Openbare onderzoeken

De dossiers van de openbare onderzoeken in Ronse liggen ter inzage bij de betreffende diensten.
Voor meer informatie over een openbaar onderzoek kan je dan ook bij deze diensten terecht:

AANDACHT: bijzondere maatregel coronavirus

Je hebt nog steeds mogelijkheid om een dossier in te kijken. Om dit in goede orde en op een veilige manier te laten gebeuren willen we je vragen om vooraf een afspraak te maken op het nummer 055 23 27 70 of omgeving@ronse.be. Enkel met een bevestigde afspraak kan je inzage krijgen in het dossier. Bij het maken van de afspraak zal je meegedeeld worden waar je je kan aanmelden.         

 

  Domein  Onderwerp  Van  Tot en met  Raadpleeg
  Omgeving

Referentie: OMV_2020139811 – 2020/307

Aanvraag tot omgevingsvergunning van "SEARCH & SELECTION", ADVIESBUREAU VOOR WERVING EN SELECTIE, Claerhout Frans, voor het verbouwen van een voormalig bedrijfsgebouw naar een kantoor.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Aimé Delhayeplein 3,

kadastraal Ronse

3e afdeling, sectie E, nummer 1062 E

01/02/2021 02/03/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020009084 – 2020/315

Aanvraag tot omgevingsvergunning van

Fluvius System Operator - Everaerdt Conrad Alfons

VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN - Criquielion Johan

DE NIEUWE HAARD- Lepez Peter,

voor het bouwen van een woonproject met 58 appartementen en 15 eengezinswoningen na het slopen van de bestaande bebouwing.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Georges Eeckhoutsquare 21/115,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0257 B  2 - 0258 N - 0258 R - 0257 N - 0257 E - 0259 L  2 - 0257 R - 0257 C - 0255 Y - 0257 S - 0257 C  2 - 0255 A  2 - 0270 F  2 - 0258 G - 0259 N  2 - 0257 K - 0258 S - 0258 T - 0255 Z - 0258 M - 0257 P  - 0257 Y - 0257 M - 0257 T - 0258 H - 0259 H  2 - 0258 P

01/02/2021 02/03/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020090652 – 2020/331

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Vander Stichelen Steven, voor het verbouwen en uitbreiden van het slachthuis en vernieuwen van de exploitatievergunning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Paillartcamp 6-8,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 0151 C

22/01/2021 20/02/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020171539 – 2020/317

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Bouwonderneming De Brabant Gebroeders, voor het bouwen van vier woningen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Adolphe Hullebroeckstraat,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0394 B

25/01/2021 23/02/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020094877 – 2020/212

Aanvraag tot omgevingsvergunning van BLC group - De Vreese Mathias, voor het uitbreiden, herinrichten en exploiteren van een afvalsorteerinrichting en een betoncentrale - wijziging van de plannen in verband met de waterhuishouding.

 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Klein Frankrijkstraat 19-21-25 ,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 1103 B 2e afdeling, sectie C, nummer 1034 E 2e afdeling, sectie C, nummer 1103 G 2e afdeling, sectie C, nummer 1034 F 2e afdeling, sectie C, nummer 1070 D

18/01/2021 16/02/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020164390 – 2020/324

Aanvraag tot omgevingsvergunning van ARGOS PROJECT MANAGEMENT - Van der Mijnsbrugge Marleen, voor het bouwen van vijf eengezinswoningen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Molekensstraat,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie A, nummer 0117/F3  (huidig 117/M)

25/01/2021 23/02/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020084481 – 2020/322

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Dupont Luc - Deworm Yves, voor het verbouwen en restaureren van de woningen in het steegbeluik Koer Devos.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Devoskoer 1-12 en Nieuwebrugstraat 10,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0107 V5 – 0107 M5 – 0107 T5 – 0107 P5 – 0107 N5 – 0107 E5 – 0107 D5 – 0107 F5 – 0107 C5 – 0107 K5 – 0107 L5 – 0107 G5 – 0107 H5

25/01/2021 23/02/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020173297 – 2020/313

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Fun2play - Van Weyenbergh Ignace, voor het inrichten van een casino en een wedkantoor in een voormalige verkoopsruimte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen César Snoecklaan 55 ,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 0739 C  2

18/01/2021 16/02/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020161810 – 2020/312

Aanvraag tot omgevingsvergunning van DRY - Meunier Jean-Yves, voor het verbouwen van een fabrieksloods tot 26 lofts, bouwen van een nieuw woonproject met 75 appartementen en de bijhorende omgevingsaanleg - oprichten hoogspanningscabine.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Borrekens 1 - Drieborrebeekstraat 8 -  Drieborrebeekstraat 10,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummers

0711 G - 0705 E - 0700 G - 0712 E - 0705 D - 1196 A - 0715 H - 0704 B - 1202 B - 1195 B - 0703 B - 1187 A - 1193 C - 0703 E - 1193 M - 1193 N - 1185 D - 1191 D - 0708 D2.

18/01/2021 16/02/2021 Aanplakking
  Omgeving

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Rond Ronse

De inspraakreacties op de eerste scopingnota werden verwerkt, dit heeft geresulteerd in een aangepaste versie: scopingnota 2.  Over deze aangepaste en bijgewerkte versie van de scopingnota wordt de bevolking nu geraadpleegd. 

12/01/2021 12/03/2021

Affiche

Documenten

  Omgeving

Referentie: OMV_2020147641 – 2020/304

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Denuit Christian, voor het dossier macquisstraat.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Maquisstraat 233 ,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 1879 C

11/01/2021 09/02/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020167026 – 2020/301

Aanvraag tot omgevingsvergunning van VAN GYSEGHEM Jacques, voor het bouwen van een terrasoverkapping bij de woning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Fiertelmeers 97A ,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie A, nummer 0301 K

11/01/2021 09/02/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020134532 – 2020/292

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Ronse - Vandekerkhove Linda - De Brakeleer Danny - Dupont Luc, voor het exploiteren van het recyclagepark en de stedelijke werkplaatsen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Leuzesesteenweg 144 ,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 0863 K  2

11/01/2021 09/02/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020164017 – 2020/296

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Sven Vlieghe, voor het aanleggen van een terras & oprit.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Floréal 16,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 1219 Z 2

28/12/2020 26/01/2021 Aanplakking
  Omgeving

Planologisch attest en plan-MER Utexbel NV

De heer Jean-François Gibromont heeft voor Utexbel NV, met als adres César Snoecklaan 30, 9600 Ronse, een aanvraag tot planologisch attest ingediend betreffende een terrein gelegen te 9600 Ronse, César Snoecklaan 30 en met als kadastrale omschrijving: Ronse, afdeling 2, sectie D, nummers 0706Z  2, 0714Y  2, 071502, 071503, 0715S, 071602, 0716E  7, 0716F  7, 0716G  7, 0716Y  6, 150002, 150003, 1500C, 1500D, 1500E, 1501A, 1508D

21/12/2020 18/02/2021 Aanplakking
  Omgeving

Eerste gefaseerd bodemsaneringsproject de Merodestraat 2 Ronse  - OVAM 20853

(45422D0716B007 – 45422D0716/00W006 – 45422D0716/00X003 – 45422D0716/00W003)

In het vaste deel van de aarde en het grondwater is een historische verontreiniging met VOCI, BTEX en minerale olie (vluchtig & totaal) vastgesteld thv de Sint-Cornelisgracht. Het eerste gefaseerde bodemsaneringsproject heeft als doel de grootste vuilvracht, aanwezig in de intrekzone buiten sneller te saneren via ontgraving. De sanering bestaat uit een maximale vuilvrachtverwijdering via ontgraving van de intrekzone buiteri tot een diepte van 4 m-mv, lokaal tot 5 m-v. De ontgraving wordt in diepte beperkt door de stabiliteitsmaatregelen en de te verlagen grondwatertafel. Bij het aanvullen  wordt een koolstofbron toegevoegd om de biologische afbraak te stimuleren. De sanering duurt 2 maand.

08/01/2020 06/01/2021

https://services.ovam.be/webloket-bodem/bsd/publicViews/bsps.seam

(dossier 20853)

  Omgeving

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Malander

Gedurende het openbaar onderzoek kan u opmerkingen en bezwaren formuleren.  Deze kan u:

- via aangetekend schrijven bezorgen aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO, Grote Markt 12, 9600 Ronse)
- tegen afgiftebewijs afgeven aan het loket Omgeving (Grote Markt 12, 9600 Ronse)
- per e-mail bezorgen via gecoro@ronse.be

U kan gedurende de periode van het openbaar onderzoek het dossier ook inkijken:

- mits afspraak, bij de dienst Omgeving (055/23 27 70, omgeving@ronse.be) – Grote Markt 12 te Ronse
- door te klikken op de bestanden bij 'Raadpleeg' >>>

De plan-mer-screeningsnota en de beslissing kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de dienst Mer

30/11/2020 28/01/2021

Affiche (0,4 MB)

Grafisch plan (0,9 MB)

Voorschriften (0,9 MB)

Toelichtingsnota (18 MB)

Plan-mer-screening (21 MB)

Beslissing plan-mer-screening (0,5 MB)

Presentatie infosessie (7MB)

  Technische Dienst

Bekendmaking openbaar onderzoek ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 door de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid

15/09/2020 14/03/2021 infoformulier CIW