Openbare onderzoeken

De dossiers van de openbare onderzoeken in Ronse liggen ter inzage bij de betreffende diensten.
Voor meer informatie over een openbaar onderzoek kan je dan ook bij deze diensten terecht:

AANDACHT: bijzondere maatregel coronavirus

Je hebt nog steeds mogelijkheid om een dossier in te kijken. Om dit in goede orde en op een veilige manier te laten gebeuren willen we je vragen om vooraf een afspraak te maken op het nummer 055 23 27 70 of omgeving@ronse.be. Enkel met een bevestigde afspraak kan je inzage krijgen in het dossier. Bij het maken van de afspraak zal je meegedeeld worden waar je je kan aanmelden.         

 

  Domein  Onderwerp  Van  Tot en met  Raadpleeg
  Omgeving

Referentie: OMV_2020115593 – 2020/190

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Versluys Erwin, voor het bouwen van een tuinhuis.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Dammekensstraat 5,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 0819 N  6

05/10/2020 03/11/2020 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020051240 - 2020/125 Tsjaka Adventure.
Wijzigingsverzoek in de lopende afwijkingsaanvraag, waarbij afwijking wordt gevraagd van artikel 5.32.7. bis 1.7. van Vlarem II (verbod op schietstand op minder dan 500m van een gebied voor verblijfsrecreatie). Bijkomende argumenten ingediend om de afwijkingsaanvraag te staven.

Ligging: Ruddersveld 5 -  Kanarieberg 1 

1e afdeling, sectie B, nummer 1966
1e afdeling, sectie B, nummer 1960 C
2e afdeling, sectie C, nummer 1184
1e afdeling, sectie B, nummer 1962
1e afdeling, sectie B, nummer 1960 G
1e afdeling, sectie B, nummer 1967
2e afdeling, sectie C nummer 1174 B
1e afdeling, sectie B, nummer 1968 E
1e afdeling, sectie B, nummer 1963
1e afdeling, sectie B, nummer 1957 C
1e afdeling, sectie B, nummer 1961
1e afdeling, sectie B, nummer 1964 A
1e afdeling, sectie B, nummer 1964 B
1e afdeling, sectie B, nummer 1965 

21/09/2020 20/10/2020

afwijkingsaanvraag

wijziging

  Omgeving

Referentie: OMV_2020106938 – 2020/175

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Van Looy Ann - VAN LOOY BOUWGROEP - Sueters Bart, voor het bouwen van een woonproject.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Heckensveld  Savooistraat 36,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 0717 M

1e afdeling, sectie B, nummer 0719 S  2

1e afdeling, sectie B, nummer 0721 K

1e afdeling, sectie B, nummer 1179 M

1e afdeling, sectie B, nummer 1181 E

1e afdeling, sectie B, nummer 1179  3

1e afdeling, sectie B, nummer 0717 L

1e afdeling, sectie B, nummer 1179 L

21/09/2020 20/10/2020 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020097739 – 2020/150

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Van Esbroeck Paul, voor het oprichten van een woonproject met 23 woonentiteiten.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Kruisstraat,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 0074 M  3

1e afdeling, sectie B, nummer 0074 L  3

1e afdeling, sectie B, nummer 0074 N  3

1e afdeling, sectie B, nummer 0074 R

1e afdeling, sectie B, nummer 0074 V

1e afdeling, sectie B, nummer 0076 S

14/09/2020 13/10/2020 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020090695 – 2020/164

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Liveyns Ruben - Deconinck Ashley, voor het bouwen van een eengezinswoning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Floreal 12,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 1219 B  2 2

07/09/2020 06/10/2020 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020101220 – 2020/165

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Van Hove Annebel - Reynaert Guy, voor het bouwen van een rijwoning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen David Teniersstraat 19,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0151 K  5

07/09/2020 06/10/2020 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020095567 – 2020/158

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Wittebroodt Natascha, voor het verbouwen van een vrijstaande ééngezinswoning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Hul 9,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 1496 A

07/09/2020 06/10/2020 Aanplakking
  Omgeving

Ontwerp actieplan Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025

Dit actieplan wil het voorkomen, de selectieve inzameling en de recyclage van voedselverlies en biomassa(rest)stromen verder stimuleren met het oog op o.m. kosten-en primaire grondstof-/materiaalbesparingen.Het plan biedt een kader voor de overheid en de sectoren om samende kringloop van voedselverlies en biomassa(rest)stromen in Vlaanderen te sluiten en de Vlaamse en Europese doelstellingen te bereiken in de periode 2021-2025.

Opmerkingen en suggesties: schriftelijk ter kennis brengen aan de OVAM – team bio, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of mailen naar actieplanbio@ovam.be.

01/08/2020 30/09/2020 info
  Omgeving

Publieke inspraak over het plan-MER voor het planologisch attest voor het bedrijf Utexbel in Ronse

U kunt van 15 juli 2020 tot en met 13 augustus 2020 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

Kennisgevingsnota:

-  downloaden van de website www.omgeving.vlaanderen.be (dossier PL02062)

- via de link "nota" hiernaast

- in te kijken op het stadhuis van Ronse NA AFSPRAAK, bij Utexbel en bij  het Team MER in Brussel.

15/07/2020 13/08/2020

nota

bericht

  Omgeving Planaanpassing Addendum aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 12 juni 2020 06/07/2020 06/08/2020  document
  Omgeving

Rond Ronse - publicatie scopingnota en inspraakprocedure

09/06/2020 07/08/2020 Informatie