Toegang recyclagepark

Openingsuren

Hier vind je de openingsuren en sluitingsdagen van het recyclagepark. 

Toegang recyclagepark

Als je in Ronse gedomicilieerd bent (als inwoner, zaakvoerder of zelfstandige) krijg je toegang met je elektronische identiteitskaart

Als je behoort tot één van onderstaande categorieën, moet je een aanvraag doen.

  • Je wil naar het recyclagepark komen voor een vereniging, school of jeugdinstelling.
  • Je bent zaakvoerder van een KMO (met maximaal 9 werknemers) in Ronse, maar je bent hier niet gedomicilieerd.
  • Je bent zelfstandige ondernemer in Ronse, maar je bent hier niet gedomicilieerd.
  • Je woont niet in Ronse maar je hebt hier een geregistreerd tweede verblijf. 

Verenigingen, scholen en jeugdinstellingen

Verenigingen

Verenigingen uit Ronse kunnen naar het recyclagepark maar moeten eerst een aanvraag doen. Het gebrachte afval mag enkel komen van de dagelijkse werking. Restafval dat voortkomt uit een commerciële activiteit (bv. een eetfestijn) is niet toegelaten. De aanvraag gebeurt met dit aanvraagformulier.

Scholen en jeugdinstellingen

Scholen en jeugdinstellingen zijn inrichtingen gelegen op het grondgebied van de stad die één of andere vorm van onderwijs verstrekken of instellingen (VZW’s) voor bijzondere jeugdzorg, begeleid zelfstandig wonen, internaten.

De scholen en jeugdinstellingen van Ronse mogen bedrijfsafvalstoffen die vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval en waarvan de hoeveelheden te klein zijn om ze door een privé-inzamelaar te laten ophalen, onder bepaalde voorwaarden naar het recyclagepark te brengen.

De aanvraag gebeurt met dit aanvraagformulier 

Zelfstandige ondernemers (ZO's) en kleine KMO's (tot 9 werknemers)

Zelfstandige ondernemers en KMO's, gevestigd in Ronse kunnen naar het recyclagepark voor het deponeren van afvalstoffen die naar aard en hoeveelheid vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval. Als je ook gedomicilieerd bent in Ronse, dan kun je zonder meer gebruik maken van je identiteitskaart. Als je als zelfstandige ondernemer of verantwoordelijke voor een KMO niet gedomicilieerd bent in Ronse, moet je eerst een aanvraag doen.

De aanvraag gebeurt met dit aanvraagformulier. De kosten voor je bezoek komen op je privé adres, en niet op naam van je bedrijf. Als je de afvalkosten wil inbrengen in je bedrijfskosten, is het beter dat je een private afvalfirma contacteert.

Piepschuim in grote hoeveelheden wordt enkel aanvaard indien aangebracht in speciale zakken voor deze fractie. Deze zakken zijn te koop aan het onthaal van het stadhuis. 

Voor grof brandbaar restafval, andere dan toegelaten vergelijkbare afvalstoffen en niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen moeten KMO's en ZO's een gespecialiseerde firma contacteren. Dit geldt ook voor Klein Gevaarlijk Afval, ontstaan uit de bedrijfsactiviteit. 

Tweede verblijf  

Info over tweede verblijven: Financiële Dienst, 055 23 27 34 of aangiften@ronse.be.

Wil je als bewoner van een tweede verblijf toegang krijgen tot het recyclagepark?
De aanvraag gebeurt met dit aanvraagformulier.

Landbouwers

Op het recyclagepark kunnen landbouwers met bedrijfszetel in Ronse één maal per jaar landbouwfolie aanleveren. De datum en de regeling wordt jaarlijks bepaald door het College van Burgemeester en Schepenen. De landbouwbedrijven worden hiervan op de hoogte gesteld.