Openbare onderzoeken

De dossiers van de openbare onderzoeken in Ronse liggen ter inzage bij de betreffende diensten.
Voor meer informatie over een openbaar onderzoek kan je dan ook bij deze diensten terecht:

 

Domein  Onderwerp  Van  Tot en met  Raadpleeg
Omgeving

Referentie: OMV_2019009806 – 2019/16

Aanvraag tot omgevingsvergunning van WILLE Margot, voor het oprichten van een eengezinswoning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Rode Mutslaan , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie D, nummer 0582 A  2, nummer 0582 Z

25-02-2019 26-03-2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019001000 – 2019/5

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Van Gyseghem Cédric, voor het bouwen van 5 woningen en 2 garages.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Camille Lemonnierlaan  , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie D, nummer 0887 V

18/02/2019 19/03/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2018154301 – 2019/15

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Decoster Kurt, voor het oprichten van een appartementscomplex en vijf grondgebonden woningen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Broeke 91 , kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie B, nummer 0045 C  4 , nummer 0045 E  3 , nummer 0045 S , nummer 0045 D  4 , nummer 0045 V

1802/2019 19/03/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2018154695 – 2018/257

Aanvraag tot omgevingsvergunning van BUILPROM, voor het oprichten van een meergezinswoning (15 appartementen).

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Nijverheidsstraat , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 0076 T  2 2e afdeling, sectie C, nummer 0075 L  4

28/01/2019 26/02/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019004610 – 2019/9

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Boudry Isabel, voor het aanbouwen van een veranda.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Clementine De Niestraat 5 , kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie B, nummer 0678 K

28/01/2019 26/02/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2018121567 – 2018/258

Aanvraag tot omgevingsvergunning van EDF Luminus, voor het oprichten en exploiteren van een windturbine.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Lievensveld 8 Klein Frankrijkstraat 19 Klein Frankrijkstraat 21 Klein Frankrijkstraat 25 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 1063 E 2e afdeling, sectie C, nummer 1070 D 2e afdeling, sectie C, nummer 1034 E 2e afdeling, sectie C, nummer 1070 E 2e afdeling, sectie C, nummer 1063 F 2e afdeling, sectie C, nummer 1103 G 2e afdeling, sectie C, nummer 1034 F 2e afdeling, sectie C, nummer 1103 B 2e afdeling, sectie C, nummer 1070 C

25/01/2019 23/02/2019

Aanplakking

inplantingsplan

Omgeving

Referentie: OMV_2018157494 – 2018/251

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Gruwez - Heugens, voor het oprichten van een vrijstaande ééngezinswoning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Kanarieberg  , kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie B, nummer 1886 H 1e afdeling, sectie B, nummer 1886 K

28/01/2019 26/02/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2018148210 – 2018/250

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Biosynergy, voor het bouwen en exploiteren van een biomassaverbrandingscentrale.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Pont West 102 B , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie D, nummer 1227 D 2e afdeling, sectie D, nummer 1227 X

21/01/2019 19/02/2019 Aanplakking
Omgeving

Wijziging Vlaams Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval - wijziging van de restafvaldoelstelling

14/01/2019 13/03/2019

www.ovam.be

plan@ovam.be

Aanplakking

Omgeving

Referentie: OMV_2018153624 – 2018/249

Aanvraag tot omgevingsvergunning van BOUWONDERNEMING ERIBO, voor het oprichten van een meergezinswoning (23 app) na afbraak van de bestaande bebouwing.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Engelsenlaan 21 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie D, nummer 0716 D  7

21/01/2019 19/02/2019 Aanplakking
Omgeving

Tot en met 18 juni 2019 kan je jouw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

19/12/2018 18/06/2019 Je kan de documenten nalezen op www.volvanwater.be en zelf jouw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.
Omgeving Bodemsaneringsproject  OVAM Ronse, Engelsenlaan 21 (voormalig tankstation)
45422D0716/00D007 en 45422D0716/00H003

Sanering van de historische verontreiniging met minerale  olie en BTEXN  in het vaste deel van de aarde en Ontgraving van de verontreinigde grond met behulp van een bemaling en stabiliteitsmaatregelen. Mogelijk moet nasanering worden uitgevoerd.

14/12/2018 13/01/2019

https://services.ovam.be/webloket-bodem/bsd/publicViews/bsps.seam

Omgeving

Publieke inspraak over de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden

Het plan heeft tot doel watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing. 

(Ronse: kaartenbundel p17)

30/07/2018 30/08/2018

Meer info

Kennisgeving MER

Kaartenbundel (257MB)