Openbare onderzoeken

De dossiers van de openbare onderzoeken in Ronse liggen ter inzage bij de betreffende diensten.
Voor meer informatie over een openbaar onderzoek kan je dan ook bij deze diensten terecht:

 

 (*) Opgelet!
Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, zijn alle lopende openbare onderzoeken opgeschort. Deze zullen wat de resterende termijn betreft hernomen worden na 24 april 2020. De concrete begin-en einddata zijn thans nog niet gekend. Verdere informatie bezorgen we u later.

 

  Domein  Onderwerp  Van  Tot en met  Raadpleeg
  Omgeving

Referentie: OMV_2020033906 – 2020/46

Aanvraag tot omgevingsvergunning van De Rijck Nick, voor het bijstellen van een verkaveling.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Louis Pasteurlaan,

kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 0375 D  6

30/03/2020 28/04/2020 (*) Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020020584 – 2020/37

Aanvraag tot omgevingsvergunning van AQUAFIN, voor het bijstellen van de milieuvoorwaarden voor de rwzi ronse.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Paillartcamp 10,

kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie D, nummer 0150 H

12/03/2020 11/04/2020 (*) Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020011188 – 2020/17

Aanvraag tot omgevingsvergunning van GROEP DEWAELE (Dheedene Johan), voor het verkavelen van percelen voor 4 bouwloten (3 gesloten bebouwing en 1 halfopen bebouwing).

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Nachtegaalstraat,

kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie B, nummer 1214 Z  - 1218 M  2  - 1218 L  2

02/03/2020 31/03/2020 (*) Aanplakking
  Omgeving Bodemsaneringsproject OVAM66606 - schooldomein St.Pietersnieuwstr 22 / Kruisstraat 57 / Glorieuxlaan (45041B0051/00R000 – 45041B0051/00K000 – 45041B0011/00T000 – 45041B0021/00W005). Op dit terrein werd op 2 plaatsen vastgesteld dat het vaste deel van de bodem en het grondwater verontreinigd zijn met minerale olie. De verontreiniging is vermoedelijk ontstaan door een lek in ondergrondse stookolietanks en heeft zich verspreid naar aanpalende percelen.

Sanering:

  • Perceel 45041B0051/00R000 (bronperceel): ontgraving met oppompen en zuiveren van grondwater
  • Perceel 45041B0051/00K000 (verspreidingsperceel): sanering zonder werken, door het oppompen van verontreinigd grondwater op het bronperceel. De restverontreiniging onder de sporthal is niet te ontgraven.
  • Perceel 45041B0011/00T000 (bronperceel): ontgraving met oppompen en zuiveren van grondwater
  • Perceel 45041B0021/00W005 (verspreidingsperceel): sanering zonder werken, door het oppompen van verontreinigd grondwater op het bronperceel. Mogelijk blijft er restverontreiniging in het vaste deel van de aarde.
13/01/2020 11/02/2020

samenvatting BSP66606