Aanvragen via eGovFlow

Een volautomatisch webloket

Via eGovFlow kan je thuis een document, dat automatisch getekend en afgeleverd is, aanvragen en ontvangen en dit zonder tussenkomst van een ambtenaar. Het webloket is 24/7 beschikbaar. Gedaan met verplaatsingen naar en lange wachttijden in het stadhuis. Enkele muisklikken volstaan om aktes, attesten en uittreksels binnen enkele seconden digitaal thuisgestuurd te krijgen.

Download je documenten via eGovFlow

eGovFlow® - Burgerlijke Stand

Deze oplossing kan automatisch afschriften van de gescande (en gemetadateerde) aktes uit de registers van de burgerlijke stand ophalen, ondertekenen en afleveren aan de aanvrager. Mogelijke aktes zijn ondermeer:

 • akte van geboorte
 • akte van huwelijk
 • akte van echtscheiding
 • akte van overlijden
 • akte van naamsverandering
 • etc.

eGovFlow® - Bevolking

Deze oplossing kan automatisch bevolkingsattesten uit het rijksregister ophalen, ondertekenen en afleveren aan de aanvrager. Er zijn een 10-tal attesten van dienst Bevolking voorzien, die (onder bepaalde voorwaarden) automatisch kunnen afgeleverd worden:

 • uittreksel uit het bevolkingsregister
 • attest samenstelling gezin
 • attest van woonst zonder adreshistoriek
 • attest van woonst met adreshistoriek binnen de eigen gemeente
 • attest volledige adressenhistoriek (woonplaatshistoriek)
 • attest van wettelijke samenwoning
 • attest van leven
 • attest van nationaliteit
 • attest van verblijf en nationaliteit
 • attest van verblijf voor een huwelijk
 • attest inzake wijze van teraardebestelling*
 • attest voor intern gebruik: wettelijke informatietypes van het rijksregister*
 • attest ‘inlichting uit het rijksregister’ met enkel de juiste woonplaats (geen adres) van betrokkene (i.g.v. aanvraag over een niet-inwoner, door een persoon die een aantoonbaar wettelijk recht heeft op het gevraagde attest)
 • attest van reistoelating minderjarig kind
 • PIN/PUK-codes voor EID of Kids-ID

De inhoud van de documenten, de formuleringen en wie welk document kan ontvangen, worden geautomatiseerd in lijn met de richtlijnen van het Rijksregister.

eGovFlow® - Centraal strafregister

Met deze module vraagt eGovFlow automatisch het uittreksel strafregister aan bij het Centraal Strafregister. eGovFlow zorgt ervoor dat het document automatisch ondertekend en afgeleverd wordt aan de aanvrager. De aanvraag wordt dus volledig automatisch afgehandeld.

Er zijn 3 uittreksels online verkrijgbaar:

 • Model 1 - art. 595: andere doeleinden dan deze van de hierna vermelde modellen 
 • Model 1 - art. 596.1: voor o.a. jachtverlof, bewaking, wapenvergunning, schietclub, erkenning aannemer
 • Model 2 - art. 596.2: voor werken met minderjarigen (opvoeding, hulpverlening, advies, begeleiding, bescherming, animatie, …), voor activiteiten of werk in het onderwijs, bij Kind & Gezin, voor adoptie of pleegouderschap

Handleidingen