Geboorteakte

Een afschrift akte van geboorte kan je op twee manieren aanvragen:

  • Via eGovFlow kan je onmiddellijk je akte downloaden en afprinten. Dit document wordt digitaal ondertekend.
  • Je kan deze akte ook aanvragen bij de dienst Burgerzaken aan het loket, schriftelijk of online via dit webformulier.

Werkwijze
De aanvraag gebeurt door jezelf, een wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd) of bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris). Dit kan aan het loket, schriftelijk of online via onderstaand webformulier. De documenten kan je persoonlijk afhalen aan het loket of worden je toegestuurd (bij aanvraag via het webformulier). 

De afgifte van uittreksels of getuigschriften aan derden (elke persoon, publieke of private instelling) kan alleen voor zover de afgifte van de documenten door of krachtens de wet is voorgeschreven of toegestaan en mits een schriftelijke, ondertekende en gewettigde aanvraag met vermelding van de bepalingen waarop de aanvraag is gesteund.