Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

In het "Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst" worden de dossiers van de sociale dienst behandeld.

Samenstelling

Wim Vandevelde
voorzitter OCMW

 

Andere effectieve leden

Plaatsvervanger

Safia Marzouki
raadslid
Leonard Verstichel
raadslid
Isabelle Raevens
raadslid
 
Philippe Gilbert Vallez
raadslid
Christine Soudan
raadslid
Fanny Verheyen
raadslid
Leonard Verstichel
raadslid

Bevoegdheden 

De door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn overgedragen bevoegdheden aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, bij beslissing d.d. 27 juni 2013 :

  • het toekennen van de individuele maatschappelijke dienstverlening aan personen en gezinnen zoals die omschreven is in de artikels 57 tot en met 60 van de OCMW-wet en in de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op Maatschappelijke Integratie.
  • het vaststellen van de bijdrage van de begunstigde in de kosten van de maatschappelijke dienstverlening en het bepalen van de bijdrage van de onderhoudsplichtigen (art. 97 tot 104 van de OCMW -wet), binnen de grenzen van de algemene criteria die door het ministerie dienaangaande zijn vastgelegd.
  • het toepassen van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun in kader van de onderstandswoonst en vaststelling van de behoeftigheid.
  • het toekennen van de dienstverlening van sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard
  • het overleg tussen het OCMW en de instellingen en diensten voor maatschappelijk werk die in de regio van de gemeente aanwezig zijn en het overleg met de overige erkende dienstverlenende instellingen en organisaties.
  • advies verlenen aan de raad voor maatschappelijk welzijn omtrent de criteria die als basis dienen voor de hulpverlening en de terugvordering, de werking van de sociale dienst en het sociaal beleid van het OCMW.
  • de opvangmogelijkheden in crisissituaties
  • de opname van bejaarden in het Rustoord en het Rust- en Verzorgingstehuis en de financiële regeling ervan.
  • de plaatsingen in tehuizen en gestichten andere dan het plaatselijke Rustoord en Rust- en Verzorgingstehuis.