Aanvragen via "Digitaal loket"

Via het "Digitaal loket" kan je thuis zelf een document of attest aanvragen. Dit document wordt automatisch getekend en digitaal afgeleverd. 
Enkele muisklikken volstaan om aktes, attesten en uittreksels binnen enkele seconden digitaal thuisgestuurd te krijgen.

Digitaal loket  (klik hier) 

Burgerlijke Stand

Je kan automatisch afschriften van gescande (en gemetadateerde) aktes uit de registers van de burgerlijke stand ophalen, ondertekenen en afleveren aan de aanvrager.

 • akte van geboorte
 • akte van huwelijk
 • akte van echtscheiding
 • akte van overlijden
 • akte van naamsverandering
 • etc.

Bevolking

Je kan automatisch bevolkingsattesten uit het rijksregister ophalen, ondertekenen en afleveren aan de aanvrager. 

 • uittreksel uit het bevolkingsregister
 • attest samenstelling gezin
 • attest van woonst zonder adreshistoriek
 • attest van woonst met adreshistoriek binnen de eigen gemeente
 • attest volledige adressenhistoriek (woonplaatshistoriek)
 • attest van wettelijke samenwoning
 • attest van leven
 • attest van nationaliteit
 • attest van verblijf en nationaliteit
 • attest van verblijf voor een huwelijk
 • attest inzake wijze van teraardebestelling*
 • attest voor intern gebruik: wettelijke informatietypes van het rijksregister*
 • attest ‘inlichting uit het rijksregister’ met enkel de juiste woonplaats (geen adres) van betrokkene (i.g.v. aanvraag over een niet-inwoner, door een persoon die een aantoonbaar wettelijk recht heeft op het gevraagde attest)
 • attest van reistoelating minderjarig kind
 • PIN/PUK-codes voor EID of Kids-ID

De inhoud van de documenten, de formuleringen en wie welk document kan ontvangen, worden geautomatiseerd in lijn met de richtlijnen van het Rijksregister.

Centraal strafregister

Met deze module kan je een uittreksel uit het strafregister aanvragen bij het Centraal Strafregister. Het systeem zorgt ervoor dat het document ondertekend en afgeleverd wordt aan de aanvrager. De aanvraag wordt dus volledig automatisch afgehandeld.

Er zijn 3 uittreksels online verkrijgbaar:

 • Model 1 - art. 595: andere doeleinden dan deze van de hierna vermelde modellen 
 • Model 1 - art. 596.1: voor o.a. jachtverlof, bewaking, wapenvergunning, schietclub, erkenning aannemer
 • Model 2 - art. 596.2: voor werken met minderjarigen (opvoeding, hulpverlening, advies, begeleiding, bescherming, animatie, …), voor activiteiten of werk in het onderwijs, bij Kind & Gezin, voor adoptie of pleegouderschap

Handleidingen