Openbare onderzoeken

De dossiers van de openbare onderzoeken in Ronse liggen ter inzage bij de betreffende diensten.
Voor meer informatie over een openbaar onderzoek kan je dan ook bij deze diensten terecht:

De dossiers die gaan over de aanvraag van een omgevingsvergunning kan je ook raadplegen via het inzageloket


AANDACHT: werken op afspraak

Een dossier raadplegen in het stadhuis kan mits afspraak.  Dit kan op het nummer 055 23 27 70 of omgeving@ronse.be. 
Enkel met een bevestigde afspraak kan je inzage krijgen in het dossier. 
Bij het maken van de afspraak zal je meegedeeld worden waar je je kan aanmelden.  

Domein  Onderwerp  Van  Tot en met  Raadpleeg
Omgeving

Referentie: OMV_2024084484 – 2024/130

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Froidmont Marlies, voor het gedeeltelijk wijzigen van de functie van een landbouwbedrijf naar hondenpension

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Weerstandstraat 40

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 1746 

2e afdeling, sectie C, nummer 1745 C 

2e afdeling, sectie C, nummer 1748 B 

2e afdeling, sectie C, nummer 1748 C 

15/07/2024 13/08/2024 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2024084984 – 2024/131

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Duplat Marina Michèle, voor het bouwen van een tuinhuis met toepassing van de afwijkmogelijkheid op de voorschriften van een BPA gezien ouder dan 15 jaar (VCRO artikel 4.4.9/1.), na onderwerping van de aanvraag een openbaar onderzoek

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Waatsbrugstraat 69

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0456 L  4 

15/07/2024 13/08/2024 Aanplakking
Omgeving Kennisgevingsnota  plan-MER MAP 7: Publieke inspraak over de kennisgevingsnota in het kader van de plan-MER-procedure voor het zevende Mestactieplan (MAP 7) 05/07/2024 02/09/2024

Meer info

Document

Omgeving

Referentie: OMV_2023131070 – 2024/120

Aanvraag tot omgevingsvergunning van De Vreese Recycling - De Donder Sander, voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf met betoncentrale

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Klein Frankrijkstraat 21

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 1103 G 

2e afdeling, sectie C, nummer 1034 F 

2e afdeling, sectie C, nummer 1070 D 

2e afdeling, sectie C, nummer 1103 B 

2e afdeling, sectie C, nummer 1034 E 

26/06/2024 25/07/2024 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2024071833 – 2024/109

Aanvraag tot omgevingsvergunning van BDB Development - Beyaert Wim, voor het bouwen van een meergezinswoning met 11 units en 28 garages na afbraak van de bestaande bebouwing.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Engelsenlaan 19

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 0716 S  6 

2e afdeling, sectie D, nummer 0716 Y  4 

2e afdeling, sectie D, nummer 0716 R  5 

2e afdeling, sectie D, nummer 0716 Z  4 

24/06/2024 23/07/2024 Aanplakking
Infra Openbaar onderzoek naar aanleiding van voorlopige bescherming schutterstoren Sint-Sebastiaansgilde. 27/05/2024 25/06/2024

Ministerieel Besluit

Beschermingsdossier

Aanplakking

Omgeving

 

Openbaar onderzoek watergevoelige gebieden

 

09/01/2024 08/03/2024

Info

Affiche

Omgeving Openbaar onderzoek Regionaal Mobiliteitsplan: De vervoerregio Vlaamse Ardennen heeft een voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan uitgewerkt. Dat plan legt de globale mobiliteitsvisie voor de komende 10 jaar (met een doorkijkperiode van 30 jaar) vast voor de vervoerregio op een strategisch niveau, en dat voor alle vervoerswijzen. In dit voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan werd rekening gehouden met het Ontwerp plan-MER. Het Ontwerp plan-MER beschrijft de mogelijke milieueffecten van het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan. Iedereen kan deze documenten inkijken en opmerkingen meegeven. 18/09/2023 16/11/2023 Meer info
Omgeving

Ontwerp beleidsplan ruimte provincie Oost-Vlaanderen - Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

Nuttige info

21/04/2023 19/07/2023

Meer info

Documentatie

Omgeving

 

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Rond Ronse

 

10/03/2023 08/05/2023

documenten GRUP

webstek Rond Ronse