Openbare onderzoeken

De dossiers van de openbare onderzoeken in Ronse liggen ter inzage bij de betreffende diensten.
Voor meer informatie over een openbaar onderzoek kan je dan ook bij deze diensten terecht:

 

  Domein  Onderwerp  Van  Tot en met  Raadpleeg
  Omgeving

Referentie: OMV_2019163826 – 2020/2

Aanvraag tot omgevingsvergunning van CASTAUDE INVEST (Van Audenaerde Thomas), voor het bouwen van vier koppelwoningen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Deurnestraat, kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 1708 D

27/01/2020 25/02/2020 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2019151717 – 2019/318

Aanvraag tot omgevingsvergunning van R&R STABLES (D'Hont Rebecca - Vanhelleputte Robby), voor het verbouwen en uitbreiden van een vierkantshoeve ifv een opfokbedrijf van paarden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Waaienberg 7, kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 0691 D

27/01/2020 25/02/2020 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2019155008 – 2019/312

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Vanbeveren Lara - Neckebroeck David, voor het uitbreiding van de woning en regularisatie van bijgebouwen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Elzeelsesteenweg 386, kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 1556 E

27/01/2020 25/02/2020 Aanplakking
  Technische Dienst Openbaar onderzoek over het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument van het graf en grafteken Carpentier-Huybreghts 17/01/2020 15/02/2020 openbaar onderzoek graf Carpentier-Huybreghts.pdf
  Omgeving Bodemsaneringsproject OVAM66606 - schooldomein St.Pietersnieuwstr 22 / Kruisstraat 57 / Glorieuxlaan (45041B0051/00R000 – 45041B0051/00K000 – 45041B0011/00T000 – 45041B0021/00W005). Op dit terrein werd op 2 plaatsen vastgesteld dat het vaste deel van de bodem en het grondwater verontreinigd zijn met minerale olie. De verontreiniging is vermoedelijk ontstaan door een lek in ondergrondse stookolietanks en heeft zich verspreid naar aanpalende percelen.

Sanering:

  • Perceel 45041B0051/00R000 (bronperceel): ontgraving met oppompen en zuiveren van grondwater
  • Perceel 45041B0051/00K000 (verspreidingsperceel): sanering zonder werken, door het oppompen van verontreinigd grondwater op het bronperceel. De restverontreiniging onder de sporthal is niet te ontgraven.
  • Perceel 45041B0011/00T000 (bronperceel): ontgraving met oppompen en zuiveren van grondwater
  • Perceel 45041B0021/00W005 (verspreidingsperceel): sanering zonder werken, door het oppompen van verontreinigd grondwater op het bronperceel. Mogelijk blijft er restverontreiniging in het vaste deel van de aarde.
13/01/2020 11/02/2020

samenvatting BSP66606

  Omgeving

Referentie: OMV_2019144435 – 2019/313

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Associated Weavers Europe, voor het uitbreiden van het bedrijf met verschillende gebouwen voor opslag en distributie van goederen en heraanleggen van de brandweg en de personeelsparking.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Weverijstraat 1,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0949 L 2e afdeling, sectie C, nummer 0911 N 2e afdeling, sectie C, nummer 0947 C 2e afdeling, sectie C, nummer 0890 B

13/01/2020 11/02/2020

Aanplakking

Onderwerp en Rubrieken

  Omgeving

Referentie: OMV_2019154031 – 2019/307

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Bouwgroep S - Soete Arno, voor het verkavelen van een perceel voor woningbouw.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Leuzesesteenweg 391 - 399 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie D, nummer 0965 L - 0966 

30/12/2019 28/01/2020 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2019156306 – 2019/308

Aanvraag tot omgevingsvergunning van De Vylder Annemie - Landmeterskantoor Van Eester, voor het bijstellen van de verkaveling.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Sint-Ambrosiusstraat 14 , kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie B, nummer 0021 S  6 - 0021 T  6

30/12/2019 28/01/2020 Aanplakking