Openbare onderzoeken

De dossiers van de openbare onderzoeken in Ronse liggen ter inzage bij de betreffende diensten.
Voor meer informatie over een openbaar onderzoek kan je dan ook bij deze diensten terecht:

 

Domein  Onderwerp  Van  Tot en met  Raadpleeg
Omgeving

Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)

De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

19/04/2019 18/06/2019

Info openbaar onderzoek

Kennisgevingsnota

Omgeving

Referentie: OMV_2019022663 – 2019/98

Aanvraag tot omgevingsvergunning van FLUXYS BELGIUM, voor het aanleggen van een ondergrondse aardgasvervoerleiding met toebehoren.

De aanvraag heeft betrekking op een terreinen gelegen

Ronse: Maagdenstraat  - Schoonboeke,

Maarkedal: Vijverbeek – Kouterstraat – Biesstraat – Doorn - Koekamerstraat

kadastraal

Ronse 2e en 3e afdeling, sectie C en F, nummers 1221 E, …

Maarkedal 4e afdeling, sectie B, nummer 0711 A, …

19/04/2019 18/05/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019035363 – 2019/64

Aanvraag tot omgevingsvergunning van DE NIEUWE HAARD C.V. , voor het renoveren van 20 sociale woonblokken van telkens 4 appartementen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Scheldekouter 50  455  216  52  206  287 303  223  407 ........  , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 0085 K , nummer 0089 B  2 , nummer 0084 F , nummer 0418 H , nummer 0421 F  2 , nummer 0086 W , nummer 0086 N , nummer 0086 R, .....

22/04/2019 21/05/2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019032378 – 2019/69

Aanvraag tot omgevingsvergunning van DE NIEUWE HAARD C.V., voor het bouwen van een meergezinswoning met 14 woonentiteiten na het slopen van 6 woningen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Floréal 317 - 319 - 321 - 323 - 325 - 327  , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie D 0595 B4 - C4 - D4 - E4 - F4 - G4

22/04/2019 21/05/2019 Aanplakking
Omgeving De Provincie Oost-Vlaanderen is gestart met de opmaak van het voorontwerp van het Provinciaal Ruimtelijk Beleidsplan met bijhorende beleidskaders. Een eerste stap is de opmaak van de kernnota  'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050'. Er volgt een lange procedure om goede, onderbouwde beslissingen te kunnen nemen. Gebaseerd op onderzoek, overleg met de lokale besturen, experten uit verschillende sectoren, maakt de Provincie een nieuw toekomstgericht ruimtelijk beleid op. Tijdens deze procedure kan je je mening laten horen. In het najaar van 2019 volgt een eerste inspraakmoment: de raadpleging van de conceptnota.
 
   

Kernnota 'Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050'
 

Meer info op www.oost-vlaanderen.be/ruimte2050

Omgeving

Referentie: OMV_2019034613 – 2019/62

Aanvraag tot omgevingsvergunning van MULTIPHARMA (Bryskere Fabienne), voor het oprichten van een meergezinswoning met handelsruimte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Leuzesesteenweg 35 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie D, nummer 1164 K  2 , nummer 1164 L  2 , nummer 1164 B  3 , nummer 1164 Z  2 , nummer 1164 H  2 , nummer 1164 M  2 , nummer 1164 A  3

15-04-2019 14-05-2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019036576 – 2019/74

Aanvraag tot omgevingsvergunning van FLUVIUS SYSTEM OPERATOR - Everaerdt Conrad Alfons - Eurofim (Europese Financiële en Immobiliënvennootschap) - Mesdagh Isabelle ,voor het bouwen van een woonproject van 55 appartementen en een handelsruimte na het slopen van de bestaande bebouwing.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Charles de Gaullestraat 4-6  en Stationsstraat 15/17  en 19, kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 0138 P  2 - nummer 0138 L  2 - nummer 0138 N  2 - nummer 0138 X - nummer 0138 W

15-04-2019 14-05-2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019029126 – 2019/60

Aanvraag tot omgevingsvergunning van VASTMA, voor het oprichten van een meergezinswoning met 7 appartementen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Zonnestraat 313 - 307 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie D, nummer 0651 X  5

15-04-2019 14-05-2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019025672 – 2019/66

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Willems, voor het plaatsen van een ondergrondse propaangastank (4300 liter).

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Ossestraat 7 , kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie A, nummer 1359 B

15-04-2019 14-05-2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019032928 – 2019/57

Aanvraag tot omgevingsvergunning van De Baere Kevin Roger, voor het verkavelen van een perceel in 4 loten voor woningbouw (hob).

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Deurnestraat  , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 1708 D

08-04-2019 07-05-2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019020655 – 2019/52

Aanvraag tot omgevingsvergunning van FEMJULIEN (Kielemoes Fem - Casteels Julien), voor het verbouwen van een bestaand restaurant.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Hoogstraat 22 - 20 , kadastraal Ronse 3e afdeling, sectie E, nummer 0429 F

08-04-2019 07-05-2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019010856 – 2019/56

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Cloet Rudy - Baekelandt Nancy, voor het bouwen van een loods na het slopen van de bestaande bebouwing.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Brokelaerestraat  , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 1949 P

08-04-2019 07-05-2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2018151401 – 2019/49

Aanvraag tot omgevingsvergunning van T'Sjoen, Delphine, voor het uitbreiden en deels regulariseren van een dressuurstal met aanhorigheden.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Edouard Jolystraat 14 , kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie B, nummer 0221 E

08-04-2019 07-05-2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019028376 – 2019/47

Aanvraag tot omgevingsvergunning van IMMO BASTIEN, voor het verbouwen van een autogarage naar commerciële ruimtes.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen César Snoecklaan 38-40 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie D, nummer 0719 R 2

25-03-2019 23-04-2019 Aanplakking
Omgeving

Referentie: OMV_2019019215 – 2019/34

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Collet Nicole, voor het verkavelen van twee percelen tot vier loten voor 2 maal gekoppelde halfopen bebouwingen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Savooistraat  , kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie B, nummer 1135 B 1e afdeling, sectie B, nummer 1136 

25-03-2019 23-04-2019 Aanplakking
Technische Dienst Nieuwe straatnaamgeving De Vrijheid - Onderzoek van Commodo en Incommodo 04/03/2019 02/04/2019 Openbaar onderzoek
Omgeving

Wijziging Vlaams Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval - wijziging van de restafvaldoelstelling

14/01/2019 13/03/2019

www.ovam.be

plan@ovam.be

Aanplakking

Omgeving

Tot en met 18 juni 2019 kan je jouw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

19/12/2018 18/06/2019 Je kan de documenten nalezen op www.volvanwater.be en zelf jouw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.
Omgeving Bodemsaneringsproject  OVAM Ronse, Engelsenlaan 21 (voormalig tankstation)
45422D0716/00D007 en 45422D0716/00H003

Sanering van de historische verontreiniging met minerale  olie en BTEXN  in het vaste deel van de aarde en Ontgraving van de verontreinigde grond met behulp van een bemaling en stabiliteitsmaatregelen. Mogelijk moet nasanering worden uitgevoerd.

14/12/2018 13/01/2019

https://services.ovam.be/webloket-bodem/bsd/publicViews/bsps.seam

Omgeving

Publieke inspraak over de aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden

Het plan heeft tot doel watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing. 

(Ronse: kaartenbundel p17)

30/07/2018 30/08/2018

Meer info

Kennisgeving MER

Kaartenbundel (257MB)