Openbare onderzoeken

De dossiers van de openbare onderzoeken in Ronse liggen ter inzage bij de betreffende diensten.
Voor meer informatie over een openbaar onderzoek kan je dan ook bij deze diensten terecht:

AANDACHT: werken op afspraak

Een dossier raadplegen in het stadhuis kan mits afspraak.  Dit kan op het nummer 055 23 27 70 of omgeving@ronse.be. 
Enkel met een bevestigde afspraak kan je inzage krijgen in het dossier. 
Bij het maken van de afspraak zal je meegedeeld worden waar je je kan aanmelden.  

Domein  Onderwerp  Van  Tot en met  Raadpleeg
Omgeving Openbaar onderzoek Regionaal Mobiliteitsplan: De vervoerregio Vlaamse Ardennen heeft een voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan uitgewerkt. Dat plan legt de globale mobiliteitsvisie voor de komende 10 jaar (met een doorkijkperiode van 30 jaar) vast voor de vervoerregio op een strategisch niveau, en dat voor alle vervoerswijzen. In dit voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan werd rekening gehouden met het Ontwerp plan-MER. Het Ontwerp plan-MER beschrijft de mogelijke milieueffecten van het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan. Iedereen kan deze documenten inkijken en opmerkingen meegeven. 18/09/2023 16/11/2023 Meer info
Omgeving

Referentie: OMV_2022116352 – 2023/186

Aanvraag tot omgevingsvergunning van STEWAL - STEWALINDUS (An-Sylvie Steenhoudt), voor het vervaardigen van machineonderdelen en gereedschappen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Klein Frankrijkstraat 19,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 1029 D

11/09/2023 10/10/2023 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2022170437 – 2023/172

Aanvraag tot omgevingsvergunning van LUKOIL BELGIUM - Robberechts Patrick, voor het uitbaden van een tankstation.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Leuzesesteenweg 1,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 1165 L 2e afdeling, sectie D, nummer 1165 G

04/09/2023 03/10/2023 Aanplakking
Omgeving Publieke inspraakronde over het plan-MER voor het zevende Mestactieplan (MAP 7) 14/06/2023 12/08/2023

aanplakking

kennisgeving

Omgeving

Ontwerp beleidsplan ruimte provincie Oost-Vlaanderen - Maak ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050

Nuttige info

21/04/2023 19/07/2023

Meer info

Documentatie

Omgeving

 

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Rond Ronse

 

10/03/2023 08/05/2023

documenten GRUP

webstek Rond Ronse