Bekendmakingen

De dossiers van onderstaande bekendmakingen liggen ter inzage bij de betreffende diensten.
Voor meer informatie over deze dossiers kan je dan ook bij deze diensten terecht:

 

Domein Onderwerp Van Tot en met Raadpleeg
Omgeving

Referentie: OMV_2022134461 – 2023/51

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 22-05-2023 een vergunning verleend aan GROEP HUYZENTRUYT - Couvreur Valerie.

De vergunning omvat het bouwen van 10 woningen met bijhorende tuinbergingen en carports, gelegen Lorettestraat ,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 1224 K
1e afdeling, sectie B, nummer 1221 R
1e afdeling, sectie B, nummer 1224 B  2
1e afdeling, sectie B, nummer 1224 V
1e afdeling, sectie B, nummer 2011 B
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

30/05/2023 28/06/2023 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2023003730 – 2023/20

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 22-05-2023 een vergunning geweigerd aan JEFIMA - Van de Genachte Filip.

De vergunning omvat het oprichten meergezinswoning met 4 woongelegenheden, gelegen Cyriel Buyssestraat,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie A, nummer 0319 S  4
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

30/05/2023 28/06/2023 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2022153860 – 2023/63

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 15-05-2023 een vergunning (gedeeltelijk) verleend aan M2M INVEST - Meurez Stijn.

De vergunning omvat het bouwen van 5 kmo-units, gelegen Ninoofsesteenweg 613 ,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 1195 W
2e afdeling, sectie C, nummer 1197 B
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

22/05/2023 20/06/2023 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2023032265 – 2023/58

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 15-05-2023 een vergunning verleend aan Fluvius System Operator - Everaerdt Conrad.

De vergunning omvat het oprichten van een distributiecabine, gelegen Wilgenstraat ,

kadastraal Ronse

3e afdeling, sectie F, nummer 0456 D
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

22/05/2023 20/06/2023 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2023032253 – 2023/57

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 15-05-2023 een vergunning verleend aan Fluvius System Operator - Everaerdt Conrad.

De vergunning omvat het oprichten van een distributiecabine, gelegen Savooistraat,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 1713 E
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

22/05/2023 20/06/2023 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2022136916 – 2023/50

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 15-05-2023 een vergunning verleend aan GROEP HUYZENTRUYT - Couvreur Valerie.

De vergunning omvat het bouwen van 5 woningen met bijhorende tuinbergingen en carports, gelegen Lorettestraat ,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 1224 K
1e afdeling, sectie B, nummer 1221 R
1e afdeling, sectie B, nummer 1224 B  2
1e afdeling, sectie B, nummer 1224 T
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

22/05/2023 20/06/2023 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2023021766 – 2023/40

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 08-05-2023 een vergunning verleend aan Ghesquiere Paul Pierre - Ghesquiere Kimberley.

De vergunning omvat het verlagen van de tuinmuren, gelegen Stationsstraat 16 Stationsstraat 14 ,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0135 N  3
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

15/05/2023 14/06/2023 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2023021036 – 2023/38

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 08-05-2023 een vergunning verleend aan Fluvius System Operator - Everaerdt Conrad.

De vergunning omvat het oprichten van een distributiecabine, gelegen Blokstraat  ,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 0651 Z  6
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

15/05/2023 14/06/2023 Beslissing
Omgeving

 

Referentie: OMV_2023018914 – 2023/34

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 08-05-2023 een vergunning verleend aan Huyghe Jan.

De vergunning omvat het wijzigen van de functie van woning naar bureel/archief en berging,

gelegen Gustave Royerslaan 4 ,

 kadastraal Ronse

 2e afdeling, sectie D, nummer 0850 G
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

15/05/2023 14/06/2023 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2023017762 – 2023/30

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 08-05-2023 een vergunning verleend aan De Boeck Klaas - De Dekker Elke.

De vergunning omvat het verbouwen van de zonevreemde woning binnen het bestaande volume, gelegen Rotterij 318,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 1329 E
2e afdeling, sectie C, nummer 1329 G
2e afdeling, sectie C, nummer 1329 H
2e afdeling, sectie C, nummer 1329 F
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

15/05/2023 14/06/2023 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2022167001 – 2022/322

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 08-05-2023 een vergunning verleend aan THIERS - Thiers Lieven.

De vergunning omvat het verkavelen van een perceel, gelegen Loozebeekstraat (Kruisstraat),

kadastraal Ronse

3e afdeling, sectie E, nummer 0919 E  2
3e afdeling, sectie E, nummer 1067 X
3e afdeling, sectie E, nummer 1067 V
3e afdeling, sectie E, nummer 1067 R
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

15/05/2023 14/06/2023 Beslissing
Omgeving

 

Referentie: OMV_2022160224 – 2022/314

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 08-05-2023 een vergunning verleend aan SINT-VINCENTIUS AAIGEM - Bosteels Jean-Paul.

De vergunning omvat het bouwen van een woonzorgcentrum voor 169 bewoners, gelegen Oscar Delghustsstraat (site OCMW) ,

 kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 2009 B
1e afdeling, sectie B, nummer 2009 A
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

15/05/2023 14/06/2023 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2022173641-2022/331

De Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen heeft in zitting van 4 mei 2023  een vergunning verleend aan Alpani, Opgeëistenstraat 60 Ronse. 
De vergunning omvat het verder exploiteren van de lozing van bedrijfsafvalwater bij een textielveredelingsbedrijf, gelegen Opgeëistenstraat 60 Spinstersstraat 87, kadastraal 1e afdeling, sectie A, nummer 0001 H 44
1e afdeling, sectie A, nummer 0001 G5/2
1e afdeling, sectie A, nummer 0001 F5/2
1e afdeling, sectie A, nummer 0001 K 44
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

11/05/2023 09/06/2023

bekendmaking

beslissing

Omgeving

Referentie: OMV_2023008344 – 2023/31

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 03-05-2023 een vergunning verleend aan Dedonder Marie-Cécile - Van Cauwenberghe Luc - Van Cauwenberghe Tim.

De vergunning omvat het bouwen van een meergezinswoning, gelegen Berchemsesteenweg ,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie A, nummer 0835 D  2
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

08/05/2023 06/06/2023 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2023016125 – 2023/26

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 03-05-2023 een vergunning verleend aan Vinois Bjorn.

De vergunning omvat het aanbrengen van gevelisolatie en -bekleding met crepi, gelegen Jacob van Arteveldestraat 23 ,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 0174 T  5
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

08/05/2023 06/06/2023 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2023016118 – 2023/25

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 03-05-2023 een vergunning verleend aan D'haene Geoffrey.

De vergunning omvat het aanbrengen van gevelisolatie en -bekleding met crepi, gelegen Grote Marijve 96,

kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 0007 M 9
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

08/05/2023 06/06/2023 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2021195432 – 2023/29

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 17-04-2023 een vergunning verleend aan ARTA BUILDING - Poelvoorde Ronny / Fluvius System Operator - Everaerdt Conrad.

De vergunning omvat het wijzigen van een reeds vergunde elektriciteitscabine bij een woonproject, gelegen Dammekensstraat 82 Dammekensstraat 80 ,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 2000 A
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

02/05/2023 01/06/2023 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2022097123 - 2022/187

De Vlaamse Minister van Omgeving heeft op 19-04-2023 in laatste aanleg een beslissing genomen over het beroep ingesteld door de exploitant tegen de beslissing van de Bestendige Deputatie van 27 oktober 2022 waarbij het verzoek tot opheffen van de bijzondere milieuvoorwaarden met betrekking tot de lozing van bedrijfsafvalwater - punt k van de omgevingsvergunning OMV_2017007422 dd. 09.11.2018: “Voor de periode vanaf de aansluiting van het bedrijfsafvalwater op de collector tot en met de volledige realisatie van de uitbreiding van de RWZI Ronse beschikt het bedrijf over een ondertekend saneringscontract met Aquafin zodat de specifieke exploitatiekosten (door het voorzien van tijdelijk beluchtingsvolume, actief kool en dergelijke) aan het bedrijf worden doorgerekend overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie” werd ingewilligd.
Het verzoek tot schrapping van deze bijzondere voorwaarde wordt ingewilligd door de Minister. 

04/05/2023 03/06/2023

Affiche

Beslissing 

Omgeving

Referentie: OMV_2023013961 – 2023/24

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 24-04-2023 een vergunning verleend aan De Vijlder Laurence Marie-Ange - Van Zuuren Erik.

De vergunning omvat het verbouwen van een woning met dakuitbouw achteraan, gelegen Rodekruisstraat 19 ,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0457 R  2
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

02/05/2023 31/05/2023 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2023011538 – 2023/22

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 24-04-2023 een vergunning verleend aan Pyck Vanessa - Dick Andy Alfred.

De vergunning omvat het verbouwen van een woning na slopen van aanbouw, gelegen Broeke 34 ,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 0170 X  6
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

02/05/2023 31/05/2023 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2022169524 – 2022/318

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 24-04-2023 een vergunning verleend aan AEDO - Rollier John.

De vergunning omvat het verkavelen van een perceel na het slopen van garages, gelegen Albert Vandeputtestraat - Albert Vandeputtestraat 36 - Viermaartlaan 127 - Viermaartlaan 121 Viermaartlaan 123 - Albert Vandeputtestraat 28 ,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 0849 B  3
2e afdeling, sectie D, nummer 0848 E  3
2e afdeling, sectie D, nummer 0848 H  3
2e afdeling, sectie D, nummer 0848 D  3
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

02/05/2023 31/05/2023 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2022167601 – 2022/316

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 24-04-2023 een vergunning geweigerd aan KUB - Delmulle Bernard.

De vergunning omvat het bouwen van 7 eengezinswoningen, gelegen Drieborrebeekstraat 27 ,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 1291 A
1e afdeling, sectie B, nummer 1292 W
1e afdeling, sectie B, nummer 1290 N
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

02/05/2023 31/05/2023 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2022165531 – 2022/304

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 24-04-2023 een vergunning verleend (gedeeltelijk) aan Vanderstraeten Jimmy.

De vergunning omvat het inrichten van gastenkamers binnen in de zonevreemde woning, gelegen Populierstraat 32 ,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 1401 C
1e afdeling, sectie B, nummer 1401 B
1e afdeling, sectie B, nummer 1402 B
1e afdeling, sectie B, nummer 1403 B
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

02/05/2023 31/05/2023 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2023028184 – 2023/48

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 12-04-2023 een vergunning verleend aan Van Overtveldt Koen.

De vergunning omvat het herbouwen van de dakverdieping van de woning, gelegen Deurnestraat 44

kadastraal Ronse

 2e afdeling, sectie C, nummer 1655 Z
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

17/04/2023 16/05/2023 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2023016660 – 2023/27

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 12-04-2023 een vergunning verleend aan Architectuuratelier Benoit Ottevaere - Ottevaere Benoit.

De vergunning omvat het bouwen van een woning in halfopen bebouwing, gelegen Clementine De Niestraat,

kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie B, nummer 0723 D  2
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing

17/04/2023 16/05/2023 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2023015080 – 2023/23

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 12-04-2023 een vergunning verleend aan Bellinck Melissa (voor Giuseppe Contino).

De vergunning omvat het wijzigen van de voorgevel en uitvoeren van renovatiewerken in de woning, gelegen Kleine Marijve 30 ,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0032 M
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

17/04/2023 16/05/2023 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2023009373 – 2023/19

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 12-04-2023 een vergunning verleend aan Maeyens Nele Maria.

De vergunning omvat het verbouwen van een eengezinswoning en slopen van een berging, gelegen Wolvestraat 24,

kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie B, nummer 0555 M
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

17/04/2023 16/05/2023 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2022168887 – 2022/311

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 12-04-2023 een vergunning verleend aan Van den Buverie Nele.

De vergunning omvat het plaatsen van zonnepanelen op een woning, gelegen Albert Massezstraat 31,

kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie B, nummer 2001 E
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

17/04/2023 16/05/2023 Beslissing
Omgeving

Het Vlaams Strategisch Plan 2023 – 2027 voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 17 maart 2023 op basis van een goedgekeurd MER (Milieueffectenrapport).

    meer info
Omgeving Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld. Het document "Programmatische Aanpak Stikstof" en de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage zijn ter inzage voor het publiek. Meer info via de link hiernaast.      info PAS