Openbare onderzoeken

De dossiers van de openbare onderzoeken in Ronse liggen ter inzage bij de betreffende diensten.
Voor meer informatie over een openbaar onderzoek kan je dan ook bij deze diensten terecht:

 

Domein  Onderwerp  Van  Tot en met  Raadpleeg
Omgeving

Referentie: OMV_2019003171 – 2019/237

Aanvraag tot omgevingsvergunning van

DE NIEUWE HAARD (Dupont Luc - Lepez Peter)

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN (Criquielion Johan),

voor het bouwen van een sociaal huisvestingsproject na het slopen van de bestaande bebouwing.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen,

Georges Desmetstraat 2 - 4 - 6 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20

Hermes Van Wynghenestraat 19 - 21

kadastraal RONSE 2 AFD C 103/A5 - 103/Y3 - 103/W3 - 103/D5 - 103/R4 - 103/T3 - 103/Z3 - 103/E5 - 103/T4 - 103/S4 - 103/W4 - 103/02/F4

28/10/2019 26/11/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019126095 – 2019/257

Aanvraag tot omgevingsvergunning van ELIA ASSET (De Laet Karel - De Sutter Stijn), voor het bouwen en exploiteren van een nieuwe middenspanningscabine na het slopen van de bestaande gebouwen en infrastructuur.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Kapellestraat 110 , kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie A, nummer 0126 C  2, nummer 0109 H,  nummer 0126 F  2,  nummer 0128 L  2,  nummer 0126 G  2

22/10/2019 20/11/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019092260 – 2019/238

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Desmaele Laurens - Van Cauwenberghe Clea, voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met zwembad en tuinberging/poolhouse.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Kleine Heide , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 1380 C  2

28/10/2019 26/11/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019120974 – 2019/240

Aanvraag tot omgevingsvergunning van LANDMETER-EXPERT JO GOSSEYE (Machtelinckx Anton - Gosseye Jo - Van den Bruele Steff Desiré), voor het bijstellen van een verkaveling.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Hul 3 , kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie B, nummer 1501 E

28/10/2019 26/11/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019117708 – 2019/230

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Vandermeulen Dries - Spileers Lynn, voor het verbouwen van de vrijstaande woning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Blauwesteen 260 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 0497 C

21/10/2019 19/11/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019119152 – 2019/229

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Vekeman Emilyn, voor het bijstellen van een verkaveling (wijzigen van de perceelsgrens).

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Rijkswachtdreef 14-16, kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie B, nummer 1794 E 13 1e afdeling, sectie B, nummer 1794 X 12 1e afdeling, sectie B, nummer 1794 D 13

14/10/2019 12/11/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019114473 – 2019/235

Aanvraag tot omgevingsvergunning van AQUAFIN nv, voor het veranderen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Paillartcamp 10 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie D, nummer 0150 H

07/10/20109 05/11/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2018143859 – 2019/214

Aanvraag tot omgevingsvergunning van TSJAKA ADVENTURE (Verplancken Armin -Verbeke Thomas), voor het regulariseren en uitbreiden van een recreatieproject.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Ruddersveld 5 - Kanarieberg 1, kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie B, nummer 1957 C-1967-1964 B-1964 A-1965-1960 C-1960 G-1968 E-1961-1963-1966-1962 
2e afdeling, sectie C, nummer 1184-1174 B

30/09/2019 29/10/2019 Aanplakking
Omgeving

Conceptnota 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050'. Daarin staat welk ruimtelijk beleid de Provincie wil vastleggen.

Publieke raadpleging conceptnota: van 16/09 t.e.m. 14/11
De procedure voorziet overleg en inspraak over de conceptnota. Je kan de conceptnota inkijken op verschillende manieren:

  • bij de dienst Omgeving van de stad Ronse, Grote Markt 14
  • in het Provinciaal Administratief centrum: Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
  • op de website www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

Tijdens de periode van raadpleging kan je opmerkingen of bezwaren indienen op verschillende manieren:

  1. Vul het formulier in op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050
  2. Stuur een mail naar maakruimte@oost-vlaanderen.be
  3. Verstuur je opmerkingen per post of geef ze af tegen ontvangstbewijs in het Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent. De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.
16/09/2019

14/11/2019

conceptnota 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050'

Meer info op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

Omgeving

Raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Rond Ronse'. 

Publiek participatiemoment: 11 juni 2019, doorlopend tussen 18u30 en 20u30 - TIO³, Oscar Delghuststraat 60 Ronse

Bezorg uw inspraak reactie via het formulier.

04/06/2019 02/08/2019

Affiche

Documenten

Omgeving

Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)

De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

19/04/2019 18/06/2019

Info openbaar onderzoek

Kennisgevingsnota

Technische Dienst Nieuwe straatnaamgeving De Vrijheid - Onderzoek van Commodo en Incommodo 04/03/2019 02/04/2019 Openbaar onderzoek
Omgeving

Wijziging Vlaams Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval - wijziging van de restafvaldoelstelling

14/01/2019 13/03/2019

www.ovam.be

plan@ovam.be

Aanplakking

Omgeving

Tot en met 18 juni 2019 kan je jouw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

19/12/2018 18/06/2019 Je kan de documenten nalezen op www.volvanwater.be en zelf jouw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.
Omgeving Bodemsaneringsproject  OVAM Ronse, Engelsenlaan 21 (voormalig tankstation)
45422D0716/00D007 en 45422D0716/00H003

Sanering van de historische verontreiniging met minerale  olie en BTEXN  in het vaste deel van de aarde en Ontgraving van de verontreinigde grond met behulp van een bemaling en stabiliteitsmaatregelen. Mogelijk moet nasanering worden uitgevoerd.

14/12/2018 13/01/2019

https://services.ovam.be/webloket-bodem/bsd/publicViews/bsps.seam

Omgeving

Publieke inspraak over de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden

Het plan heeft tot doel watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing. 

(Ronse: kaartenbundel p17)

30/07/2018 30/08/2018

Meer info

Kennisgeving MER

Kaartenbundel (257MB)