Uittreksel uit het strafregister 

Een uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat eventuele strafrechtelijke veroordelingen van de betrokken persoon - de ‘aanvrager’ - vermeldt. Vroeger kende men dit document als een ‘attest van goed zedelijk gedrag’ of een ‘bewijs van goed gedrag en zeden’. Als burger kan je steeds een uittreksel uit het strafregister aanvragen bij het bestuur van de stad of gemeente waar je in de bevolkingsregisters ingeschreven bent.

Een uittreksel uit het strafregister aanvragen 

Een uittreksel uit het strafregister moet je persoonlijk aanvragen.

 • Via eGovFlow kan je onmiddellijk je uittreksel downloaden en afprinten.
 • Aanvragen aan de balie van de dienst Bevolking (stadhuis). Je hebt daarvoor je identiteitskaart nodig.
  Als het document onmiddellijk kan opgemaakt worden, kun je het meteen mee naar huis nemen.
 • Online via dit webformulier. Nadien moet je het document persoonlijk afhalen (met je identiteitskaart) aan de balie van de dienst Bevolking.
 • In een paar uitzonderlijke gevallen, namelijk afwezigheid of ziekte, mag je iemand anders de toestemming geven om in jouw naam je uittreksel uit het strafregister aan te vragen. Deze toestemming bestaat uit een met de hand geschreven volmacht én een kopie van de beide zijden van je identiteitskaart.

Aanvraagformulier voor werkgevers, verenigingen of organisaties.
De werkgever, vereniging of organisatie, die een uittreksel uit het strafregister vraagt aan de persoon die zich wil aansluiten bij een vereniging of organisatie, dient hiervoor een aanvraagformulier te gebruiken. Op dit formulier kan hij het type van uittreksel aanduiden. Het is belangrijk dat de werkgever, vereniging of organisatie het juiste type aanduidt, aangezien elk type uittreksel slechts de informatie bevat die relevant is voor die activiteit. Meer info, alsook het aanvraagformulier kan je hier vinden.

Types van uittreksel uit het strafregister

 • Type 595 (voorheen Model 1): standaard uittreksel, van toepassing voor elke niet gereglementeerde activiteit en waarvoor dus geen uittreksel type 596.1 of 596.2 vereist is.
 • Type 596.1: uittreksel bestemd voor een gereglementeerde activiteit, in uitvoering van het artikel 596.1 van het Wetboek van Strafvordering.
 • Type 596.2 (voorheen Model 2): uittreksel dat aangevraagd moet worden om toegang te kunnen krijgen tot een activiteit die valt onder de opvoeding, de psychische, medische en/of sociale begeleiding en de hulpverlening aan de jeugd, de kinderbescherming en de animatie of begeleiding van minderjarigen.

Welk type heb ik nodig?
Om uit te maken welk type van uittreksel uit het strafregister moet afgeleverd worden, is het belangrijk dat je bij de aanvraag precies aangeeft voor welke activiteit je het document nodig hebt. Kom je bij het uitoefenen van je kerntaken al dan niet onvermijdelijk en voor het grootste deel van de tijd in contact met minderjarigen, bij voorbeeld met het oog op hun opvang, begeleiding, opvoeding...?

Naast de activiteiten met minderjarigen zijn er bovendien nog een aantal gereglementeerde activiteiten waarvoor een afzonderlijk type van uittreksel uit het strafregister afgeleverd moet worden. Je verklaring over de activiteit moet dus inderdaad gedetailleerd zijn en het volstaat bijvoorbeeld niet te verklaren dat de opvang, begeleiding en/of opvoeding van minderjarigen niet tot je taken zal behoren.

Hoe lang duurt het en hoeveel kost het?

Een uittreksel voor een activiteit met minderjarigen (Type 596.2) is na maximum vier werkdagen klaar. De beide andere types (type 595 en 596.1) worden in de regel onmiddellijk bij de aanvraag opgemaakt. Je kunt deze ook onmiddellijk mee naar huis nemen.

Een uittreksel uit het strafregister is gratis.

Een uittreksel uit het strafregister afhalen

 • Heb je het uittreksel zelf aan de balie aangevraagd, maar was het niet mogelijk het document onmiddellijk klaar te maken, dan wordt het met de post op je thuisadres bezorgd. Tenzij je uiteraard verkiest het later zelf af te halen.
 • Heb je je uittreksel uit het strafregister via het webformulier aangevraagd, dan moet je persoonlijk langskomen om het af te halen. De wet schrijft namelijk voor dat wij je identiteit controleren, en dat is enkel mogelijk als je je zelf, met je identiteitskaart, aan de balie aanmeldt.
 • Als een andere persoon je uittreksel met een volmacht aan de balie aanvraagt, dan zullen wij het document altijd met de post naar je thuisadres sturen aangezien wij je uittreksel onder geen beding aan een andere persoon dan jezelf mogen overhandigen.  
Extra informatie

Met vragen kan je terecht bij :