Bekendmakingen

De dossiers van onderstaande bekendmakingen liggen ter inzage bij de betreffende diensten.
Voor meer informatie over deze dossiers kan je dan ook bij deze diensten terecht:

(*) Opgelet!
Op grond van het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning, werden de termijnen om administratief beroep in te stellen verlengd met 30 dagen. Mogelijkerwijze zijn de affiches die ter plaatse uithangen niet aangepast aan deze termijnverlenging. Indien de termijn om beroep in te stellen nog niet verstreken was op 24 maart 2020, zal de termijn dan ook ten vroegste 23 april 2020 verstrijken.

 

Domein Onderwerp Van Tot en met Raadpleeg
Omgeving

Referentie: OMV_2020039422 – 2020/70

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 22-06-2020 een vergunning verleend aan Elamrany Faraji.

De vergunning omvat het verbouwen van de woning, gelegen Aatstraat 197,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0400 T  3

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

29/06/2020 28/07/2020 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020047331 – 2020/74

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 22-06-2020 een vergunning verleend aan Vandendriessche Bert.

De vergunning omvat het verbouwen en uitbreiden van de woning, gelegen Oscar Delghuststraat 29,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie B, nummer 0661 K  6

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

29/06/2020 28/07/2020 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2019125842 – 2020/111

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 22-06-2020 akte genomen van een melding van

ZFS – Zalmy Hameed, met als contactadres Leuzesesteenweg 274, 9600 Ronse en ondernemingsnummer 0628565938 (overlater)

en

HASAN - Rahmatallah Khan, met als contactadres Leuzesesteenweg 274, 9600 Ronse en ondernemingsnummer 0741666849 (overnemer)

De vergunning omvat het overdragen van de exploitatie van een carwash, gelegen Leuzesesteenweg 274,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 0877 E  2
 

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

29/06/2020 28/07/2020 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020044885 – 2020/59

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 08-06-2020 een vergunning verleend aan Van de Wiele Frank Peter (Le Crimont).

De vergunning omvat het bouwen van 10 garages na afbraak van de bestaande garages, gelegen Spinstersstraat,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie A, nummer 0027 P

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

22/06/2020 21/07/2020 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020041347 – 2020/54

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 15-06-2020 een vergunning verleend aan Dumont Nafine - Van Eesbeek geert.

De vergunning omvat het herbouwen van een zonevreemde woning, gelegen Klijpestraat 24 ,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie D, nummer 0343 K

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

22/06/2020 21/07/2020 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020039692 – 2020/58

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 08-06-2020 een vergunning verleend aan De Herdt Michael - De Ringelwikke Landelijke Steinerschool Ronse.

De vergunning omvat het renoveren van een herberg tot een schoolgebouw, gelegen Elzeelsesteenweg 647,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 1844 S

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

15/06/2020 14/07/2020 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020033373 – 2020/49

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 08-06-2020 een vergunning verleend aan Verhoken Sara.

De vergunning omvat het bouwen van een woning, gelegen Adolphe Hullebroeckstraat,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 1645 Z
2e afdeling, sectie C, nummer 1645 B  2

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

15/06/2020 14/07/2020 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020033906 – 2020/46

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 08-06-2020 een vergunning verleend aan De Rijck Nick.

De vergunning omvat het bijstellen van een verkaveling, gelegen Louis Pasteurlaan,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0375 D  6

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

15/06/2020 14/07/2020 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020015653 – 2020/39

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 08-06-2020 een vergunning verleend aan HAJ ALI AMEUR.

De vergunning omvat het uitbreiden van de dakverdieping van de woning, gelegen Fiertelmeers 35,

kadastraal Ronse

1e afdeling, sectie A, nummer 0310 K  4

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

15/06/2020 14/07/2020 Beslissing
Omgeving

Referentie: OMV_2020029901 – 2020/36

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft in zitting van 08-06-2020 een vergunning verleend aan Duroisin Sonia-Verriest Bruno.

De vergunning omvat het verbouwen en uitbreiden van de woning, gelegen IJsmolenstraat 51,

kadastraal Ronse

2e afdeling, sectie C, nummer 0997 F

Tegen deze vergunning kan beroep aangetekend worden: meer info zie beslissing.

15/06/2020 14/07/2020 Beslissing
Omgeving

CONFORM VERKLARING BODEMSANERINGSPROJECT 
“Sint-Pietersnieuwstraat +22 Ronse” – OVAM 66606 – schooldomein
Sanering van historische bodemverontreiniging ter hoogte van ondergrondse stookolietanks
Ligging:    St.Pietersnieuwstraat 22+ / Kruisstraat 57 / S.M. Glorieuxlaan (schooldomein)
45041B0051/00R000 – 45041B0051/00K000 – 45041B0011/00T000 – 45041B0021/00W005

Op 20/03/2020 heeft de OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) het bodemsaneringsproject conform verklaard.  

Op dit terrein werd op 2 plaatsen vastgesteld dat het vaste deel van de bodem en het grondwater verontreinigd zijn met minerale olie. De verontreiniging is vermoedelijk ontstaan door een lek in ondergrondse stookolietanks en heeft zich verspreid naar aanpalende percelen. De sanering zal als volgt worden uitgevoerd: 
-    Perceel 45041B0051/00R000 (bronperceel): ontgraving met oppompen en zuiveren van grondwater
-    Perceel 45041B0051/00K000 (verspreidingsperceel): sanering zonder werken, door het oppompen van verontreinigd grondwater op het bronperceel. 
-    perceel 45041B0011/00T000 (bronperceel): ontgraving met oppompen en zuiveren van grondwater
-    Perceel 45041B0021/00W005 (verspreidingsperceel): sanering zonder werken, door het oppompen van verontreinigd grondwater op het bronperceel. Mogelijk blijft er restverontreiniging in het vaste deel van de aarde. 

Er kan beroep aangetekend worden binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing (op grond van artikel 55 van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006, overeenkomstig art. 146 tot en met 152 van dit decreet). 
Het beroep moet ingediend worden bij 
    Vlaamse Overheid - Departement Omgeving
    Afd. Beleidsontwikkeling en juridische ondersteuning
    Koning Albert II-laan 20 bus 8
    1000 Brussel
Het beroep moet aangetekend verstuurd worden of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs.  Bij het beroep moet een kopie gevoegd worden van de beslissing waartegen men in beroep wenst te gaan. 
 

27/04/2020 26/05/2020 OVAM66606