Bekendmakingen

De dossiers van onderstaande bekendmakingen liggen ter inzage bij de betreffende diensten.
Voor meer informatie over deze dossiers kan je dan ook bij deze diensten terecht:

(*) Opgelet!
Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, werden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches die ter plaatse uithangen niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.

 

Domein Onderwerp Van Tot en met Raadpleeg
Omgeving

Referentie: OMV_2018099860 – 2019/281

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft op 25/02/2021 een beslissing genomen ter correctie van de beslissing van 13 februari 2020 waarbij de omgevingsvergunning tot en met 26/05/2027 de ingedeelde inrichting of activiteit (IIOA) / tot 1 januari 2024 voor de rubriek 3.4.2. (lozen bedrijfsafvalwater) / voor onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handeling. Wijziging: bijzondere voorwaarde 22 “lozen bedrijfsafvalwater – PAK’s zonder naftaleen: 0,25 µg/l” i.p.v. “PAK’s: 0,25µg/l”.

verleend aan ALPANI - Vandendooren Alain , gelegen Opgeëistenstraat 60 - Spinstersstraat 87,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie A, nummer 0001 X  4 2
1e afdeling, sectie A, nummer 0001 F  5 2
1e afdeling, sectie A, nummer 0001 W  4 2
1e afdeling, sectie A, nummer 0001 G  5 2
1e afdeling, sectie A, nummer 0001 K 44
1e afdeling, sectie A, nummer 0001 K 43
1e afdeling, sectie A, nummer 0001 C 39
1e afdeling, sectie A, nummer 0001 H 44

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

08/03/2021 06/04/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020113938 – 2020/255

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 22-02-2021 een vergunning verleend aan APOTHEEK VAN LAETHEM - Van der Jeught Pieter - Van der Jeught Anneleen.

De vergunning omvat het bijstellen van de verkaveling, gelegen Hoogstraat - Abeelstraat ,

kadastraal Ronse

3e afdeling, sectie E, nummer 1144 A

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

01/03/2021 30/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020134532 – 2020/292

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 22-02-2021 een vergunning verleend aan Vandekerkhove Linda - De Brakeleer Danny - Dupont Luc.

De vergunning omvat het exploiteren van het recyclagepark en de stedelijke werkplaatsen, gelegen Leuzesesteenweg 144 ,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 0863 K  2

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

01/03/2021 30/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020167026 – 2020/301

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 22-02-2021 een vergunning verleend aan VAN GYSEGHEM Jacques.

De vergunning omvat het bouwen van een terrasoverkapping bij de woning, gelegen Fiertelmeers 97A ,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie A, nummer 0301 K

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

01/03/2021 30/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020159450 – 2020/309

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 22-02-2021 een vergunning verleend aan Van Ongeval Wim.

De vergunning omvat het verbouwen van een rijwoning, gelegen Molendam 57,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0151 X

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

01/03/2021 30/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020167918 – 2020/310

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 22-02-2021 een vergunning verleend aan De Weerdt Cindy - De Ridder Fabrice.

De vergunning omvat het oprichten van een bijgebouw bij de handelswoning, gelegen Aatstraat 9,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0169 A  3 53

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

01/03/2021 30/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020171254 – 2020/311

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 22-02-2021 een vergunning verleend aan Demeulemeester Bram.

De vergunning omvat het bouwen van een woning na het slopen van de bestaande woning, gelegen Savooistraat 114 - 116,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 1044 N 2

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

01/03/2021 30/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020097739 – 2020/150

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 15-02-2021 een vergunning verleend aan Van Esbroeck Paul.

De vergunning omvat het oprichten van een woonproject met 23 woonentiteiten, gelegen Kruisstraat,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 0074 M  3
1e afdeling, sectie B, nummer 0074 L  3
1e afdeling, sectie B, nummer 0074 N  3
1e afdeling, sectie B, nummer 0074 R
1e afdeling, sectie B, nummer 0074 V
1e afdeling, sectie B, nummer 0076 S

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

01/03/2021 30/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020164017 – 2020/296

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 15-02-2021 een vergunning verleend aan Sven Vlieghe.

De vergunning omvat het aanleggen van een terras & oprit, gelegen Floréal 16,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 1219 Z 2

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

22/02/2021 23/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020142397 – 2020/290

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 15-02-2021 een vergunning verleend aan D'Haenens mario.

De vergunning omvat het oprichten van acht garages na het slopen van de bestaande garages, gelegen Grote Marijve 129+,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0035 D  3

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

22/02/2021 23/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020138924 – 2020/246

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 15-02-2021 een vergunning verleend aan Geenens David.

De vergunning omvat het aanleggen van een zwembad, gelegen Brokelaerestraat 30,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 1973 K

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

22/02/2021 23/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020133491 – 2020/239

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 15-02-2021 een vergunning verleend aan XANADU - de Conynck Frédéric.

De vergunning omvat het bouwen van een woonproject met 28 woongelegenheden na sloop bestaande bebouwing, gelegen Leuzesesteenweg 185,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 1122 D  2
2e afdeling, sectie D, nummer 1122 C  2

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

22/02/2021 23/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020175573 – 2021/14

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 08-02-2021 akte genomen van de melding van Frooninckx Els.

De melding omvat het verbouwen van de rijwoning, gelegen Oudestraat 47,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 0168 V  2

Tegen deze aktename kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

15/02/2021 16/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2021007274 – 2021/10

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 08-02-2021 akte genomen van de melding van Meesemaecker Marie.

De melding omvat het plaatsen van een zonnewering boven het terras bij de woning, gelegen Engelsenlaan 185,

 kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 1219 V 2

Tegen deze aktename kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

15/02/2021 16/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020116581 – 2020/299

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 08-02-2021 een vergunning verleend aan ARTA BUILDING - Poelvoorde Ronny.

De vergunning omvat het bouwen van zeven eengezinswoningen na het slopen van de bestaande bebouwing, gelegen Ommegangstraat 107,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 1794 Y  9
1e afdeling, sectie B, nummer 1794 M 1
1e afdeling, sectie B, nummer 1794 G  9
1e afdeling, sectie B, nummer 1794 R 12
1e afdeling, sectie B, nummer 1794 L 12

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

15/02/2021 16/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020157508 – 2020/297

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 08-02-2021 een vergunning verleend aan Browaeys Karl.

De vergunning omvat het verbouwen van een bestaande eengezinswoning, gelegen Oudestraat 72,

 kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 0107 D  2 2

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

15/02/2021 16/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020159200 – 2020/294

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 08-02-2021 een vergunning verleend aan BOUWONDERNEMING ERIBO - Vandewiele Pieter.

De vergunning omvat het oprichten van een meergezinswoning met 21 woonentiteiten (gewijzigd ontwerp), gelegen Engelsenlaan 21,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 0716 D  7

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

15/02/2021 16/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020160252 – 2020/293

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 08-02-2021 een vergunning verleend aan D'Haene Jan - Decavel Marlies.

De vergunning omvat het verbouwen en uitbreiden van de woning ronse, gelegen Moortelstraat 9,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 1152 W
2e afdeling, sectie D, nummer 1152 N  2

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

15/02/2021 16/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020159050 – 2020/289

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 08-02-2021 een vergunning verleend aan Béatse David.

De vergunning omvat het verbreden van de garagepoort in de voorgevel van de woning, gelegen Bredestraat 183,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0003 M  3

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

15/02/2021 16/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020155079 – 2020/288

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 08-02-2021 een vergunning verleend aan Marzouki Xander - Machtelinckx Maya.

De vergunning omvat het oprichten van een vrijstaande woning, gelegen Populierstraat 9A,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 1974 A

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

15/02/2021 16/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020154343 – 2020/282

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 08-02-2021 een vergunning verleend aan ARTA INVEST - Poelvoorde Ronny.

De vergunning omvat het verbouwen van een rijwoning, gelegen Ernest Solvaystraat 18,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0250 H  2

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

15/02/2021 16/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020027475 – 2020/47

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft in zitting van 15-10-2020  een vergunning verleend aan Provincie Oost-Vlaanderen - Dries Mieke.

De vergunning omvat het aanleggen van fietssnelweg f421 vanaf station ronse tot de Viermaartlaan, gelegen Winston Churchillplein 6,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0141 L 2
2e afdeling, sectie D, nummer 0790 G

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

15/02/2021 16/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020137212 – 2020/258

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft in zitting van 04-02-2021  een vergunning verleend aan Utexbel - Morel Jan.

De vergunning omvat het renoveren van een schouw en het vervangen van een dak, gelegen César Snoecklaan 30,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 0715 S

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

12/02/2021 13/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020069457 – 2020/114
 

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen heeft in zitting van 10-12-2020 een vergunning verleend aan Van Neste Maarten - Geldof Sofie.

De vergunning omvat het herbouwen van een zonevreemde woning met bijgebouw, gelegen Langveld 6,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie A, nummer 1265 B
1e afdeling, sectie A, nummer 1263 D

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

09/02/2021 10/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020132724 – 2020/300

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 01-02-2021 een vergunning verleend aan Somers Maja - Lateur Pieter.

De vergunning omvat het verbouwen van een eengezinswoning, gelegen Ooststraat 150,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 1453 G
2e afdeling, sectie C, nummer 1453 H

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

08/02/2021 09/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020156066 – 2020/285

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 01-02-2021 een vergunning verleend aan Sadones Kurt - Ockerman Philippe.

De vergunning omvat het wijzigen van de bestemming van wonen naar vakantieverblijf, gelegen Kegelkaai 18,

kadastraal Ronse

3e afdeling, sectie E, nummer 1053 C

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

08/02/2021 09/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020152913 – 2020/274

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 01-02-2021 een vergunning verleend aan De Dobbeleer Jan - Van de Wiele Frank Peter.

De vergunning omvat het regulariseren van het verbouwen van het pand en de riolering, gelegen Sint-Martensstraat 14,

kadastraal Ronse

3e afdeling, sectie E, nummer 0960 A

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

08/02/2021 09/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020152217 – 2020/271

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 01-02-2021 een vergunning verleend aan De Ruyck Pieter.

De vergunning omvat het bouwen van een vrijstaande woning, gelegen Kanarieberg ,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 1886 G

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

08/02/2021 09/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020143492 – 2020/252

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 01-02-2021 een vergunning verleend aan Petrens Virginie.

De vergunning omvat het aanleggen van een zwembad, gelegen Sandwichstraat 8,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 0216 T

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

08/02/2021 09/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020065242 – 2020/228

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 01-02-2021 een vergunning verleend aan CHEMICON -Sobrie Jeroen.

De vergunning omvat het bouwen en exploiteren van een bedrijfsgebouw met kantoor, gelegen Pont West,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 1227 Y
2e afdeling, sectie D, nummer 1227 D
2e afdeling, sectie D, nummer 1227 S

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

08/02/2021 09/03/2021 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020106467 – 2020/200

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 18-01-2021 een vergunning verleend aan WINVEST Holding - Verboven Hans.

De vergunning omvat het verbouwen van een voormalige weverij met conciërgerie naar een woonproject met 12 appartementen en 1 eengezinswoning, gelegen Ruyffelaerekoer 32 – 34,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 0659 T  8

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

08/02/2021 09/03/2021 Beslissing
omgeving

Referentie: OMV_2020117677 – 2020/222

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 30-11-2020 een vergunning verleend aan Molhant Christian.

De vergunning omvat het samenvoegen van twee woningen (regularisatie), gelegen Engelsenlaan 276 Engelsenlaan 274 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie D, nummer 1199 P  2
2e afdeling, sectie D, nummer 1199 N  2
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

02/12/2020 01/01/2021 beslissing
omgeving

Referentie: OMV_2020153496 – 2020/279

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 30-11-2020 akte genomen van de melding van Jonathan T’Sjoen / Bubbly Wash.

De melding omvat het exploiteren van een wassalon, gelegen Politiekegevangenenstraat 6 , kadastraal Ronse 3e afdeling, sectie E, nummer 0494 C 52
 

Tegen deze aktename kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

02/12/2020 01/01/2021 beslissing
omgeving

Referentie: OMV_2020127450 – 2020/227

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 30-11-2020 een vergunning verleend aan Besard Joline - Baert Jasper.

De vergunning omvat het realiseren van een gevelopening, gelegen Ossestraat 5 , kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie A, nummer 0690 C
1e afdeling, sectie A, nummer 0689 A
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

02/12/2020 01/01/2021 beslissing
omgeving

 

Referentie: OMV_2020130547 – 2020/269

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 30-11-2020 akte genomen van de melding van Fluvius System Operator.

De melding omvat het inrichten van een hoogspanningscabine in de kelder van een woonproject in opbouw, gelegen Broeke 115 - Broeke 115A -  Broeke 117 , kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie B, nummer 0044 Y  4
Tegen deze aktename kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

02/12/2020 01/01/2021 beslissing
omgeving

Referentie: OMV_2020130340 – 2020/232

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 30-11-2020 een vergunning verleend aan Verkest Anneleen.

De vergunning omvat het wijzigen van de gevelbekleding (crepi), gelegen IJsmolenstraat 9 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 0955 B
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

02/12/2020 01/01/2021 beslissing
omgeving

Referentie: OMV_2020125043 – 2020/226

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 30-11-2020 een vergunning verleend aan Keramat Khankahdani Mehdi.

De vergunning omvat het regulariseren van de uitbreiding van een in opbouw zijnde eengezinswoning, gelegen Hoogdeurnestraat 19 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 2090 K
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

02/12/2020 01/01/2021 beslissing
omgeving

Referentie: OMV_2020126334 – 2020/223

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 30-11-2020 een vergunning verleend aan Birafane Hafida.

De vergunning omvat het oprichten van een carport en een terrasoverkapping, gelegen Etienne Verschuerenstraat 11 , kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie B, nummer 0817 L
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

02/12/2020 01/01/2021 beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020114015 – 2020/188

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 23-11-2020 een vergunning verleend aan Allaert Jarino.

De vergunning omvat het bouwen van een schuilhok, gelegen Scherpenberg 14-16, kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie A, nummer 1365 B
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

02/12/2020 01/01/2021 Beslissing
omgeving

Referentie: OMV_2020131844 – 2020/234

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 23-11-2020 een vergunning verleend aan De Crits Katty.

De vergunning omvat het inrichten van de tuinzone (afsluitingen, zwembad met poolhouse en parkeerplaatsen), gelegen Engelsenlaan 137 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie D, nummer 1198 L  2
2e afdeling, sectie D, nummer 1198 M  2
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

01/12/2020 31/12/2020 beslissing
omgeving

Referentie: OMV_2020113961 – 2020/199

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 23-11-2020 een vergunning verleend aan Pot Geoffrey.

De vergunning omvat het wijzigen van de bestemming van wonen naar vakantieverblijf, gelegen Oudestraat 195 , kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie B, nummer 0132 A
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

02/12/2020 01/01/2021 beslissing
omgeving

Referentie: OMV_2020125985 – 2020/224

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 23-11-2020 een vergunning verleend aan Van Audenhove Hendrik.

De vergunning omvat het verbouwen van de gevelpui, gelegen Ninovestraat 25 Ninovestraat 27 , kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie B, nummer 0565 M  3
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

02/12/2020 01/01/2021 beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020114230 – 2020/189

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 23-11-2020 een vergunning geweigerd aan Van Assche Giovanni.

De vergunning omvat het bouwen van een woonhuis en autobergplaats, gelegen Stooktstraat 78 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 0225 B
2e afdeling, sectie C, nummer 0226 A
2e afdeling, sectie C, nummer 0224 E
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

02/12/2020 01/01/2021 Beslissing
omgeving

Referentie: OMV_2020122097 – 2020/209

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 23-11-2020 een vergunning verleend aan Van Thorre Roland.

De vergunning omvat het vellen van een canadese populier, gelegen Maquisstraat 9 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 1805 H
2e afdeling, sectie C, nummer 1805 R
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

02/12/2020 01/01/2021 beslissing
omgeving

Referentie: OMV_2020112630 – 2020/201

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 23-11-2020 een vergunning verleend aan PESSEMIER Brigitte.
De vergunning omvat het wijzigen van de bestemming van wonen naar kantoor (regularisatie), gelegen Breucq 15 , kadastraal Ronse 3e afdeling, sectie F, nummer 0643 K
3e afdeling, sectie F, nummer 0643 H
Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

02/12/2020 01/01/2021 beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020115593 – 2020/190

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 23-11-2020 een vergunning verleend aan Versluys Erwin.

De vergunning omvat het bouwen van een tuinhuis, gelegen Dammekensstraat 5 , kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie B, nummer 0819 N  6
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

02/12/2020 01/01/2021 beslissing
omgeving

Referentie: OMV_2020117142 – 2020/196

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 16-11-2020 een vergunning verleend aan Van den Bossche Caroline.
De vergunning omvat het slopen van een bakkersoven, gelegen Kruisstraat 368 , kadastraal Ronse 1e afdeling, sectie A, nummer 0353 G
Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

02/12/2020 01/01/2021 beslissing
omgeving

Referentie: OMV_2020118785 – 2020/210

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 16-11-2020 een vergunning verleend aan Dubus Tine.

De vergunning omvat het wijzigen van de bestemming van kantoorfunctie naar detailhandel, gelegen Sint-Martensstraat 10 , kadastraal Ronse 3e afdeling, sectie E, nummer 0956 H
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing

30/11/2020 30/12/2020 beslissing
omgeving

Referentie: OMV_2020116025 – 2020/191

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 16-11-2020 een vergunning geweigerd aan Antrop Roberte.

De vergunning omvat het opdelen van een hoekwoning in twee woonentiteiten, gelegen Oude Vesten 17 , kadastraal Ronse 3e afdeling, sectie E, nummer 0554 W
3e afdeling, sectie E, nummer 0554 X
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

02/12/2020 01/01/2021 beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020059446 – 2020/91

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 09-11-2020 een vergunning verleend aan BRAVIS-IMMO

De vergunning omvat het oprichten van 27 appartementen na sloop van de bestaande bebouwing en de verbouwing van een eengezinswoning, gelegen Kruisstraat 65 /  Libbrechtstraat 21 , kadastraal Ronse 3e afdeling, sectie E, nummer 1129 N  2, 3e afdeling, sectie E, nummer 1124 L
Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

25/11/2020 25/12/2020 Beslissing
omgeving

Referentie: OMV_2020102124 – 2020/195

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 09-11-2020 een vergunning verleend aan LITTLE ITALY (Delemmi Giuseppe.)

De vergunning omvat het regulariseren van de verbouwing van een handelszaak naar horeca, gelegen Sint-Martensstraat 4 , kadastraal Ronse 3e afdeling, sectie E, nummer 0950 G
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

19/11/2020 19/12/2020 beslissing
omgeving

Referentie: OMV_2020114951 – 2020/193

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 09-11-2020 een vergunning verleend aan Dada Mohamed.

De vergunning omvat het oprichten van een rijwoning, gelegen Constantin Meunierstraat 7 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie D, nummer 0813 R
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

26/11/2020 26/12/2020 beslissing
omgeving

Referentie: OMV_2020078977 – 2020/250

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 09-11-2020 akte genomen van de melding van BOUWWERKEN VANMOL OLIVIER.

De melding omvat het maken van een poortopening, gelegen Zonnestraat 313 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie D, nummer 0651 X  5
 

Tegen deze aktename kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

27/11/2020 27/12/2020 beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020113830 – 2020/187

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 09-11-2020 een vergunning verleend aan VANALDERWERELDT ALGEMENE SCHRIJN-  & TIMMERWERKEN

De vergunning omvat het slopen van een woning, gelegen Pontstraat 160 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie D, nummer 1021 A
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

23/11/2020 23/12/2020 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020107048 – 2020/186

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 16-11-2020 een vergunning verleend aan APOTHEEK VAN LAETHEM (Van der Jeught Anneleen - Van der Jeught Pieter).

De vergunning omvat het aanleggen van een parking, gelegen , kadastraal Ronse 3e afdeling, sectie E, nummer 1144 A.
Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

25/11/2020 25/12/2020 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020096132 – 2020/176

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 09-11-2020 een vergunning verleend aan MVRO/ CONIX RDBM ARCHITECTS voor DOMINO'S Pizza.

De vergunning omvat het inrichten en uitbaten van een pizzeria in een voormalige handelsruimte, gelegen Winston Churchillplein 7 , kadastraal Ronse 2e afdeling, sectie C, nummer 0131 P
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

21/11/2020 21/12/2020 Beslissing