Openbare onderzoeken

De dossiers van de openbare onderzoeken in Ronse liggen ter inzage bij de betreffende diensten.
Voor meer informatie over een openbaar onderzoek kan je dan ook bij deze diensten terecht:

De dossiers die gaan over de aanvraag van een omgevingsvergunning kan je ook raadplegen via het inzageloket

AANDACHT: werken op afspraak

Een dossier raadplegen in het stadhuis kan mits afspraak.  Dit kan op het nummer 055 23 27 70 of omgeving@ronse.be. 
Enkel met een bevestigde afspraak kan je inzage krijgen in het dossier. 
Bij het maken van de afspraak zal je meegedeeld worden waar je je kan aanmelden.  

Domein  Onderwerp  Van  Tot en met  Raadpleeg
Omgeving

Referentie: OMV_2024041874 – 2024/67

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Tybergyn Rosita, voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning. 

(met toepassing van de afwijkmogelijkheid op de voorschriften van een verkaveling)

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Hoogdeurnestraat 83 (rechts van nr. 85)

kadastraal Ronse 

2e afdeling, sectie C, nummer 2115 D 

22/04/2024 21/05/2024 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2024027383 – 2024/42

Aanvraag tot omgevingsvergunning van El Abdellaoui Farid, voor het verbouwen en wijzigen van de functie van magazijn naar meergezinswoning.

(gedeeltelijke functiewijziging op een bruto grondoppervlakte van meer dan 500 m²) 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Spinstersstraat 119

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie A, nummer 0133 P  2 

1e afdeling, sectie A, nummer 0133 N  2 

22/04/2024 21/05/2024 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2024008088 – 2024/13

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Naert Jonas, voor het verkavelen van percelen in 5 loten. (4 woningen en 1 grondafstand)

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen hoek Stooktstraat – Deurnemeers (loten tussen huisnrs. 289 en 307),

kadastraal Ronse 

2e afdeling, sectie C, nummers 2304 M - 2308 D - 2308 C

08/04/2024 07/05/2024 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2024023298 – 2024/33

Aanvraag tot omgevingsvergunning van De Sloovere David, voor het bouwen van een garage of carport.

(met toepassing van de mogelijkheid om voorbij te gaan aan de voorschriften van een verkaveling gezien ouder dan 15 jaar)

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Ninoofsesteenweg 428

kadastraal Ronse 

2e afdeling, sectie C, nummer 1148 H  2 

08/04/2024 07/05/2024 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2024029280 – 2024/48

Aanvraag tot omgevingsvergunning van BRICO BELGIUM - Atienza Martinez José, voor het uitbaten van een doe-het-zelfzaak - BRICO.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen César Snoecklaan 51/3

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 0719 Y 

01/04/2024 30/04/2024 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2024024722 – 2024/36

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Carlier Sabrina, voor het plaatsen van zonnepanelen op de woning met toepassing van art.4.4.1 VCRO (afwijkmogelijkheid op de voorschriften van een verkaveling na een openbaar onderzoek)

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Adolf Demetsstraat 17

kadastraal Ronse 

1e afdeling, sectie B, nummer 1975 R 

25/03/2024 23/04/2024 Aanplakking
Omgeving

 

openbaar onderzoek watergevoelige gebieden

 

09/01/2024 08/03/2024

info

affiche

Omgeving Openbaar onderzoek Regionaal Mobiliteitsplan: De vervoerregio Vlaamse Ardennen heeft een voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan uitgewerkt. Dat plan legt de globale mobiliteitsvisie voor de komende 10 jaar (met een doorkijkperiode van 30 jaar) vast voor de vervoerregio op een strategisch niveau, en dat voor alle vervoerswijzen. In dit voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan werd rekening gehouden met het Ontwerp plan-MER. Het Ontwerp plan-MER beschrijft de mogelijke milieueffecten van het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan. Iedereen kan deze documenten inkijken en opmerkingen meegeven. 18/09/2023 16/11/2023 Meer info
Omgeving Publieke inspraakronde over het plan-MER voor het zevende Mestactieplan (MAP 7) 14/06/2023 12/08/2023

aanplakking

kennisgeving

Omgeving

Ontwerp beleidsplan ruimte provincie Oost-Vlaanderen - Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

Nuttige info

21/04/2023 19/07/2023

Meer info

Documentatie

Omgeving

 

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Rond Ronse

 

10/03/2023 08/05/2023

documenten GRUP

webstek Rond Ronse