Ronse en Wattripont). Overhandiging van de suikerkoek door de burgemeester van Ronse aan de Heer Graaf van Béthune, afstammeling van Gérard Waudrupont. Deze ceremonie herinnert aan de middeleeuwen, toen de Heer van Waudrupont ook Heer van Ronse was. - 21 km
14u30 - 15u35: Russeignies (Rozenaken): Grote rusttijd. Het Sint-Hermesschrijn wordt afgehaald door de plaatselijke geestelijkheid. Om 15 uur is een plechtig lof voorzien. - 24 km
15u45 - 15u55: Sint-Hermeshoeve - Russeignies: de oude cijnshoeve van Wadimont, toebehorend aan het Kapittel van Sint-Hermes. Herinnering aan de gastvrijheid, vroeger door het Kapittel geschonken aan de Fiertel.
16u40: Doortocht aan de molen "Ten Hootond" - 29km
17u30: Plechtige terugkeer van de Fiertelommegang van Sint-Hermes: vertrek van de historische processie in verband met het leven van Sint-Hermes en de geschiedenis van de stad Ronse.

Politieverordening Fiertel   

De Fiertelommegang is de oudste én mooiste traditie van de stad en dat wil iedereen graag zo houden. Daarom werd voor de Fiertel van zondag 16 juni 2019 door het college van burgemeester en schepenen een politieverordening goedgekeurd. Om de (mogelijke) overlast door leurhandel, verkoop van alcoholische dranken of publiciteitsacties langsheen het parcours tegen te gaan, geldt de verplichting om deze activiteiten vooraf aan te vragen bij de burgemeester.

Dit kan schriftelijk t.a.v. de burgemeester (Grote Markt 12 - 9600 Ronse) of eenvoudig via mail naar info@ronse.be. De aanvraag moet minimum volgende gegevens bevatten: naam, adres en contactgegevens van de aanvrager, omschrijving van de activiteit (openbaar of enkel op uitnodiging), de juiste locatie en een raming van het aantal genodigden. De aanvraag moet ten laatste vrijdagmorgen 7 juni 2019 om 10 uur bij de burgemeester aankomen.

Volgende Fiertel

  • zondag 15 juni 2025