Openbare onderzoeken

De dossiers van de openbare onderzoeken in Ronse liggen ter inzage bij de betreffende diensten.
Voor meer informatie over een openbaar onderzoek kan je dan ook bij deze diensten terecht:

AANDACHT: bijzondere maatregel coronavirus

Je hebt nog steeds mogelijkheid om een dossier in te kijken. Om dit in goede orde en op een veilige manier te laten gebeuren willen we je vragen om vooraf een afspraak te maken op het nummer 055 23 27 70 of omgeving@ronse.be. Enkel met een bevestigde afspraak kan je inzage krijgen in het dossier. Bij het maken van de afspraak zal je meegedeeld worden waar je je kan aanmelden.         

 

  Domein  Onderwerp  Van  Tot en met  Raadpleeg
  Omgeving

Referentie: OMV_2020081158 – 2020/126 

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Delrue Dave, voor het aanleggen van een zwembad en 
terras bij de woning. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Jules Bordetlaan 102 ,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0180 G  9  
 

20/07/2020 18/08/2020 Aanplakking
  Omgeving

Om de mogelijke effecten van dat planologisch attest op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (MER) opgestart.

U kunt van 15 juli 2020 tot en met 13 augustus 2020 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

Kennisgevingsnota:

-  downloaden van de website www.omgeving.vlaanderen.be (dossier PL02062)

- via de link "nota" hiernaast

- in te kijken op het stadhuis van Ronse NA AFSPRAAK, bij Utexbel en bij  het Team MER in Brussel.

15/07/2020 13/08/2020

nota

bericht

  Omgeving Planaanpassing Addendum aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 12 juni 2020 06/07/2020 06/08/2020  document
  Omgeving

Rond Ronse - publicatie scopingnota en inspraakprocedure

09/06/2020 07/08/2020 Informatie
  Omgeving

Referentie: OMV_2020075761 – 2020/121

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Lauwers Johan, voor het verkavelen van een eigendom.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Joseph Ferrantstraat 18,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0124 S 11

2e afdeling, sectie C, nummer 0124 T 11

13/07/2020 11/08/2020 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020075107 – 2020/120

Aanvraag tot omgevingsvergunning van De Catelle Sofie, voor het bouwen van een open carport met afgesloten berging bij de woning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Bakkereel 60,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 0579 N

13/07/2020 11/08/2020 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020017865 – 2020/122

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Aldia (Cuypers Marc), voor het uitbreiden en exploiteren van een bedrijf voor fruitverwerking.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Klein Frankrijkstraat 33 ,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 1103 F

06/07/2020 04/08/2020 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020074761 – 2020/117

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Jabeur Ayed - El Mabrouk Hanane, voor het bouwen van een eengezinswoning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Ninoofsesteenweg,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 1148 M  2

06/07/2020 04/08/2020 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020051240 – 2020/125

Aanvraag tot omgevingsvergunning (afwijkingsaanvraag) van tsjaka adenture, voor het inrichten van een (eco)paintballshooting.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Ruddersveld 5 -  Kanarieberg 1,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 1966 - 1e afdeling, sectie B, nummer 1960 C - 2e afdeling, sectie C, nummer 1184  - 1e afdeling, sectie B, nummer 1962  - 1e afdeling, sectie B, nummer 1960 G - 1e afdeling, sectie B, nummer 1967 - 2e afdeling, sectie C, nummer 1174 B - 1e afdeling, sectie B, nummer 1968 E - 1e afdeling, sectie B, nummer 1963  - 1e afdeling, sectie B, nummer 1957 C - 1e afdeling, sectie B, nummer 1961  - 1e afdeling, sectie B, nummer 1964 A - 1e afdeling, sectie B, nummer 1964 B - 1e afdeling, sectie B, nummer 1965

10/07/2020 8/08/2020 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2019101171 – 2020/108

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Werken Glorieux (Allaert Anke-Blomme Stefaan), voor het afbraak woning + nieuwbouw c.a.r nok ronse.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Stefaan Modest Glorieuxlaan 51,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 0023 H  2

1e afdeling, sectie B, nummer 0023 A  3

29/06/2020 28/07/2020 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020062264 – 2020/105

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie (Wallays Bart), voor het bijstellen van een verkaveling.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Adolphe Hullebroeckstraat,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0394 B

29/06/2020 28/07/2020 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020052811 – 2020/100

Aanvraag tot omgevingsvergunning van BERPHIMMO, voor het regularisatie van werken, uitgevoerd niet-conform de afgeleverde vergunning (bouwen van een opslagruimte, een naaiatelier met burelen en bijhorende terreininrichtingswerken met toepassing van een afwijking op de voorschriften van het prup - provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan).

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Pont West 111,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 1227 G

2e afdeling, sectie D, nummer 1227 D

2e afdeling, sectie D, nummer 1526 V

2e afdeling, sectie D, nummer 1302 A

22/06/2020 21/07/2020 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020059446 – 2020/91

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Fluvius System Operator - Everaerdt Conrad Alfons - BRAVIS - IMMODELBEKE IGNACE, voor het oprichten van 27 appartementen na sloop van de bestaande bebouwing en de verbouwing van .

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Kruisstraat 65 - Libbrechtstraat 21,

kadastraal Ronse

3e afdeling, sectie E, nummer 1129 N  2

3e afdeling, sectie E, nummer 1124 L

15/06/2020 14/07/2020 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2019145948 – 2020/97

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Priem Jolanda, voor het verbouwen van een pand tot meergezinswoning en garage (regularisatie).

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Hendrik Consciencestraat 53 - 55 - 57,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0460 Y  3 -  0460 X  3 - 0460 H  3 - 0460 F  3

15/06/2020 14/07/2020 Aanplakking