Openbare onderzoeken

De dossiers van de openbare onderzoeken in Ronse liggen ter inzage bij de betreffende diensten.
Voor meer informatie over een openbaar onderzoek kan je dan ook bij deze diensten terecht:

 

Domein  Onderwerp  Van  Tot en met  Raadpleeg
Omgeving

Referentie: OMV_2019065150 – 2019/142

Aanvraag tot omgevingsvergunning van JBK EMPTOR (Lammens Lars), voor het bouwen van een meergezinswoning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Oswald Ponettestraat - De Merodestraat , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie D, nummer 1524, nummer 1523 A

10/06/2019 09/07/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019054404 – 2019/140

Aanvraag tot omgevingsvergunning van KARTONNAGE JOYE - AFIMA  - De Backer Maarten, voor het uitbreiden van een kartonnagebedrijf na gedeeltelijke afbraak van een bestaand bedrijfsgebouw .

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Maagdenstraat 46 - Lievensveld 3 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 0772 D 2e, nummer 0777 G

10/06/2019 09/07/2019 Aanplakking
Omgeving

Raadpleging van de bevolking naar aanleiding van de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Rond Ronse'. 

Publiek participatiemoment: 11 juni 2019, doorlopend tussen 18u30 en 20u30 - TIO³, Oscar Delghuststraat 60 Ronse

Bezorg uw inspraak reactie via het formulier.

04/06/2019 02/08/2019

Affiche

Documenten

Omgeving

Referentie: OMV_2019049657 – 2019/131

Aanvraag tot omgevingsvergunning van DRJ 1 BUILDINGS (Janssens Kurt), voor het bouwen van een meergezinswoning en drie rijwoningen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Kasteelstraat - Sint-Cornelisstraat  , kadastraal Ronse 3e afdeling, sectie E, nummer 0098 C  4

03/06/2019 02/07/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019059935 – 2019/133

Aanvraag tot omgevingsvergunning van BOUWONDERNEMING ERIBO (Vandewiele Pieter), voor het bouwen van een meergezinswoning na het slopen van de bestaande bebouwing.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Engelsenlaan 21 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie D, nummer 0716 D  7

03/06/2019 02/07/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019061663 – 2019/139

Aanvraag tot omgevingsvergunning van De Herdt Michael Frank, voor het wijzigen van de bestemming van een pand naar school en plaatsen van voorlopige containerklassen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Elzeelsesteenweg 647 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 1850 C - nummer 1844 P

03/06/2019 02/07/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019013509 – 2019/122

Aanvraag tot omgevingsvergunning van STADSBESTUUR RONSE (Dupont Luc - Vandekerkhove Linda - De Brakeleer Danny), voor het heraanleggen van de wegenis en de riolering.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Rode Mutslaan , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie D, 45422D0474/00A000 45422D0470/00F000 45422D0474/00B000 45422D0583/00B000 45422D0582/00G000 45422D0469/00A000 45422D0599/02D000 45422D0464/00M000 45422D0595/00E004 45422D0468/00B000 45422D0599/02E000 45422D0593/00C000 45422D1219/02Z000 45422D0608/00L000 45422D0582/02C000 45422D1220/00H000 45422D0470/00E000 45422D0470/00D000 45422D0582/00N000 45422D0595/00A004 45422D0459/00D000 45422D0609/00L000 45422D1219/02X000 45422D0467/00H000 45422D1219/02Y000 45422D0609/00H000 45422D0597/00F000 45422D0604/00F000 45422D0598/00K000 45422D0462/00E000 45422D0463/00G000 45422D0582/00A002 45422D0582/00Y000 45422D0597/00H000 45422D0595/00M004 45422D0609/00K000 45422D0599/00V000 45422D0595/00F004 45422D0595/00R003 45422D0466/00F000 45422D0456/00C000 45422D0598/00H000 45422D0464/00L000 45422D0599/00R000 45422D0581/00X000 45422D0595/00B004 45422D0595/00R004 45422D0458/00A000

03.06.2019 02.07.2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019048871 – 2019/106

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Vandercoilden Martine, voor het regulariseren van de poortafsluiting bij de woning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Constantin Meunierstraat 6 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie D, nummer 0818 L  2

27/05/2019 25/06/2019 Aanplakking
Omgeving

Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)

De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

19/04/2019 18/06/2019

Info openbaar onderzoek

Kennisgevingsnota

Omgeving De Provincie Oost-Vlaanderen is gestart met de opmaak van het voorontwerp van het Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan met bijhorende beleidskaders. Een eerste stap is de opmaak van de kernnota  'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050'. Er volgt een lange procedure om goede, onderbouwde beslissingen te kunnen nemen. Gebaseerd op onderzoek, overleg met de lokale besturen, experten uit verschillende sectoren, maakt de Provincie een nieuw toekomstgericht ruimtelijk beleid op. Tijdens deze procedure kan je je mening laten horen. In het najaar van 2019 volgt een eerste inspraakmoment: de raadpleging van de conceptnota.
 
   

Kernnota 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050'
 

Meer info op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

Technische Dienst Nieuwe straatnaamgeving De Vrijheid - Onderzoek van Commodo en Incommodo 04/03/2019 02/04/2019 Openbaar onderzoek
Omgeving

Wijziging Vlaams Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval - wijziging van de restafvaldoelstelling

14/01/2019 13/03/2019

www.ovam.be

plan@ovam.be

Aanplakking

Omgeving

Tot en met 18 juni 2019 kan je jouw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

19/12/2018 18/06/2019 Je kan de documenten nalezen op www.volvanwater.be en zelf jouw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.
Omgeving Bodemsaneringsproject  OVAM Ronse, Engelsenlaan 21 (voormalig tankstation)
45422D0716/00D007 en 45422D0716/00H003

Sanering van de historische verontreiniging met minerale  olie en BTEXN  in het vaste deel van de aarde en Ontgraving van de verontreinigde grond met behulp van een bemaling en stabiliteitsmaatregelen. Mogelijk moet nasanering worden uitgevoerd.

14/12/2018 13/01/2019

https://services.ovam.be/webloket-bodem/bsd/publicViews/bsps.seam

Omgeving

Publieke inspraak over de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden

Het plan heeft tot doel watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing. 

(Ronse: kaartenbundel p17)

30/07/2018 30/08/2018

Meer info

Kennisgeving MER

Kaartenbundel (257MB)