Attest wettelijk samenwonen

Digitaal loket >> download hier een "attest van wettelijke samenwoning".  

Je kan dit attest onmiddellijk downloaden en afprinten!

Een attest van wettelijke samenwoning kan je op twee manieren aanvragen.

  • Via het "Digitaal loket" kan je onmiddellijk je attest downloaden en afprinten.
  • Je kan dit attest ook aanvragen bij de dienst Burgerzaken aan het loket, schriftelijk of online burgerzaken@ronse.be.

Aanvraag via de dienst Burgerzaken

De aanvraag gebeurt door jezelf, een wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris). Dit kan aan het loket, schriftelijk of online via onderstaande gegevens. De documenten kan je persoonlijk afhalen aan het loket of worden je toegestuurd (bij aanvraag via het webformulier). 

De afgifte van uittreksels of getuigschriften aan derden (elke persoon, publieke of private instelling) kan alleen voor zover de afgifte van de documenten door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan en mits een schriftelijke, ondertekende en gewettigde aanvraag met vermelding van de bepalingen waarop de aanvraag is gesteund.