Veelgestelde vragen

100 kilogram recycleerbaar afval gratis?

Jaarlijks mag elk gezin 100 kg recycleerbaar afval gratis brengen. Je mag tijdens die bezoeken wel enkel recycleerbaar afval brengen. Heb je ook niet-recycleerbaar afval bij, dan moet je betalen. In deze 100 kg zit ook het zogenaamde "gratis" afval verrekend. Is je 100 kilogram opgebruikt en je brengt bijvoorbeeld nog een koelkast, dan moet je hiervoor wel betalen.

Tarief?

Zijn de 100 kg opgebruikt of breng je tegelijk ook niet-recycleerbaar afval mee, dan moet je betalen: € 0,10 / kg.
Ter vergelijking: voor restafval dat aan huis opgehaald wordt, betaal je € 0,28/kg.

Is dat systeem niet onrechtvaardig? Wat met “gratis” afval?

Het systeem is goedkoop en eenvoudig: er is slechts één zone en je mag elk jaar de eerste 100 kilogram recycleerbaar afval gratis brengen. Is die 100 kilogram op dan moet je wel betalen. Ook voor afval dat zogenaamd “gratis” is. Het aandeel “gratis” afval zit immers vervat in de 100 kilogram gratis recycleerbaar afval.

Is 100 kilogram niet weinig?

In de 100 kilogram afval zit een deel waarvoor je in een ander systeem (betalend/gratis) wel had moeten betalen, zoals harde plastics of steenpuin en een deel waar je vooraf al een bijdrage voor hebt betaald zoals bij een koelkast. Voor een gemiddeld gezin is 100 kilogram niet weinig. Reeds jaren wordt op recyclageparken gemiddeld minder dan 40 kilogram “gratis” afval per gezin binnen gebracht. Eigenlijk krijg je op die manier 60 kilogram gratis afval bovenop de 40 kilogram die je gemiddeld zou brengen. Je doet dus eigenlijk profijt als je het vergelijkt met een recyclagepark dat is opgedeeld in een gratis en een betalend gedeelte.   

Wat als je met het gezin een pechjaar heb waarin veel stuk gaat?

Je kan inderdaad uitzonderlijk boven de 100 kilogram uitkomen, wanneer in hetzelfde jaar zowel je wasmachine, droogkast, koelkast en oude beeldbuistelevisie sneuvelen,. Maar dan heb je de volgende jaren heel waarschijnlijk bijna geen “gratis” aanvoer meer nodig, terwijl je nog steeds recht hebt op 100 kilogram. Die kan je dan gebruiken om steenpuin, hout, metalen of andere recycleerbare afvalstoffen toch gratis binnen te brengen. Wees gerust: op lange termijn doet iedereen voordeel met het systeem van 100 kilogram gratis.  

Wat als je niet akkoord bent met dit systeem?

Wie toch steeds gratis met bijvoorbeeld een koelkast op het recyclageparken terecht wil, kan afstand doen van de 100 kilogram vrijstelling. Dat kan via een afstandsverklaring. Voor 2020 doe je dat ten laatste 15 werkdagen voor je naar het recyclagepark wilt gaan en bij voorkeur voor 31 januari. Hou er wel rekening mee dat je dan voor alle andere afvalstoffen, ook al zijn ze recycleerbaar, wel vanaf de eerste kilogram zal moeten betalen. Meer info over deze afstandsverklaring

Recycleerbaar of niet-recycleerbaar?

Wat is recycleerbaar afval en wat niet. Deze lijst vind je hier.

Wat als je geen gezin bent?

Ook kleine KMO’s, zelfstandigen, eigenaars van een tweede verblijf, scholen en verenigingen kunnen op het recyclagepark terecht. De regeling van 100 kg gratis geldt echter niet voor deze groepen. Voor hen is er een andere regeling. Deze gebruikers moeten een aanvraag doen. Lees hier hoe je die aanvraag kan doen.

Regeling voor hechtgebonden asbest en luiers?

Voor hechtgebonden asbest en luiers werd een bijzondere regeling uitgewerkt.

  • Jaarlijks kan je 200 kg hechtgebonden asbest gratis brengen. De voorwaarde is wel dat je bij je bezoek enkel asbest brengt.
  • Eenzelfde regeling geldt voor luiers. Elk gezin kan 200 kg luiers brengen op voorwaard dat de luiers in reglementaire luierzakken zitten. Deze zakken zijn te koop voor € 5 per rol ( = 10 stuks) aan het onthaal van het stadhuis en in verschillende warenhuizen. Heb je ook ander afval mee, dan geldt het normale tarief.

Wil je asbest of luiers brengen? Druk eerst op de “asbestknop” of “luierknop” aan de ingangszuil voor je je identiteitskaart in de gleuf steekt. De parkwachter komt dan eerst controleren voor hij de vrijstelling toekent.

Hoe betalen?

Op het recyclagepark kan ter plaatse niet betaald worden. Alle kosten worden verrekend via de Diftar-rekening. Die krijg je één maal per jaar in februari. Op het Diftar-aanslagbiljet vind je drie bedragen :

- de kosten voor je Diftar container
- de kosten voor ophaling aan huis van grof vuil en snoeihout
- de kosten voor het recyclagepark (als je moet betalen voor je bezoek).