Openbare onderzoeken

De dossiers van de openbare onderzoeken in Ronse liggen ter inzage bij de betreffende diensten.
Voor meer informatie over een openbaar onderzoek kan je dan ook bij deze diensten terecht:

AANDACHT: bijzondere maatregel coronavirus

Je hebt nog steeds mogelijkheid om een dossier in te kijken. Om dit in goede orde en op een veilige manier te laten gebeuren willen we je vragen om vooraf een afspraak te maken op het nummer 055 23 27 70 of omgeving@ronse.be. Enkel met een bevestigde afspraak kan je inzage krijgen in het dossier. Bij het maken van de afspraak zal je meegedeeld worden waar je je kan aanmelden.         

 

  Domein  Onderwerp  Van  Tot en met  Raadpleeg
  Omgeving

Publieke raadpleging over het uitstel van de desactivatie van de kernreactoren Doel 1 en Doel 2.

Deelnemen aan de inspraak:

 • elektronisch via de onlinevragenlijst
 • per post:
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  Publieke Consultatie Doel 1 en 2
  Albert II-laan, 16
  1000 Brussel
15/04/2021 15/06/2021 Documenten
  Omgeving

Referentie: OMV_2021049128 – 2021/81

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Vande Wattyne Alexis - Debouvrie Christine, voor het oprichten van een eengezinswoning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Walenweg,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 0793 E

19/04/2021 18/05/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2021002178 – 2021/78

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Hoste Mathias, voor het bijstellen van de verkaveling voor lot 2.01 (nr. 14).

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Florent Devosstraat 14 (2-24)

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B,

1975/A - 1975/B - 1975/C - 1975/D - 1975/E - 1975/F

1975/G -  1975/H - 1975/K - 1975/L - 1975/M - 1975/N

19/04/2021 18/05/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020090652 – 2020/331

Wijzigingsverzoek m.b.t. de aanvraag tot omgevingsvergunning van Vander Stichelen Steven, voor het verbouwen en uitbreiden van het slachthuis en vernieuwen van de exploitatievergunning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Paillartcamp 6 - 8,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 0151 C

12/04/2021 11/05/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2021036027 – 2021/60

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Van Ongevalle Antoine Ghislain, voor het aanleggen van een zwembad bij de woning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Hogerlucht 116c,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 0410 C

29/03/2021 27/04/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2021031230 – 2021/53

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Decubber Bart Albert, voor het plaatsen van een overkapping voor een aardappelautomaat.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Dammekensstraat 72,

 kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 0825 G

29/03/2021 27/04/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2021014142 – 2021/37

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Huysman Bouw - LANDMETER-EXPERT JO GOSSEYE - Huysman Dominique, voor het bijstellen van een verkaveling – het ontwikkelen van een binnengebied door het opdelen van percelen in bouwloten (aanleg van nieuwe private wegenis, parkeer- en groenzone en rioleringswerken - bouwrijp maken van het terrein).

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Ninoofsesteenweg 337-339 en Lorettestraat,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 1224 K - 1221 R - 1224 T - 1224 V

29/03/2021 27/04/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2021018301 – 2021/42

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Van Damme Ben, voor het heraanleggen van een oprit en oprichten van een carport bij de woning.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Broeke 218a,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 0323 K

22/03/2021 20/04/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2021038902 – 2021/68

Aanvraag tot omgevingsvergunning van De Boever Kris, voor het wijzigen van de bestemming van woning naar kinderdagverblijf.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Ninoofsesteenweg 495,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0910 C  2

22/03/2021 20/04/2021 Aanplakking
  Omgeving

Referentie: OMV_2020034276 – 2020/332

Aanvraag tot omgevingsvergunning van Utexbel (Gribomont Jean-François), voor het hervergunnen van de weverij en de stukververij.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen César Snoecklaan 30 - Ives-Sabin Maghermanlaan 1,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 0716 G  7 2e afdeling, sectie D, nummer 0690 E 2e afdeling, sectie D, nummer 1501 A 2e afdeling, sectie D, nummer 1500  32e afdeling, sectie D, nummer 1500 D 2e afdeling, sectie D, nummer 0706 Z  2 2e afdeling, sectie D, nummer 0716 F  7 2e afdeling, sectie D, nummer 0693 E 2e afdeling, sectie D, nummer 1543 A 2e afdeling, sectie D, nummer 0715  22e afdeling, sectie D, nummer 1508 D 2e afdeling, sectie D, nummer 0715 S 2e afdeling, sectie D, nummer 1500 C 2e afdeling, sectie D, nummer 0691 E  2 2e afdeling, sectie D, nummer 0716 E  7 2e afdeling, sectie D, nummer 1500 E 2e afdeling, sectie D, nummer 0715  32e afdeling, sectie D, nummer 0716  22e afdeling, sectie D, nummer 0716 Y  6

19/03/2021 17/04/2021 Aanplakking
  Erfgoed Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek over de opname in de vastgestelde Landschapsatlas van het gebied ‘Muziekbos-Koekamerbos’ in Maarkedal en Ronse (2021-V26).
Ook de landschapselementen en het houtig erfgoed binnen het afgebakende gebied worden vastgesteld.

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorgt u:

 • Bij voorkeur digitaal met het formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek.
 • Met een brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed,t.a.v. Infopunt Onroerend Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel.  De poststempel geldt als indiendatum.
 • Door afgifte op het kantoor van het agentschap tijdens de kantooruren.
26/02/2021 26/04/2021

affiche

webpagina

plan en beschrijving