Geboorteakte

Digitaal loket >> download hier een "akte van geboorte".

Je kan deze akte onmiddellijk downloaden en afprinten!

Een afschrift "akte van geboorte" kan je op twee manieren aanvragen:

  • Via het "Digitaal loket" kan je onmiddellijk je akte downloaden en afprinten. Dit document wordt digitaal ondertekend.
  • Je kan deze akte ook telefonisch of via mail aanvragen bij de dienst Burgerzaken.

Aanvragen bij de dienst Burgerzaken

De aanvraag gebeurt door jezelf, een wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris).

Dit kan telefonisch of via mail. De documenten kan je daarna persoonlijk afhalen aan het loket of worden je toegestuurd. 

De afgifte van uittreksels of getuigschriften aan derden (elke persoon, publieke of private instelling) kan alleen voor zover de afgifte van de documenten door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan en mits een schriftelijke, ondertekende en gewettigde aanvraag met vermelding van de bepalingen waarop de aanvraag is gesteund.