Attest wettelijk samenwonen

Een attest van wettelijke samenwoning kan je op drie manieren aanvragen.

  • Via eGovFlow kan je onmiddellijk je attest downloaden en afprinten.
  • Vraag je dit aan via 'Mijn Dossier', dan kan je het ook onmiddellijk downloaden.
  • Je kan dit aanvragen bij de dienst Burgerzaken aan het loket, schriftelijk of online via dit webformulier.

Aanvraag via de dienst Burgerzaken
De aanvraag gebeurt door jezelf, een wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris). Dit kan aan het loket, schriftelijk of online via onderstaand webformulier. De documenten kan je persoonlijk afhalen aan het loket of worden je toegestuurd (bij aanvraag via het webformulier). 

De afgifte van uittreksels of getuigschriften aan derden (elke persoon, publieke of private instelling) kan alleen voor zover de afgifte van de documenten door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan en mits een schriftelijke, ondertekende en gewettigde aanvraag met vermelding van de bepalingen waarop de aanvraag is gesteund.