Bekendmakingen

De dossiers van onderstaande bekendmakingen liggen ter inzage bij de betreffende diensten.
Voor meer informatie over deze dossiers kan je dan ook bij deze diensten terecht:

(*) Opgelet!
Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, werden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches die ter plaatse uithangen niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.

 

Domein Onderwerp Van Tot en met Raadpleeg
Omgeving

Referentie: OMV_2020085521 – 2020/132

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 14-09-2020 een vergunning verleend aan Belqaid Saïd.

De vergunning omvat het aanbrengen van isolatie en crépi op voor- en zijgevel van de woning, gelegen Georges Dumontstraat 33,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0250 K 12

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

21.09.2020 20.10.2020 Beslissing
Omgeving

 

Referentie: OMV_2020017865 – 2020/122

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 14-09-2020 een vergunning verleend aan Cuypers Marc - Aldia.

De vergunning omvat het uitbreiden en exploiteren van een bedrijf voor fruitverwerking, gelegen Klein Frankrijkstraat 33,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 1103 F

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

21.09.2020 20.10.2020 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020062264 – 2020/105

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 14-09-2020 een vergunning verleend aan Wallays Bart - Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor ruimtelijke ordening en socio-economische expansie.

De vergunning omvat het bijstellen van een verkaveling, gelegen Adolphe Hullebroeckstraat, 

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0394 B

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

21.09.2020 20.10.2020 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020052811 – 2020/100

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 07-09-2020 een vergunning verleend aan BERPHIMMO - Siau Bernard.

De vergunning omvat het regularisatie van werken, uitgevoerd niet-conform de afgeleverde vergunning (bouwen van een opslagruimte, een naaiatelier met burelen en bijhorende terreininrichtingswerken met toepassing van een afwijking op de voorschriften van het prup - provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan), gelegen Pont West 111,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 1227 G
2e afdeling, sectie D, nummer 1227 D
2e afdeling, sectie D, nummer 1526 V
2e afdeling, sectie D, nummer 1302 A
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

16/09/2020 15/10/2020 Beslissing
Omgeving

Gewijzigd Beperkt Bodemsaneringsproject UTEXBEL Spinstersstraat (OVAM 22344) - Sanering van historische bodemverontreiniging aan de oostelijke zijde van de site, veroorzaakt door de exploitatie van het textielbedrijf (voormalige verfactiviteiten) - 45041A0001/02S005  - Spinstersstraat 107

Op 09/09/2020 heeft de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) het beperkt bodemsaneringsproject conform verklaard.  De sanering bestaat uit het ontgraving van de verontreinigde grond na afbraak van het gebouw nr 107 in het kader van de herbestemming van het terrein. Dit wordt voorzien binnen de 10 jaar. De saneringswerken zullen naar schatting 2 weken duren.

17/09/2020 16/10/2020

samenvatting

inzage

Omgeving

Referentie: OMV_2020013133 – 2020/123

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 07-09-2020 een vergunning verleend aan Seynaeve Filip - Aldi.

De vergunning omvat het uitbreiden van een bestaande handelsvestiging en aanleggen van bijkomende parking, gelegen Engelsenlaan 35,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 0739 M  2
2e afdeling, sectie D, nummer 0739 T  2

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

14/09/2020 13/10/2020 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020099320 – 2020/155

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 17-08-2020 akte genomen van de melding van Demortier Magaly - Vyncke Guillaume.

De melding omvat het plaatsen van een aanbouw ter uitbreiding van de leefruimte, gelegen Biest 17,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 1088 K

Tegen deze aktename kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

24/08/2020 22/09/2020 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020080506 – 2020/124

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 17-08-2020 een vergunning verleend aan Andriola Francesco.

De vergunning omvat het wijzigen van een poortopening in de voorgevel naar een raamopening, gelegen Fiertelmeers 15,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie A, nummer 0310 G  2

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

24/08/2020 22/09/2020 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020074359 – 2020/115

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 17-08-2020 een vergunning verleend aan Bellinck Melissa.

De vergunning omvat het vervangen en vergroten van een raam in de achtergevel, gelegen IJsmolenstraat 12 ,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 1526 C

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

24/08/2020 22/09/2020 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020066525 – 2020/102

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 17-08-2020 een vergunning verleend aan Viville Dimitri.

De vergunning omvat het verbouwen en uitbreiden van een woning, gelegen Bredestraat 199,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0002 B  2

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

24/08/2020 22/09/2020 Beslissing