Toegang recyclagepark

Openinguren

Van 1 oktober tot en met 28 februari
Maandag : gesloten
Dinsdag : 9 u. - 12 u. en 13 u. - 16 u.
Woensdag : 9 u. - 12 u. en 13 u. - 16 u.
Donderdag : 13 u. - 16 u.
Vrijdag : 9 u. - 12 u.
Zaterdag : 9 u. - 12 u. en 13 u. - 17 u.

Van 1 maart tot en met 30 september
Maandag : gesloten
Dinsdag : 9 u. - 12 u. en 13 u. - 16 u.
Woensdag : 9 u. - 12 u. en 13 u. - 16 u.
Donderdag : 13 u. - 16 u.
Vrijdag : 9 u. - 12 u. en 13 u. - 16 u.
Zaterdag : 9 u. - 12 u. en 13 u. - 17 u.

Tijdens zon- en feestdagen is het recyclagepark gesloten. Soms wordt ook een brugdag gemaakt.
Controleer dus vooraf even via de openingsmodule bovenaan deze pagina of het recyclagepark de dag van jouw bezoek open is!

Toegang recyclagepark

Het recyclagepark is toegankelijk voor:

 • inwoners van Ronse
 • mensen die in Ronse een geregistreerd tweede verblijf hebben
 • KMO 's tot 9 werknemers (kleine KMO's of KKMO's)
 • zelfstandige ondernemers (ZO)
 • door de stad erkende verenigingen
 • scholen en jeugdinstellingen

Als inwoner krijg je enkel toegang met je elektronische identiteitskaart. Als er een probleem is met je identiteitskaart, moet je de parkwachter roepen.

Je krijgt ook toegang met je elektronische identiteitskaart:

 • als je niet de Belgische nationaliteit hebt maar wel in Ronse gedomicilieerd bent
 • als je een geregistreerd tweede verblijf hebt in Ronse
 • als je zaakvoerder bent van een KKMO in Ronse maar niet gedomicilieerd bent in Ronse
 • als je zelfstandige ondernemer bent in Ronse maar niet gedomicilieerd bent in Ronse

Als je behoort tot één van deze categorieën, moet je een aanvraag doen via Recyclagepark@ronse.be. Twee werkdagen na de aanvraag krijg je toegang tot het Recyclagepark.
Scholen en jeugdinstellingen kunnen een speciale toegangsbadge aanvragen.

Verenigingen, scholen en jeugdinstellingen

Verenigingen

De verenigingen zijn de door de stad erkende verenigingen die vergelijkbaar huishoudelijk afval aanvoeren voor zover dit afval niet voortkomt uit een commerciële activiteit (bv. eetfestijn). Verenigingen mogen 1 maal per jaar 2 m³ afval gratis aanbieden. Doe eerst een aanvraag om toelating te krijgen (richt de aanvraag aan het college van burgemeester en schepenen). Restafval dat in de Diftar container kan is niet toegelaten. De milieudienst levert het toelatingsattest af binnen de 5 werkdagen. Enkel de persoon vermeld op het attest wordt toegelaten en geregistreerd met de identiteitskaart.

De aanvraag gebeurt met het aanvraagformulier voor verenigingen.

Scholen en jeugdinstellingen

Scholen en jeugdinstellingen zijn

 • inrichtingen gelegen op het grondgebied van de stad die één of andere vorm van onderwijs verstrekken
 • instellingen (VZW’s) voor bijzondere jeugdzorg, begeleid zelfstandig wonen, internaten.

De scholen en jeugdinstellingen van Ronse mogen bedrijfsafvalstoffen die vergelijkbaar zijn met huishoudelijk afval en waarvan de hoeveelheden te klein zijn om ze door een privé-inzamelaar te laten ophalen, onder bepaalde voorwaarden naar het recyclagepark te brengen.

Om toegang te verkrijgen is een speciale toegangsbadge nodig. De aanvraag gebeurt met het aanvraagformulier voor scholen en jeugdinstellingen. De toegangsbadge wordt overhandigd bij het eerste bezoek (min 5 dagen na aanvraag). Breng zeker de bijlage fracties scholen en jeugdinstellingen telkens ingevuld mee wanneer je afval naar het recyclagepark brengt.

Zelfstandige ondernemers (ZO's) en kleine KMO's (tot 9 werknemers)

Zelfstandige ondernemers en KKMO's, gevestigd in Ronse kunnen naar het recyclagepark voor het deponeren van vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Als je ook gedomicilieerd bent in Ronse, dan kun je zonder meer gebruik maken van je identiteitskaart. Als je als zelfstandige ondernemer of verantwoordelijke voor een KKMO niet gedomicilieerd bent in Ronse, moet je eerst een toelating aanvragen bij de milieudienst.

Volgende vergelijkbare afvalstoffen van KKMO en ZO worden ingezameld:

 • papier en karton
 • hol glas
 • wit zuiver piepschuim met bolletjesstructuur (EPS)
 • plastic verpakkingsafval (plasticfolies) met uitzondering van landbouwfolie
 • plastic bloempotten en plantentrays
 • oude metalen.

Piepschuim en plasticfolie worden enkel aanvaard indien aangebracht in de speciale zakken voor deze fracties. Deze zakken zijn te koop aan het onthaal van het stadhuis. 

Voor grof brandbaar restafval, andere dan toegelaten vergelijkbare afvalstoffen en niet-vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen moeten KKMO's en ZO's een gespecialiseerde firma contacteren. Dit geldt ook voor Klein Gevaarlijk Afval, ontstaan uit de bedrijfsactiviteit. 

De aanvraag gebeurt met dit aanvraagformulier. De kosten voor je bezoek komen op je privé adres, en niet op naam van je bedrijf. Als je de afvalkosten wil inbrengen in je bedrijfskosten, is het beter dat je een private afvalfirma contacteert.

Tweede verblijf  

Info over tweede verblijven: Financiële Dienst, 055 23 27 34 of aangiften@ronse.be.
De aanvraag gebeurt met dit aanvraagformulier.

Landbouwers

Het recyclagepark is geopend voor landbouwers met bedrijfszetel in Ronse, voor de aanvoer van landbouwfolies op de door het College bepaalde data, volgens het retributiereglement op het gebruik van het recyclagepark.