Tarieven & betaling recyclagepark

Het recyclagepark werkt met een systeem van punten en supplementen. Hoeveel punten en supplementen aangerekend worden, hangt af van:

 1. het soort afval dat je meebrengt
 2. de hoeveelheid
 3. het voertuig

Klik hier voor een volledig overzicht van alle afvaltarieven.

PUNTEN

punten 1 tot en met 6 (voor gezinnen gedomicilieerd in Ronse)

gratis 

punten 7 tot en met 12 € 2,50 / punt
punten 13 tot en met 24 € 5,00 / punt
punten vanaf 25 € 10,00 / punt
   

Een voorbeeld: je gaat naar het recyclagepark met papier, grasmaaisel, glazen flessen en met een oude matras. Alles kan in de koffer van je wagen. Dat kost je 1 punt voor het voertuig (tarief 1) + € 5,00 voor de matras, want een matras is grof restafval en dat behoort tot de extra betalende grof vuilfracties. Heb je de achterzetels neergeklapt om meer te kunnen vervoeren, dan krijg je tarief 2 (2 punten) + € 5,00 voor de matras (grof brandbaar restafval). Als je én de koffer én je aanhangwagen gevuld hebt met afval, dan krijg je tarief 3 (3 punten) + € 5,00 voor de matras.

Op 1 januari krijgt ieder gezin automatisch 6 gratis punten. De gratis punten die op 31 december niet gebruikt zijn, vervallen.

GRATIS TOEGANG (tarief 0)

 • frituurvet en frituurolie
 • elektro en elektronische toestellen
 • asbest tot 2m³/j
 • taxus (geen gratis inzameling in 2019)
 • Klein Gevaarlijk Afval (KGA) 
 • afhalen compostvat
 • hol glas (glazen flessen, bokalen e.d.)
 • textiel
 • kunststoffen: piepschuim - plastiekfolie - bloempotjes en plantentrays
 • overige zachte plastics: “botervlootjes en co”

AANREKENING VOERTUIG (tarief 1, 2 of 3)

TARIEF 1 (0,5 m³ afval): 1 PUNT

 • auto
 • per fiets
 • te voet

TARIEF 2 (1m³ afval): 2 PUNTEN

 • auto met aanhangwagen kleiner dan 2 m. zonder afval in de koffer
 • auto met zetels neergeklapt of weggehaald
 • pick-up

TARIEF 3  (2m³ afval):  3 PUNTEN

 • auto met aanhangwagen groter dan 2 m. en kleiner dan 3 m.
 • auto met aanhangwagen + afval in de koffer
 • bestelwagen

SUPPLEMENTEN (tarief 4 of 5)

Voor de volgende afvalstoffen worden supplementen aangerekend:

- grof (brandbaar) restafval
- inert bouw- en sloopafval (puin, keramiek, vlak glas, kalk en gips)
- houtafval
- eterniet (gebonden asbestcement) vanaf 2 m³/jaar (meer info over asbest kan je hier vinden)

Voor de aanvoer van kleine hoeveelheden puin, keramiek, vlak glas, kalk, gips en houtafval, niet afkomstig van afbraakwerken worden geen extra punten aangerekend. "Kleine hoeveelheden"  = max 0,10 m³  = 1 zak met hout, 1 vensterglas, een grote stenen bloempot... 

Wat is grof brandbaar restafval?
Dit zijn alle afvalstoffen, die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in de Diftar container kunnen en die niet meer kunnen gesorteerd worden. Restafval is het groot brandbaar, niet-recycleerbaar afval dat  overblijft nadat je alles gesorteerd hebt.  Bijvoorbeeld: matrassen, oude tapijten, een oude sofa…

TARIEF 4: Supplement grof vuil - te betalen

punten voertuig + 

 • € 5,00 extra voor grof vuil tot 1m³
 • € 10,00 extra voor grof vuil >1m³ tot 2m³

TARIEF 5: Supplement – extra punt

punten voertuig +  1 extra punt voor:

 • gebonden asbest (Eterniet) >2m³/jaar
 • bouw- en sloopafval > 100 liter

LUIERS (tarief 6)

TARIEF 6: luiers (in witte luierzakken)

 • altijd € 2,50 per keer (los van de punten)

Als je luiers naar het recyclagepark brengt moet dat in speciale witte luierzakken. Deze zakken zijn te koop in het stadhuis aan het onthaal en in sommige warenhuizen. Kostprijs: € 5 voor een rol van 10 zakken. Per keer dat je luiers naar het recyclagepark brengt kost dit 2,50 euro. Dit staat los van het puntensysteem. De luiers kunnen jammer genoeg niet gerecycleerd worden en belanden uiteindelijk in de verbrandingsoven, samen met het andere restafval. Voor de milieuwinst moet je de luiers dus niet apart houden. Je kunt ze even goed in je Diftar container deponeren. De inzameling van luiers op het recyclagepark is vooral een tegemoetkoming, bedoeld voor mensen met medische problemen en voor gezinnen met kleine kinderen.

Ticket

Als je een bezoek brengt aan het recyclagepark, krijg je een ticket. Daar staat op hoeveel je aangerekend krijgt voor je bezoek.  Hou je ticket goed bij.

Betaling

Op het recyclagepark kan er niet betaald worden. De kosten voor het recyclagepark worden gefactureerd op de Diftar rekening. Je krijgt de rekening toegestuurd in februari-maart, voor de afvalkosten van het voorbije jaar.

Op je Diftar aanslagbiljet vind je:

- de kosten voor het ophalen en verwijderen van het restafval via de huis-aan-huisinzameling
- de kosten voor de inzameling en verwijdering van grofvuil en snoeihout via ophaling AAN HUIS op afroep
- de kosten voor het gebruik van het recyclagepark