Geoloketten Vlaanderen

Geoloketten zijn interactieve kaarten van de stad die ruimtelijke basisinformatie (gebouwen, terreinen, adressen, straten en orthobeelden) combineren met thematische, stedenbouwkundige gegevens (BPA's, RUP's, gewestplan, verkavelingen, verordeningen, onteigeningsplannen). Deze informatie wordt ook wel GIS (geografisch informatiesysteem) genoemd. Vanuit Vlaanderen worden heel wat interessante toepassingen aangeboden. Een daarvan is Geopunt Vlaanderen, het geoloket van de Vlaamse Overheid. Het ander is het geoportaal gewestelijke ruimtelijke plannen en verordeningen.

Geopunt Vlaanderen

http://www.geopunt.be/ verzamelt alle informatie van de Vlaamse overheid op één kaart. Je vindt er info over onder andere percelen, gebouwen, wegen, rivieren en allerlei interessante plaatsen zoals sportaccomodatie, scholen en zorginstellingen. Daarnaast bevat de website ook luchtfoto’s, historische gegevens, milieugegevens, het gewestplan, overstromingskaarten en wegbeschrijvingen. Je vindt er ook kant-en-klare kaarttoepassingen over een thema. Zo hoef je niet meer zelf te zoeken naar beschikbare kaarten over een onderwerp.

Geoportaal ruimtelijke info

https://geoplannen.ruimteinfo.be/ is het geoportaal gewestelijke ruimtelijke plannen en verordeningen en verzamelt alle ruimtelijke verordenende plannen en verordeningen opgemaakt door het Vlaams Gewest. In een latere fase kunnen ook ruimtelijke verordenende plannen en verordeningen opgemaakt door provincie- en gemeentebesturen via deze applicatie toegankelijk gemaakt worden.

Extra Informatie

Meer ruimtelijke informatie over Ronse is te vinden op de geoloketten van Geopunt (www.geopunt.be) en van GISoost (www.gisoost.be).

Voor inhoudelijke vragen over de gebruiksmogelijkheden van een terrein of gebouw, toelichting bij de stedenbouwkundige informatie, vragen over concrete projecten, premies en subsidies kan je terecht bij de dienst Omgeving : 055 23 27 70 of omgeving@ronse.be