Openbare onderzoeken

De dossiers van de openbare onderzoeken in Ronse liggen ter inzage bij de betreffende diensten.
Voor meer informatie over een openbaar onderzoek kan je dan ook bij deze diensten terecht:

AANDACHT: bijzondere maatregel coronavirus

Je hebt nog steeds mogelijkheid om een dossier in te kijken. Om dit in goede orde en op een veilige manier te laten gebeuren willen we je vragen om vooraf een afspraak te maken op het nummer 055 23 27 70 of omgeving@ronse.be. Enkel met een bevestigde afspraak kan je inzage krijgen in het dossier. Bij het maken van de afspraak zal je meegedeeld worden waar je je kan aanmelden.         

 

  Domein  Onderwerp  Van  Tot en met  Raadpleeg
  Omgeving

Referentie: OMV_2021116339 – 2021/265

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Van Impe Jean Patrick, voor het verkavelen van een perceel.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Maquisstraat 191 - 193,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 1885/D-1884/F-1884/G-1887/C-1884/H-1886/C

04/10/2021 02/11/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2021139453 – 2021/262

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Hantson Stephen - Soon Julie, voor het uitbreiden van de woning, aanleggen van een zwembad en regulariseren van de tuinberging.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Victor Hortastraat 2,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 0835 P  2

04/10/2021 02/11/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2021138324 – 2021/259

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Manssens Kristof, voor het aanleggen van verharding (terras & oprit) bij de woning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Floreal 14,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 1219 A  2 2

27/09/2021 26/10/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2021134426 – 2021/254

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Maertens Kris, voor het verbouwen van een goederenloods en het wijzigen van de bestemming naar wonen, kantoren en horeca.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen IJzerstraat (voormalige goederenloods station),

kadastraal Ronse /

2e afdeling, sectie C, nummer 0141 N 2

20/09/2021 19/10/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2021131288 – 2021/253

Aanvraag tot omgevingsvergunning van De Cock Bert, voor het verbouwen en wijzigen van de functie van een bestaand pand.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Sint-Pietersnieuwstraat 38,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 0012 L

20/09/2021 19/10/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2021120495 – 2021/251

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Baeke Bart, voor het bijstellen van de verkaveling met betrekking tot de kavelgrenzen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Ommegangstraat 89 - Rijkswachtdreef,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 1794 W 13

1e afdeling, sectie B, nummer 1794 V 13

20/09/2021 19/10/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2021128390 – 2021/245

Aanvraag tot omgevingsvergunning van De Vijlder Tim, voor het bouwen van een carport.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Rode Broeckstraat 195,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0234 F

06/09/2021 05/10/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2021117288 – 2021/241

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Rose or Bee - Orbie Pieter, voor het oprichting en exploitatie van een houtverwerkend bedrijf.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Pont West 108,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 1227 F  2

06/09/2021 05/10/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2021121246 – 2021/240

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Wieme Thomas - Torremans Davine, voor het uitbreiden van een ééngezinswoning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Etienne Verschuerenstraat 7,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 0817 C  3

30/08/2021 28/09/2021 Aanplakking
  Omgeving Ontwerp Vlaams beleidsprogramma "Op weg naar circulair bouwen 2022-2030"

De omschakeling naar een circulaire bouweconomie in Vlaanderen is nodig en niet alleen om de uitdagingen van de klimaatsverandering aan te gaan. We moeten ook efficiënter met grondstoffen omgaan en onze impact op het milieu moet verminderen.

Het nieuw ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ geeft vorm aan deze circulaire ambities voor de Vlaamse bouwsector, en dit voor de periode 2022 tot 2030.

16/08/2021 15/10/2021

info

website OVAM

  Technische Dienst Bekendmaking openbaar onderzoek over het ontwerp van digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten georganiseerd door de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid 01/09/2021 28/02/2022 bekendmaking
  Omgeving

Referentie: OMV_2021083957 – 2021/193

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Vanderweeën Thomas, voor het verbouwen van een voormalig bedrijfsgebouw naar opslag en parking.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen de Mérodestraat 53 ,

kadastraal Ronse

3e afdeling, sectie E, nummer 0103 P 18

3e afdeling, sectie E, nummer 0103 R 13

19/07/2021 17/08/2021 Aanplakking
  Omgeving 

Kennisgeving ontwerp MER Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027

Hoe raadplegen? Hoe reageren?

30/07/2021 29/08/2021 Kennisgeving MER
  Omgeving

Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen "Maak ruimte voor 2050"

Inspraakperiode over de kennisgevingsnota

Hoe raadplegen?  Hoe reageren?

28/06/2021 27/08/2021

kennisgevingsnota

  Omgeving Aanvraag AVA Papierwaren, Ives-Sabin Maghermanlaan 98 Ronse voor: opslaan van een kleine hoeveelheid feestvuurwerk (max. 4kg feestvuurwerk van categorie F1 - vuurwerk dat zeer weinig gevaar oplevert en bestemd is voor gebruik binnenshuis). 11/06/2021 26/06/2021 info vuurwerk