Openbare onderzoeken

De dossiers van de openbare onderzoeken in Ronse liggen ter inzage bij de betreffende diensten.
Voor meer informatie over een openbaar onderzoek kan je dan ook bij deze diensten terecht:

 

Domein  Onderwerp  Van  Tot en met  Raadpleeg
Omgeving Bodemsaneringsproject  OVAM Ronse, Engelsenlaan 21 (voormalig tankstation)
45422D0716/00D007 en 45422D0716/00H003

Sanering van de historische verontreiniging met minerale  olie en BTEXN  in het vaste deel van de aarde en Ontgraving van de verontreinigde grond met behulp van een bemaling en stabiliteitsmaatregelen. Mogelijk moet nasanering worden uitgevoerd.

14/12/2018 13/01/2019

https://services.ovam.be/webloket-bodem/bsd/publicViews/bsps.seam

Omgeving

Referentie: OMV_2018139109 – 2018/209

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Vanden Broecke Björge, voor het verbouwen van een vrijstaande zonevreemde woning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Rijkswachtdreef 5 , kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie B, nummer 1794 H 13

17/12/2018 15/01/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2018106322 – 2018/203

Aanvraag tot omgevingsvergunning van MAEPO  (MAEPO) - Maertens Kris, voor het bouwen van een woonproject van  8 appartementen en 6 eengezinswoningen na het slopen van de bestaande bebouwing.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Rode Broeckstraat 158 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 0371 X  4 2e afdeling, sectie C, nummer 0371 Y  4

10/12/2018 08/01/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2018139474 – 2018/206

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Van de Wiele Frank Peter - Liu Fengwei, voor het fuctiewijziging bestaand pand - omvormen van een winkelruimte tot restaurant.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Engelsenlaan 49 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie D, nummer 0738 V  2 2

10/12/2018 08/01/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2018133340 – 2018/195

Aanvraag tot omgevingsvergunning van De Baere Kevin Roger, voor het bijstellen van een verkaveling.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Georges Eeckhoutstraat 32-38  , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 0268 B , nummer 0268 C , nummer 0268 D , nummer 0268 E

03/12/2018 01/01/2019 Aanplakking
Technische Dienst Kennisgeving onderhandse verkoop van 2 delen van een perceel grond, eigendom van de stad, gelegen tussen de woningen Klevestraat 16,18, 20, 32, 34  en 36 en grenzend aan de Jacob van Arteveldestraat. 1e afd., sectie B 172/02.
Een deel (283,7 m²) wordt verkocht aan Christa Lison en een ander deel (26,10 m²) wordt verkocht aan Planckaert Ronny en Deweirdt Kathleen. 
14/11/2018 28/11/2018 Bericht
Omgeving

Referentie: OMV_2018097561 – 2018/190

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Roman, Laurie Tiffany, voor het verkavelen van een terrein in 3 loten.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen hoek Hoogdeurnestraat - Vinkenstraat  , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 2088 V

26/11/2018 25/12/2018 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2018119534 – 2018/193

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Cafmeyer Ingrid, voor het oprichten van een nieuw bijgebouw na sloop van het bestaande bijgebouw.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Muziekbosstraat 27 , kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie B, nummer 1452 D

26/11/2018 25/12/2018 Aanplakking
Omgeving

Publieke inspraak over de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden

Het plan heeft tot doel watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing. 

(Ronse: kaartenbundel p17)

30/07/2018 30/08/2018

Meer info

Kennisgeving MER

Kaartenbundel (257MB)