Openbare onderzoeken

De dossiers van de openbare onderzoeken in Ronse liggen ter inzage bij de betreffende diensten.
Voor meer informatie over een openbaar onderzoek kan je dan ook bij deze diensten terecht:

 

Domein  Onderwerp  Van  Tot en met  Raadpleeg
Omgeving

Referentie: OMV_2019092731 – 2019/192

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Derudder Jo-Rik (HANNECARD), voor het verkavelen van een perceel in twee loten.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Blokstraat 13 , kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie A, nummer 0769 G  2

19/08/2019 17/09/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019094190 - 2019/190

Aanvraag tot omgevingsvergunning van  Decoster Kurt,  voor het oprichten van 5 eengezinswoningen en aanpassen oppervlakte(blok C.03)

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Broeke 91, Kadastraal Ronse 1e afdeling, Sectie B, nummers 0045C4-0045D4-0045E3-0045V

19/08/2019 17/09/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019092505 – 2019/183

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Al-Safi Reem, voor het verbouwen eengezinswoning + bouw carport en tuinberging.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Ooststraat 22, kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 1526 H

12/08/2019 10/09/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019088304 – 2019/174

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Spileers Christiane Sidonie, voor het plaatsen van een tuinafsluiting in hout.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Jagersstraat 11 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 1452 E

05-08-2019 03-09-2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019083265 – 2019/169

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Betty YouStone - Laureys Diego, voor het oprichten van een meergezinswoning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Saint-Sauveurstraat  , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 0151 M  6

29/07/2019 27/08/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019080715 – 2019/167

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Van Schoorisse Jean-Luc, voor het inrichten van een voormalig industriegebouw in twee verkoopsruimten en opslagplaats.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Neerhofstraat 27 , kadastraal Ronse 3e afdeling, sectie E, nummer 0097 N  2 3e afdeling, sectie E, nummer 0097 E  2

29/07/2019 27/08/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019030135 – 2019/166

Aanvraag tot omgevingsvergunning van VANHERPE Yves, voor het oprichten van een paardenstal na het slopen van de bestaande bebouwing.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Populierstraat 5, kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie B, nummer 1294 S 1e afdeling, sectie B, nummer 1294 T

29/07/2019 27/08/2019 Aanplakking
Omgeving

Raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Rond Ronse'. 

Publiek participatiemoment: 11 juni 2019, doorlopend tussen 18u30 en 20u30 - TIO³, Oscar Delghuststraat 60 Ronse

Bezorg uw inspraak reactie via het formulier.

04/06/2019 02/08/2019

Affiche

Documenten

Omgeving

Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)

De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

19/04/2019 18/06/2019

Info openbaar onderzoek

Kennisgevingsnota

Omgeving De Provincie Oost-Vlaanderen is gestart met de opmaak van het voorontwerp van het Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan met bijhorende beleidskaders. Een eerste stap is de opmaak van de kernnota  'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050'. Er volgt een lange procedure om goede, onderbouwde beslissingen te kunnen nemen. Gebaseerd op onderzoek, overleg met de lokale besturen, experten uit verschillende sectoren, maakt de Provincie een nieuw toekomstgericht ruimtelijk beleid op. Tijdens deze procedure kan je je mening laten horen. In het najaar van 2019 volgt een eerste inspraakmoment: de raadpleging van de conceptnota.
 
   

Kernnota 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050'
 

Meer info op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

Technische Dienst Nieuwe straatnaamgeving De Vrijheid - Onderzoek van Commodo en Incommodo 04/03/2019 02/04/2019 Openbaar onderzoek
Omgeving

Wijziging Vlaams Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval - wijziging van de restafvaldoelstelling

14/01/2019 13/03/2019

www.ovam.be

plan@ovam.be

Aanplakking

Omgeving

Tot en met 18 juni 2019 kan je jouw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

19/12/2018 18/06/2019 Je kan de documenten nalezen op www.volvanwater.be en zelf jouw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.
Omgeving Bodemsaneringsproject  OVAM Ronse, Engelsenlaan 21 (voormalig tankstation)
45422D0716/00D007 en 45422D0716/00H003

Sanering van de historische verontreiniging met minerale  olie en BTEXN  in het vaste deel van de aarde en Ontgraving van de verontreinigde grond met behulp van een bemaling en stabiliteitsmaatregelen. Mogelijk moet nasanering worden uitgevoerd.

14/12/2018 13/01/2019

https://services.ovam.be/webloket-bodem/bsd/publicViews/bsps.seam

Omgeving

Publieke inspraak over de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden

Het plan heeft tot doel watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing. 

(Ronse: kaartenbundel p17)

30/07/2018 30/08/2018

Meer info

Kennisgeving MER

Kaartenbundel (257MB)