Fiertel (nog) geen UNESCO werelderfgoed

Fiertelommegang

Geen eindpunt , maar nieuw begin...

De Fiertel wordt (voorlopig) geen werelderfgoed. Op 15 mei 2021 besliste minister-president Jambon, ook bevoegd voor cultuur, om de Geelse gezinsverpleging en Sint-Dimpnaverering volgend jaar door Vlaanderen voor te dragen bij UNESCO om opgenomen te worden op de representatieve lijst van het immaterieel erfgoed. De Fiertel haalde het nipt niet. Het was een nek-aan-nekrace, want naast Geel werd ook de Fiertelommegang van Ronse door de expertencommissie voorgedragen. Het waren twee evenwaardige dossiers die er met kop en schouders bovenuit staken. De minister erkent dit ook door de Fiertelommegang eervol te vermelden in zijn beslissing. Zowel de mate waarin Geel en Ronse in de opname- en selectiecriteria van UNESCO passen, als de kwaliteit van de dossiers maakten indruk op de commissie.

Uiteraard is dit voor alle Ronsenaars, voor iedereen die van ver of van dicht bij de Fiertel is betrokken en voor iedereen die heeft meegewerkt aan de voorbereiding van het dossier een grote ontgoocheling. Toch is dit geen eindpunt, maar een nieuw begin.

Al meer dan 10 jaar zet Ronse in op zijn erfgoed om van de stad een betere en mooiere plaats te maken. De historische stadskern ‘de Vrijheid’, daar waar de Fiertel haar oorsprong heeft en van waaruit zij vandaag nog steeds vertrekt, werd vernieuwd. Het schrijn van Sint-Hermes werd opgenomen in de lijst van Vlaamse topstukken. Dank zij het vele onderzoek van stadsarchivaris Eric Devos kreeg de Fiertel een nieuwe stimulans en kwam er een hernieuwde band met Rome, waar de catacombe van Sint-Hermes zich bevindt. Het Erfgoedbureau vzw bracht de hele Fiertel voor het eerst in kaart in relatie tot het landschap in een Erfgoed Interpretatie Atlas. De  internationale erfgoedwereld kwam in 2018 naar Ronse voor het internationale colloquium Walking with Saints. Mede dankzij de levende traditie van de Fiertel werd de Sint-Hermeskerk verheven tot basiliek.

De inspanningen van de laatste 10 jaar waren niet vergeefs, integendeel. Dankzij de werkgroep erfgoed van de stad kwamen de verschillende betrokkenen die voor de organisatie van de Fiertel instaan regelmatig samen en werden de banden versterkt. Zij zullen dit ook in de toekomst blijven doen. De laatste 10 jaar was er, dank zij het fundamentele onderzoek rond de Fiertel, een hernieuwde belangstelling onder de Ronsenaars en werden heel wat vernieuwingen aangebracht. De Gilde van Sint-Hermes vierde in 2018 onder grote belangstelling haar 500ste verjaardag. De Maatschappij der Dragers zag een nieuwe generatie opstaan en werd geëerd met een door de Vlaamse Heraldische Raad erkend wapenschild. Het Fiertelcomité en alle betrokkenen stonden open om oude stukken traject opnieuw in de Fiertel op te nemen.

Dankzij al die inspanningen is de Fiertel vandaag meer dan ooit levend en staat deze internationaal op de kaart. De Fiertel is een jaarlijks moment van vereniging, samenhorigheid en gemeenschap over grenzen heen. Het zijn deze eigenschappen die de Fiertel springlevend maken en de Ronsenaars en iedereen die om Ronse geeft zal blijven samenbrengen en verenigen nu en in de toekomst. Het is op dit élan dat alle betrokkenen uitkijken naar een mogelijke nieuwe kandidatuur voor de Fiertel in 2024.

De stad Ronse feliciteert Geel en hoopt samen met hen dat zij de selectie van UNESCO doorstaan en worden erkend als werelderfgoed.